Paradiso in Oud Ade

Je hebt van die mooie historische boekjes. Sprokkelen rond de Oude Ade, enzo. In deze boekjes worden de dorpen Hoogmade, Rijpwetering en Oud Ade steevast ‘kerkdorpen’ genoemd. Met die mooie monumentale gebouwen, midden in het dorp. Een ankerpunt. Als je op de fiets zit zoek je naar de torens, wandel je richting huis, je kijkt naar de kerk. In de boot op de Kaag? Je zoekt de kerken. Vanaf de provinciale weg? Nooit kijk je niet naar onze kerkdorpen.

In de afgelopen decennia was de kerk ook als religieus instituut het middelpunt van het dorp. Men ging allemaal naar de kerk, vaak meerdere keren per week. Je was daar vrijwilliger en voelde je betrokken. Mensen ontmoeten elkaar in, en rondom het werk van de kerk. Tientallen jaren was de kerk het centrum van het dorp, letterlijk en figuurlijk.

Als gevolg van allerlei maatschappelijke trends en ontwikkelingen staat de betaalbaarheid van de kerk, als monumentaal gebouw en als religieus instituut, in deze kleine dorpen onder druk.

De afgelopen maanden stond de Bavo kerk in Oud Ade voor een aantal grote financiële uitdagingen. Er moest groot onderhoud plaatsvinden (op korte en langere termijn) en aan het bisdom moest aangetoond dat de lokale gemeenschap zich nog in voldoende mate bekommerde om de kerk. Die uitdaging werd aangenomen, en hoe!

Een lokaal actiecomité heeft allerlei acties en activiteiten op stapel gezet om geld in te zamelen. Dit alles beleefde afgelopen week haar hoogtepunt in een grandioze feestweek. Begonnen met een kerkviering. Een heus festival in de kerktuin. Een barbecue. Meezingavonden met Wim Loos. Een concert van De Heerlijkheid Hoogmade. Een kaartavond. Een culinaire hoogmis (alle plaatselijke restaurants deden mee en verzorgde een onderdeel). Een dorpsspel en als klap op de vuurpijl een boerenbruiloft. Een knalfeest met coverband Komen Lopen en heus -door het dorp gekozen- bruidspaar.

Wat leent dit gebouw zich ontzettend goed om die centrale functie in dat kerkdorp te blijven vervullen. Wat is die tuin mooi, en geschikt voor veel meer. Wat is die -van binnen en buiten- uitgelichte kerk een geweldig decor voor allerlei activiteiten. En wat geeft alle aanwezige ruimte een mogelijkheden.

Ik wil de lokale bestuurders van de kerk complimenteren met de mogelijkheid die zij hebben geboden om het dorp op deze manier kennis te laten maken met het gebouw van de kerk. En een enorm grote pluim voor het actiecomité die een zeer geslaagde reeks activiteiten heeft neergezet.

Maar naar mijn mening begint het nu pas. Voor de korte termijn is er een mooie som geld, voor het behoud van dit prachtige gebouw, losgekomen. In korte tijd heeft Oud Ade het bisdom laten zien dat er toekomst zit in dit kerkdorp. Echter heeft deze week ook laten zien dat er komende jaren een aantal beslissingen genomen zullen moeten gaan worden in het belang van de totale gemeenschap. Beslissing door het kerkbestuur, en beslissingen bij andere lokale organisaties.

Alles houden wat er is? Door de gevolgen van alle trends en ontwikkelingen zal dat niet gaan. Na dit succes op korte termijn is er voor de lange termijn ook een visie op deze dorpen en haar voorzieningen nodig.

De kerkbestuurders hebben deze week, als ongelooflijk waardevolle pilot, haar hand uitgestoken. De dorpsbewoners hebben deze stevig aangepakt. Deze week moet de start zijn van een bredere discussie, in elk verenigings- en stichtingsbestuur. Ook bij clubs die geen probleem hebben. Misschien hebben zij wel een deel van de oplossing?

Toen ik van de week verschillende keren in de kerk was moest ik telkens denken aan een bevriende collega wethouder uit Zutphen, die schreef onlangs een artikel met als titel “liever een bibliotheek in de kerk, of geen bibliotheek en geen kerk?”. En zo is het.

Wat was het een mooie week, en vooral een eerste start voor een doorontwikkeling van kerkdorp Oud Ade. Een dorp waarin naar mijn smaak op termijn een multifunctionele accommodatie plaats moet gaan bieden aan ontmoeting, samenkomst, religie, cultuur, rouwen en trouwen.

Het kan wel! Samen sterk, samen kerk!

Greetz, Floris

 

Klotepolitici!

Democratie

Onze democratie heeft zich de afgelopen jaren niet echt geweldig ontwikkeld. Bedacht in de tijd van de ganzenveer, vervolgens niet mee gegaan naar de tijd van internet. Het piept en het kraakt. De kloof tussen bestuurders en kiezers groeit, het ledental van politieke partijen bereikt een dieptepunt en de onvrede verdiept.

Pittige constateringen. Waar komt deze onvrede toch vandaan? De wereld wordt door technologische ontwikkelingen steeds kleiner. We zien alles, wat eerder niet zichtbaar was. Daarbij komt dat goed nieuws geen nieuws meer is en dus nauwelijks getoond wordt. Wat de media ons voorschotelt, strekt van een beetje vervelend tot diepe ellende. De mildste reactie die je ervoor kunt opbrengen is: ‘het is toch wat, hé?’ Meestal gaat de reactie verder en slaat het om in angst en woede.

Oorlogen en armoede veroorzaken volksverhuizingen. En ook daarin is de wereld een dorp geworden. Tijdens WO I vluchtten Belgen nog 100 kilometer verderop naar Nederland. Waar ze relatief veilig waren en vanwege het geringe cultuurverschil welkom. Nu kunnen vluchtelingen duizenden kilometers oversteken. Daarbij vaak ‘geholpen’ door onfris volk dat er miljoenen mee verdient. Ze vluchten naar plekken waar ze logischerwijs voorspoed verwachten, ook bij ons. En zo ontstaat bij ons angst en woede. Of bekruipt een gevoel van machteloosheid dat ook bang en boos maakt.

Bij boosheid wordt vaak met het vingertje gewezen. Politici zijn een makkelijk slachtoffer: ‘Die klotepolitici doen maar wat. Ze hebben nergens verstand van, vullen hun zakken en schuiven elkaar de lekkerste stukjes toe. En ze luisteren nooit naar mij!’ En daar ontstaat voor een deel de kloof tussen bestuurders en kiezers.

Als bestuur van Kaag en Braassem, ook de gemeenteraad, doen we iedere dag ons best die kloof te dichten. Een nieuwe structuur ontwikkelen waarbij inwoners ook als eigenaar  van Kaag en Braassem op (kunnen) treden blijkt soms weerbarstig. Wij hebben u toch echt heel hard nodig. Wat heeft u nodig om uw kennis en betrokkenheid beschikbaar te stellen? Wat houdt u tegen dit te doen? Is het boosheid of angst; kom dan ook. We kunnen blijven leren van elkaar. Om het goede van Kaag en Braassem te bewaren en het grote, verre, erge te voorkomen. Alle aanzetten hiertoe zijn goed. Je moet klein beginnen, voordat iets groot kan groeien. Doet u mee?

Floris

‘De vrijheid omarmd’

Beste mensen,

Elk jaar een ongelooflijk eervolle klus, namens de gemeente een speech houden bij Dodenherdenking. Onderstaande speech sprak ik vanavond uit in Leimuiden.

Floris

Dodenherdenking 4 mei 2016

Jaarthema: ‘De vrijheid omarmd’ 

Voelt u zich thuis? Thuis in Nederland? Een land, waar door de eeuwen heen zo hard is gevochten voor onze vrijheid.. Het resultaat: een democratie, een hoog niveau van welvaart engoede voorzieningen. Een land waar miljoenen inwoners naast elkaar en met elkaar de samenleving vorm geven. De een wat actiever door zich in te zetten voor de lokale vereniging de ander staat als goede buur met een kopje suiker klaar.

Maar Nederland is óók een land dat voor grote uitdagingen staat. Want er gebeurt ontzettend veel om ons heen. Ver weg en dichtbij. Ik begrijp dan ook dat er zorgen en ongerustheid zijn in onze samenleving. Hoeveel van u hebben recent getwijfeld om met het openbaar vervoer te reizen of naar dat ene optreden te gaan? Als we alle gebeurtenissen van het afgelopen jaar op een rij zetten is het begrijpelijk dat we meer op onze hoede zijn. Oorlog en dreiging zijn aan de orde van de dag. Reden te meer om zuinig te zijn op onze vrijheid.

Omarmt u uw vrijheid?

Helaas is er sinds 1945 geen dag voorbij gegaan waarop de wereld ‘vrij van oorlog’ was. Maar nog nooit waren er zoveel vluchtelingen als nu. Wereldwijd zijn het er meer dan 50 miljoen. Een ongelofelijk aantal dat vergelijkbaar is met de ongeveer 60 miljoen mensen die tijdens de TweedeWereldoorlog op de vlucht sloegen. In Syrië zijn momenteel 2 van de 3 mensen ontheemd of op de vlucht.

Als we teruggaan naar de periode na de TweedeWereldoorlog, dan kunnen we daar heel wat lessen uit trekken.  Na de bevrijding in 1945 probeerden vele Nederlanders terug naar huis te keren en de draad weer op te pakken. Bij sommigen lukte dit, bij anderen pas na vele omzwervingen. Deze mensen hadden dan nog het geluk om een plek te hebben om heen te gaan. Een deel van de vluchtelingen had na de Tweede Wereldoorlog geen ‘thuis’ meer, omdat hun families uitgemoord waren, hun huizen verwoest waren of omdat zij niet meer welkom waren in hun oorspronkelijke woonplaats.

Deze ‘Nederlandse vluchtelingen’ hadden te maken met veel onbegrip, omdat ieder de oorlogsperiode op zijn of haar manier had beleefd. Daarom kozen veel mensen ervoor hierover te zwijgen en te werken aan toekomst en wederopbouw. Zij wilden hun vrijheid omarmen, maar onze maatschappij liet dat niet altijd toe. Ze misten erkenning, en ook herkenning. En die twee zijn nu juist zo ontzettend nodig om de vrijheid te kunnen omarmen.

De vergelijking tussen ‘nu’ en ‘toen’ is snel gemaakt. Niet alleen het aantal vluchtelingen is ongeveer even groot. Maar ook het gevoel om ergens ongewenst te zijn en met de nek te worden aangekeken is van ‘toen’ en van ‘nu’. Sociale steun en mogelijkheden om mee te doen in onze samenleving helpen en zijn daarom van ontzettend groot belang. Je kunt pas vrij zijn als je je ergens thuis voelt. Pas dan kun je die vrijheid omarmen. Laten we er samen voor zorgen dat alle nieuwkomers het gevoel van vrijheid met ons kunnen ervaren.En ik roep u op om zuinig te zijn op deze vrijheid en samen te werken aan het behoud hiervan.

Vandaag maken we alvast een stap door te denken aan de mensen die streden en strijden voor onze vrijheid, de mensen die op een gewone dag hun dagelijkse dingen deden en niet meer naar huis terug keerden. Zij die de oorlog van dichtbij zagen en zij die niet meer in vrijheid leven. Laten we dit moment pakken om onze vrijheid te omarmen. Om te beseffen wat thuis voor u betekent en om te beseffen hoe belangrijk dat kopje suiker kan zijn. Dat beetje hulp, dat kleine gebaar waardoor ons thuis ook andermans thuis kan worden.

Het ervaren van vrijheid, en het nemen van verantwoordelijkheid horen bij elkaar. Juist nu.

“Ze moeten de taal leren”

Beste mensen,

Heeft u wel eens een vreemde taal geleerd? Gewoon één met een herkenbaar alfabet? Of een taal die je van rechts naar links of van boven naar beneden moest schrijven? Met een grammatica die geen enkel aanknopingspunt heeft met onze Nederlandse grammatica? Kunt u zich voorstellen hoe frustrerend dat kan zijn?

Zo voelt dat vaak voor mensen die uit Irak, Iran of Syrië naar Nederland komen en een totaal nieuwe taal moeten leren. Vaak in een schrift dat ze niet kennen. Het is nodig. Integratie kan pas slagen als er contact is. Contact kan er pas zijn als mensen elkaar kunnen verstaan; elkaars verhalen kunnen horen. Als er communicatie is. Het vinden van een baan kan pas lukken als nieuwe Nederlanders de taal spreken. Een hele moeilijk opgave waar wederzijds geduld en doorzettingsvermogen voor nodig is.

Inmiddels verblijven er tienduizenden Syrische asielzoekers in ons land die wachten op een verblijfsvergunning. Zij hebben er niet vrijwillig voor gekozen hun land te ontvluchten. Velen hebben een heftige reis achter de rug. Maken zich zorgen om hun familie die nog in Syrië zit of in één van de vluchtelingenkampen in de regio verblijft. Zij zitten lang in onzekerheid over hun status of waar ze gaan wonen. Niet de beste omstandigheden om open te staan voor een compleet nieuwe taal. Maar als ze een plek willen krijgen in de Nederlandse samenleving dan zullen ze wel moeten. Welke leeftijd ze ook hebben. Welke achtergrond en opleiding ze ook uit hun geboorteland meenemen. Langdurig niets doen in een opvangcentrum helpt daar niet bij. Ze lopen grote achterstanden op bij de integratie in Nederland als ze pas beginnen met taallessen nadat er zekerheid is over hun status.

En daar gaat het fout in Nederland. Vanwege overvolle AZC’s (asielzoekerscentra) verblijven duizenden vluchtelingen in sporthallen en noodopvanglocaties. Den Haag heeft ervoor gekozen om voor deze mensen, wiens procedure nog moet beginnen, een ‘sobere opvang’ te organiseren, zonder franje. Deze mensen mogen geen vrijwilligerswerk doen, geen stage lopen, niet meedoen aan het reguliere Nederlandse ritme en niet beginnen met taallessen. Ze mogen geen onderdeel worden van de maatschappij omdat ‘mensen zich kunnen hechten en wellicht terug moeten’. Realiteit is, dat van de huidige instroom van asielzoekers 85% aantoonbaar uit een oorlogsgebied komt en mag blijven. We hebben vanwege de lange wachttijden deze mensen maandenlang geleerd niets te hoeven doen, niets te hoeven bijdragen, het bed niet uit te hoeven en de taal niet te mogen leren. Deze nieuwe Nederlanders komen door ons eigen beleid onbemiddelbaar de gemeenten in na het ontvangen van een verblijfsvergunning.

Mijn stelling is dat we dat jaar waarin vluchtelingen wachten en/of in procedure zitten, beter kunnen benutten. Veruit de meeste vluchtelingen hoef je niet te vertellen dat ze Nederlands moeten leren, ze willen niets liever, hoe ingewikkeld ook. Een procedure jaar duurt lang, het geduld wat nodig is voor het leren van onze moeilijke taal doet dus geen pijn. Laten we ervoor zorgen dat mensen de taal spreken op het moment dat ze een verblijfsvergunning krijgen en zo direct te bemiddelen zijn naar werk, een gesprek kunnen hebben met de buren en het besef hebben van de Nederlandse normen en waarden door actief geweest te zijn in stages en educatieve activiteiten.

Ik ben, na vele gesprekken de afgelopen maanden met nieuwe Nederlanders, overtuigd van de gretigheid van hen om zo snel mogelijk mee te mogen gaan doen in de Nederlandse samenleving. Een uitnodigend beleid helpt daarbij beter dan een verbod op onderwijs, werk en deelname aan het normale leven. Ik hoor het vaak: “Ze moeten de taal leren”. Dat moeten ze zeker!

Greetz, Floris

 

Blijf af en blijf weg

Beste mensen,

De jaarrekening 2015 is bijna klaar. Het jaaroverzicht. We kijken in dit jaaroverzicht terug naar 2015, zowel financieel als beleidsmatig. Hebben we de resultaten gehaald zoals afgesproken en hebben we dat binnen de financiele kaders gedaan? Deze jaarrekening is extra bijzonder, omdat dit de eerste jaarrekening is die terugblikt op een jaar met allerlei nieuw gemeentelijke taken. In heel Nederland zie je nu jaarrekeningen met grote verschillen tov de begroting. We kregen namelijk nieuwe taken, maar ook nieuwe budgetten. Nieuwe budgetten die verdeeld zijn op basis van verdeelmaatstaven die niet altijd (altijd niet) direct gerelateerd zijn aan daadwerkelijk gemaakte uitgaven in die gemeenten. Ook in onze gemeente zal je die (forse) verschillen straks zien. Bij het duiden van deze verschillen trof ik in het VNG Magazine een toepasselijke comlumn: ‘Blijf af, blijf weg’. Een column van Kirsten Veldhuijzen, zij is bestuurskundige en coördinerend adviseur van de Raad voor het openbaar bestuur (Rob) en de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv).Verplichte kost voor lokaal bestuurders en ook zeker van toepassing op Kaag en Braassem.

Greetz, Floris.

BLIJF AF, BLIJF WEG

“Een nachtmerrie voor menig wethouder Sociaal Domein: er blijft geld over. Er is te weinig zorg verleend, het had meer kunnen zijn, roept de oppositie. Gemeenten komen prima uit, decentraliseren is haalbaar en betaalbaar, constateert het kabinet. Lastige lobby, vindt de VNG. En het duurt niet lang of de eerste met Wmo-geld betaalde lantaarnpaal wordt gesignaleerd.

Dit is gedoe van het treurige soort, want ontijdig. Zelden waren cijfers zo nietszeggend. Ze zijn geen indicatie voor zorggebruik en ze zijn ook niet maatgevend voor succes of falen van de lokale verzorgingsstaat. De vormgeving daarvan is nog in vol bedrijf. Wat nu zichtbaar wordt, zijn resultaten uit een verder verleden gecombineerd met nieuwe financiële verdeelmodellen.

Wie succes of falen van de decentralisaties wil afmeten aan de uitgaven daarvoor, komt sowieso bedrogen uit. Nu en straks. De hele operatie gaat gepaard met een verandering waarvan de betekenis veel groter is dan het verleggen van verantwoordelijkheden naar het lokale: rechten zijn ingeruild voor voorzieningen. Wat goede zorg of begeleiding is, wat je van de overheid mag verwachten en zij van jou, daarover moet de discussie nog losbarsten. En waar je succes aan afmeet, ook daarover graag discussie. Dat is ook gedoe, maar wel van het betere soort. Tellen we loketnomaden? Gaat het om het bruto lokaal geluk? Wie het weet, mag het zeggen. Maar oordeel niet aan de hand van cijfers over één jaar.

Laten we het anders doen. Afblijven en wegblijven is voor politiek en bestuur welhaast onmogelijk, zeker als het de zorg voor kwetsbaren betreft, maar heb dat lef en houd het een jaartje vol. Allemaal. Het land wordt daar echt beter van, de mensen die het aangaat in de eerste plaats.

Raden, blijf weg van een oordeel over geld en beleid. Geef je college tijd en ruimte om werk te maken van de lokale verzorgingsstaat zoals die in vele nota’s werd geschetst. Definieer lokaal welslagen, waar je dat aan afmeet en hoe je daar als raad aan kunt bijdragen.

College, geef ambtenaren, wijkteams en zorgbedrijven tijd en ruimte om te ervaren en te ondervinden. Kent iedereen de tafelmanieren voor aan de keukentafel?

Kamerleden, onthoud u van een oordeel: het is niet langer uw klus. Het is natuurlijk geweldig om elk incident dat via de media op het Binnenhof belandt, aan te grijpen voor het eigen gelijk, maar als de rol van wethouder u aanstaat, solliciteer.

Kabinet, heb het lef om soeverein te zwijgen bij lokale schade en schande en glimlach bij jubel en juich. Ga wel kijken, maar let op: nergens aankomen.

Natuurlijk vraag ik te veel: besturen is beslissen en besluiten, oordelen, afwegen, aanspreken en kleur bekennen. Ook wanneer je zelf niet zo nodig hoeft, wordt het je wel gevraagd. Waar je staat, wat je vindt, hoe het wel moet en vooral, wat de ander naliet.

Maar doe het niet, blijf af en blijf weg. Een jaartje. En houd dat vol. Gelukkig het land waarin besturen ook mag betekenen dat je wegblijft en afblijft van wat lokaal moet groeien. En bloeien op termijn.”