STATUSHOUDERS OP WEG NAAR WERK

Roelofarendsveen, 19 maart 2018 – Om statushouders op weg te helpen naar een werkplek in de tuinbouw, ondertekenden vanmorgen 4 partijen een overeenkomst om samen te werken. Het gaat om welzijnsorganisatie De Driemaster, werkbedrijf Rijnvicus, agrarisch uitzendbureau AB Flexkracht en de gemeente.

‘Op weg naar werk’

Het project heet ‘Op weg naar Werk’ en is een publiek/private samenwerking. Deze is gericht op begeleiding van een groep van 10 jonge Eritreeërs naar een stageplaats of een leerwerkplek in de agrarische sector. Doel hierachter is deze groep mensen een betere kans op integratie te geven. Hen laten meedoen aan de samenleving. De deelnemers volgen dit traject naast de verplichte inburgeringscursus. De manier waarop dit gebeurt is snuffelstages en leerwerkplekken bij diverse agrarische bedrijven. De eerste stap die de partijen nu gaan zetten is ondernemers interesseren om mee te werken aan dit project.

Hoe werkt het?

Bij dit project heeft iedere organisatie zijn eigen taak. Rijnvicus selecteert getalenteerde en gemotiveerde kandidaten. Samen met De Driemaster worden deze jonge Eritreeërs voorbereid. Onder meer door een rondleiding bij diverse tuinbouwbedrijven. Rijnvicus zorgt vervolgens voor begeleiding op de werkplek. De Driemaster zorgt voor de maatschappelijke begeleiding en beantwoordt vragen die bij de kandidaten leven. Uitzendbureau AB Flexkracht adviseert en begeleidt de agrarische ondernemers.

Missie geslaagd

Het project is geslaagd als de statushouders binnen negen maanden óf een betaalde baan in de agrarische sector hebben zodat zij geen uitkering meer nodig hebben óf starten in een opleiding met Beroepsbegeleidende Leerweg, een combinatie van werken en leren.

Op de foto van links naar rechts: Floris Schoonderwoerd – wethouder Kaag en Braassem, Marion Bakkes – De Driemaster, Hans Tonjann – AB Flexkracht, Jan de Vries – Rijnvicus.

OVEREENKOMST OM HUISUITZETTINGEN TE VOORKOMEN

Roelofarendsveen, 5 maart 2018 – Op 5 maart ondertekenden woningcorporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen, de GGD Hollands Midden en de gemeente Kaag en Braassem een overeenkomst om huisuitzetting te voorkomen. Huisuitzettingen komen niet veel voor in Kaag en Braassem. Elke huisuitzetting is er wat de partijen betreft één te veel. Zo denken zij dat inwoners beter geholpen kunnen worden als (financiële) problemen bij huurders in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden. Snelle signalering bied de mogelijkheid om problemen op te lossen voordat ze uit de hand lopen.

Huurachterstand Als mensen een huurachterstand hebben, zijn er meestal ook andere schulden. Partijen hebben de afspraak gemaakt dat de corporaties voortaan binnen 2 maanden een huurachterstand melden bij de zorgpartijen. De zorgpartners kunnen dan samen met de betreffende bewoner(s) naar oplossingen zoeken. Die oplossing kan begeleiding naar de schuldhulpverlening zijn, het zoeken naar een goedkopere woning, of zorgen dat mensen zijn eigen netwerk kunnen uitbreiden en versterken. En als er meer zorg en ondersteuning nodig is, dan helpen de partijen de inwoners om de weg te vinden naar de juiste hulp.

Grote winst Als deze maatregelen moeten er voor zorgen dat (financiële) problemen beheersbaar blijven, opgelost worden en minder vaak leiden tot huisuitzetting. Je huis kwijtraken is namelijk niet alleen zeer ingrijpend voor mensen, maar veroorzaakt vaak ook weer nieuwe problemen. Daarom is elke huisuitzetting die voorkomen wordt een grote winst.

NATIONALE COMPLIMENTENDAG!

Beste mensen,

Graag wil ik mijn compliment, op deze Nationale Complimentendag, geven aan de vijf lijsttrekkers in de gemeente Kaag en Braassem. Zeer betrokken en bewogen inwoners die vrijwel al hun vrije tijd inzetten om zich (bijna) belangeloos in te zetten voor de eigen woon- en leefomgeving. Dit doen vanuit gemeende betrokkenheid en ideeën over wat anders kan en beter moet.

We leven in een zeer goed ontwikkelde omgeving. Staan als Nederland in de top van alle lijstjes: onderwijs, vrede, veiligheid, economische voorspoed, gezondsheidszorg, sociale zekerheid etc. We zijn, blijkt uit onderzoek, met zijn allen tevreden over de democratie, maar ontevreden over politici.

Deze mensen zijn bereid om het eigenaarschap van de democratie (die ons al dat goeds heeft gebracht en elke dag brengt!) te pakken en besluiten te nemen in het algemeen belang. Soms moet je dan mensen, die hun individuele belang verdedigen, teleurstellen. Dat is hartstikke moeilijk en niet leuk om soms te moeten doen.. Ook moet je als politiek ‘schaarste’ van een goede verdeling voorzien. Met steeds minder geld, steeds meer doen. Te weinig woningen voor een groeiende groep woningzoekenden. Claims voor woningbouw, recreatie, duurzaamheid op datzelfde open landschap waar we zo zuinig op zijn. Veel wensen en ambities in een klein gebied. Prioriteiten stellen tussen onderwerpen die eigenlijk allemaal belangrijk zijn.

Geen enkel eigen belang, maar trots op- en betrokken bij de eigen woon- en leefomgeving. Bereid om namens ons allemaal de handschoen op te pakken. Tegelijk krijgen deze mensen ontstellende hoeveelheden kritiek te verwerken. Mensen zijn bereid hun mede-eigenaren van de democratie (lijsttrekkers) voor alles en nog wat verantwoordelijk te houden en in te peperen wat ze allemaal niet- of niet goed gedaan hebben. Mensen die daarbij grote woorden niet schuwen. Mensen die dag erna weer op de bank kruipen en met borrelnoten bij de televisie de avond vullen. Niks mis mee. Maar op diezelfde avonden zijn die raadsleden, en de lijsttrekkers in het bijzonder, weer in de weer om de gemeenschap te dienen. Actief in andere dorpen, met andere onderwerpen, uitwerken, voorbereiden etc. De gehoorde kritiek te filteren en de leerpunten eruit te halen.

Ik heb het ook een paar verkiezingen achterheen mogen doen en weet hoe druk en ondankbaar het kan zijn. “Waarom doe ik dit eigenlijk, elke dag en avond van de week”, heb ik me weleens afgevraagd. Maar tegelijk heel mooi en eervol, dat vooral. Wat is er namelijk mooier dan mede verantwoordelijkheid te mogen dragen voor onze dorpen, die bruisen van de actieve en betrokken mensen vol initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel?

Mijn grootst mogelijke compliment gaat vandaag naar jullie:

Ruud van der Star van PRO Kaag en Braassem Petra van der Wereld van Samen voor Kaag en Braassem Karin van der Kaaden van het CDA Nick van Egmond van D’66 & Yvonne Peters-Adrian van de VVD

Als inwoner van Kaag en Braassem: te gek dat jullie bereid zijn jullie nek uit te steken, met alles wat daar blijkbaar tegenwoordig bij hoort, uit gemeende betrokkenheid bij de dorpen in Kaag en Braassem.

Jullie zijn geen klant van de democratie, maar eigenaar. Zoals iedereen, eigenlijk! Maak meedoen mogelijk.

With compliments, Floris Schoonderwoerd

Stemmen: Goed voor elkaar bokaal!

Stem op een mooi initiatief voor een cheque van 500 euro! De leden van PRO Kaag en Braassem hebben recent het nieuwe verkiezingsprogramma ‘Goed voor elkaar’ vastgesteld. Maar, zo was de opvatting, als wij ons verkiezingsprogramma ‘Goed voor elkaar’ noemen, moeten we de daad ook bij het woord voegen. Daarom wordt dit jaar voor de eerste keer de ‘Goed voor elkaar-bokaal’ uitgereikt: een bokaal met een cheque ter waarde van 500 euro voor een mooi initiatief in onze gemeente.

Vanwege onze doelstelling, en het geloof in de kracht van onze gemeenschap, met al haar initiatief, geven wij vanaf nu, jaarlijks een fors deel van de contributie inkomsten, die de leden hebben ingebracht, terug aan de inwoners.

De leden van PRO Kaag en Braassem konden lokale initiatieven voordragen. Dit kon een initiatief zijn op het gebied van sport, duurzaamheid, gezondheid, zorg, een initiatief in de wijk, een goed doel, een vereniging, etc.

De voorgedragen instellingen/initiatieven zijn gevraagd of zij in aanmerking willen komen voor deze bokaal. En nu hebben alle inwoners van Kaag en Braassem het laatste woord en kiezen via het PROpiniepanel een winnaar uit.

Hieronder staan de initiatieven. Ben je geen PROpinie panel lid? Geen probleem, je kan wel een stem uitbrengen. Mocht je lid willen worden meld je dan even aan! De genomineerde initiatieven zijn:

1. KB Energie

KB energie is een nieuwe op te richten energiecoöperatie voor de gemeente Kaag en Braassem. De coöperatie biedt een oplossing om toch te kunnen profiteren van zonnestroom. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Hoe klein ook, hier begint het mee om onze wereld een beetje schoner achter te laten. Elke inwoners van de gemeente krijgt op deze manier de mogelijkheid om te profiteren van zonne-energie door gebruik te maken van elkaars dak.”

2. Natuurbelevingstuin De Bult

Natuurbelevingstuin De Bult is een gebied waar door iedereen kan genieten van de natuur. Er is een waterspeeltuin voor kinderen, een pluktuin, een tuin met bankjes waar genoten kan worden van natuur, vogels, vlinders bijen en bloemen. Door het plaatsen van de juiste bomen is een filter ontstaan voor het fijnstof en het geluid van de A4 en HSL. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “De Bult staat regelmatig in het nieuws, maar helaas niet altijd met positieve berichten. Ze hebben regelmatig te maken gehad met vandalisme en via deze weg willen wij hen een hart onder de riem steken om ondanks deze tegenslagen door te gaan met dit mooie initiatief.

3. Geef Gehandicapten Kans

Geef Gehandicapten Kans biedt mensen met een verstandelijke beperking de mogelijkheid om deel te nemen aan vrijetijdsactiviteiten. De stichting organiseert activiteiten en uitjes om naar uit te kijken, waarmee de organisatie ook een stukje zorg uit handen neemt van mantelzorgers. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Onder andere met de Waterduikers zorgen ze ervoor dat inwoners van Kaag en Braassem met een verstandelijke beperking ook gewoon lekker kunnen sporten en andere leuke dingen kunnen ondernemen met vrienden. De uitjes die ze organiseren zijn heel erg leuk voor de doelgroep, en zorgen er ook nog eens voor dat mantelzorgers een beetje ademruimte krijgen. Daarnaast denk ik dat deze organisatie met 500 euro écht iets leuks kan doen dat de mensen voor wie het bedoeld is lang zal bijblijven.”

4. De Zonnebloem

In alle dorpen van onze gemeente zijn zeker 85 vrijwilligers actief voor De Zonnebloem. Ze leggen huisbezoeken af bij ouderen, gehandicapten, zieken en eenzame inwoners. Het initiatief is ontstaan in de jaren ’50 om een vreugde, vriendschap en gezelligheid te brengen bij gasten. Eenzaamheid was toen al een issue en dat is het nog steeds. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Met de Zonnebloemauto, een aangepaste auto waar een rolstoelgast en nog drie passagiers in kunnen, kan zeker 10 keer een groep gasten een fijne wensdag bezorgen. De auto is al te huur voor De Zonnebloem voor 40 euro per dag (excl. Brandstof).

5. Stichting Groen Licht

Stichting Groen Licht vindt het belangrijk dat bewoners de natuur in hun gemeente ontdekken en waarderen. Om dit te ondersteunen biedt de stichting natuureducatie aan, gericht op de natuur en mooie plekjes in de huidige gemeente Kaag en Braassem. Daarnaast zijn ze in goed overleg met de gemeente over ontwikkelingen waarbij het openbaar groen en natuurbehoud een belangrijke rol speelt. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Ontstaan vanuit idealisme en zorg om de leefomgeving en dan uitgegroeid tot dat het nu is. Ze doen aan educatie en werken aan bewustwording zodat we met elkaar onze woonomgeving groener maken. Daarbij betrekken ze de inwoners bij prik je buurt schoon en geven anderen de kans om verantwoordelijkheid te nemen. Met name dat laatste is heel belangrijk.”

6. Basisschool Ter Does in Hoogmade

De gemeente heeft, na een zeer intensief voortraject besloten om een modern toekomstbestendig onderwijsgebouw neer te zetten in Hoogmade. Multifunctioneel in gebruik en geschikt voor modern onderwijs. Door een unieke samenwerking zal er ook een lang gekoesterde wens om woningen toe te voegen in Hoogmade in vervulling gaan. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “De gemeente heeft extra geld gestopt in het verduurzamen van het nieuwe schoolgebouw. Het schoolbestuur zelf heeft de stap naar volledig energieneutraal gemaakt en € 75.000 bijeen gebracht. Maar Ter Does zou graag een Solar Fox willen, een systeem met displays waarin je kan aflezen wanneer er hoeveel stroom opgewekt is op het dak, hoeveel er wanneer gebruikt wordt etc. Rondom deze digitale displays kunnen lessen worden georganiseerd. Daarom nomineren wij deze school.”

7. S.V. Kickers 69 & TV Leimuiden

Twee clubs die zich de afgelopen jaren zeer verdienstelijk hebben ingezet, om elkaar te vinden in het plan voor Leimuiden West. Het plan bestaat uit een aanpassing van de bestemming voor het sportcomplex aan de Beukenlaan, en woningbouw voor het gebied ten westen van de volkstuinen aan de Leeuwerik en de voormalige vuilstort en dijk ten noordwesten hiervan tussen Meerewijck en scheepswerf Kok. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Vele vrijwilligers, vele uren vergaderen, langdurige communicatie met leden en alle betrokken partijen hebben geleid tot een heel mooi plan. Door al deze inzet kunnen zij elkaar versterken en hun beider verenigingen toekomstbestendig maken. Juist hierbij zullen zij flinke kosten moeten maken en wederom een groot beroep moeten doen op de leden. Als blijk van waardering nomineren wij deze twee verenigingen, als één combinatie, voor de bokaal en bijbehorende cheque.”

8. Pop- en cultuurpodium Splotsz

Pop- en cultuurpodium SplotsZ heeft het hele jaar door een gevarieerd programma voor een zeer breed publiek. Wekelijks vullen lokaal en landelijk bekende bands, dj’s en cabaretiers het podium. Daarnaast staat Splotsz in regelmatig contact met de plaatselijke jeugdvereniging en middelbare school om een geslaagd jeugdprogramma neer te zetten. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Al jarenlang organiseren vrijwilligers met zoveel enthousiasme en plezier met elkaar vele avonden met muziek en cultuur. Met elkaar hebben deze vrijwilligers een grote verantwoordelijkheid en loyaliteit jegens elkaar en de club. Top!”

9. Beachvolleybal Leimuiden

Jaarlijks organiseren vrijwilligers in Leimuiden een beachvolleybaltoernooi waarbij de ontmoetingsfunctie van ‘tout’ Leimuiden minstens zo belangrijk is als de sportieve prestaties. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Al jaren een blikvanger in Leimuiden in de zomermaanden. Georganiseerd door een aantal vrijwilligers en het mooie is dat met het opgehaalde geld weer andere initiatieven in Leimuiden worden ondersteund.”

10. Maximaal Comité uit Hoogmade

Drie initiatiefnemers, Lau van der Hoorn, Mandy Zonneveld en Joost van der Meer, besloten vorig jaar om Koningsdag in Hoogmade nieuw leven in te blazen. In heel korte tijd werden bijna alle verenigingen uit het dorp gemobiliseerd en werd in heel korte tijd een prachtig programma voor jong en oud in elkaar gedraaid. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Afgelopen jaar is een prachtig programma neergezet waarbij aan alle doelgroepen is gedacht. Van jong tot oud, maar ook bijvoorbeeld statushouders uit het dorp zijn actief geweest. De organisatie hoopt dit jaar nog meer mensen op de been te krijgen en de komende jaren toe te werken naar heuse feestweek. Daarom hopen we dat PRO dit initiatief wil steunen, zodat we de kosten voor iedereen zo laag mogelijk kunnen houden en daardoor iedereen mee kan doen.”

11. Kunstwerk in Rijnsaterwoude

Tijdens de initiatievenmarkt die in de gemeente is georganiseerd vorig jaar, heeft Gre Eikelenboom gepleit voor een mooiere entree voor Rijnsaterwoude. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Eén van de inwoners uit Rijnsaterwoude probeert al enige tijd de entree van het dorp te verfraaien, onder andere door budget bij elkaar te sprokkelen en andere inwoners enthousiast te maken. Wij dragen kunst en cultuur een warm hart toe en vinden ook dat de entree van Rijnsaterwoude wel iets meer fantasie kan gebruiken. Daarom dragen wij dit initiatief voor voor de PRO-bokaal.”

12. Kunstgrasveld v.v. Woubrugge

Op zaterdag 13 januari opende v.v. Woubrugge een kunstgrasveldje op haar sportcomplex. De aanvraag voor het veldje werd al in 2014 gedaan, waarna het initiatief vanaf het eerste moment werd ondersteund en aangejaagd door vrijwilligers. Over de nominatie van dit initiatief zeggen de inzenders: “Wij willen graag het kunstgrasveldje van V.V. Woubrugge nomineren voor de Goed voor elkaar-bokaal, omdat dit veldje volledig tot stand is gekomen op initiatief van de voetbalvereniging zelf. Wat mij betreft is dit dus een goed voorbeeld van hoe de kracht en kennis van de leden en vrijwilligers gebruikt wordt om iets voor elkaar te krijgen.”

Dus breng nu je stem uit op 1 van deze initiatieven. Ga direct naar: www.prokaagenbraassem.nl/bokaal Lees meer... »

GEMEENTELIJKE EREPENNING VOOR FRIED ELSTGEEST

Wat een eervolle klus, de gemeentelijke erepenning mogen uitreiken aan Fried Elstgeest. Vanaf de start van Kaag en Braassem, tot vandaag, was Fried voorzitter van de adviesraad sociaal domein (voorheen WMO adviesraad).

Al die jaren hebben we intensief (ontstellend veel veranderingen op het sociaal domein) samengewerkt . Clienten participatie heeft in Kaag en Braassem, onder leiding van Fried, écht vorm en inhoud gekregen. Waar 9 van de 10 adviesraden in Nederland strak op hun formele adviesrecht zitten kozen wij ervoor om ‘invloed aan de voorkant te organiseren in plaats van inspraak aan de achterkant’. Inmiddels is dit adagium door de gemeenteraad overgenomen.

In vrijwel alle gemeenten maken beleidsmedewerkers hun stukken en sturen dit kort voor de vaststelling naar de adviesraad. Zij krijgen vervolgens zes weken de tijd daarop er reageren. Dan dringt de tijd en kan er eigenlijk niets meer gedaan met het advies. In Kaag en Braassem zoeken we elkaar op, nog voordat er maar één letter op papier staat. Echt gebruik maken van de proffesionals, betrokken inwoners en ervaringsdeskundigheid die in de adviesraad zit. En vervolgens vrijwel alle input 1 op 1 overnemen. Loslaten in het vertrouwen dat deze professionals, ervaringsdeskundigen en betrokken inwoners heel goed weten wat er nodig is.

In het staartje (bij het formele advies) is er dan niet heel veel werk meer. Maar de input, en de belangrijkste aandachtspunten, zitten dan al 1 op 1 verwerkt in het beleid. Invloed in plaats van inspraak.

Die samenwerking is enorm goed bevallen en zorgde voor grote veranderingen in het sociaal domein, met draagvlak, prima klanttevredenheid en nabijheid voor de kwetsbare inwoners. De zorg voor hen stond (en staat) bij Fried altijd centraal.

Op basis van de ‘verordening gemeentelijke onderscheidingen’ konden we Fried in aanmerking laten komen voor de erepenning. “Deze wordt toegekend als blijk van waardering er erkentelijkheid, zowel aan een ingezetene als niet-ingezetene, die zich voor de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk heeft gemaakt, dan wel een uitzonderlijke prestatie heeft verricht”. Fried slaagde met vlag en wimpels. Geweldig leuk dat ik hem deze penning mocht overhandigen.

Als voorzitter van het sociaal noodfonds blijft Fried gelukkig actief in het sociaal domein.