Archief voorfebruari 2010

Wat? Waar? Wanneer?

Beste mensen,

Zojuist met vertegenwoordigers vanuit het onderwijs, peuterspeelzalen en kinderopvang kennis genomen van de uitkomsten van een enquête over Brede School ontwikkelingen in Kaag en Braassem. Dit rapport zal spoedig ter kennisname aan de gemeenteraad worden verstuurd. De opkomst was geweldig, net als de deelname aan de enquête. Er is bereidheid tot samenwerking, in alle dorpen, bij alle organisaties, in het belang van de ontwikkeling van het kind. Er is veel kennis opgedaan bij de brede school Braassemerland. De deelnemers staan te popelen deze ervaringen te delen en iedereen is benieuwd hoe de gemeente in de toekomst haar rol gaat spelen als het gaat om regie en begeleiding en hoe wij kijken naar onderwijsvernieuwing.

Deze nieuwsgierigheid speelt bij iedereen. Zelfs bij het college. Wat wil de gemeente? Welke ontwikkelingen staan we gezamenlijk voor en waar is wat nodig? Allemaal vragen die beantwoord moeten worden. Wederom schreeuwen alle aanwezigen om een visie. Net als ik! Wat willen we met ons onderwijs? Welk antwoord moet ik geven aan al die verenigingen die zeggen dat er in hun dorp echt een gebouw nodig is? Waar komen sport- en culturele voorzieningen als we 2250 woningen gaan bouwen? Vinden we dat de Alckeburcht nog jaren vooruit kan? Wat is onze inzet op het vlak van wonen, zorg en welzijn in relatie met de aanstormende vergrijzing? Wat willen we met de tuinbouw in onze gemeente? Wie krijgt er wanneer kunstgras? Wat doen we met de Geest- en de Floraweg in de toekomst? Extra bedrijventerrein, of juist niet? Grootschalige recreatie, ja, dat wil de coalitie. Maar waar, en ten koste van welke stukjes groen?

We zijn op de helft van onze eerste 2 beleidsarme jaren in Kaag en Braassem. Laten we deze periode vooral gebruiken om ons klaar te maken voor de toekomst. Met een dergelijke lange termijn agenda kunnen we, per kern, bekijken waar we wat belangrijk vinden en straks ook gericht een discussie voeren over potentiële bezuinigingen. Niet alleen voor het college is een dergelijke doorkijk noodzakelijk, ook onze gemeenschap wil weten waar ze aan toe is!

Met plezier, vertrouwen, energie en vooral met elkaar: Op naar Kaag en Braassem in 2030!

Greetz, Floris