Archief voorapril 2010

Wonen, waar dan?

Vorige week mocht ik in een panel zitten bij een avond over het woonruimteverdeelsysteem. Ik ben nog jong, ben wethouder in Kaag en Braassem en onze gemeente zit v.w.b. het Alkemade deel in het systeem van Leiden en omgeving, v.w.b. het Jacobswoudese deel in het systeem van Alphen en omgeving. Dat maakte mij blijkbaar interessant als panellid om met name de doelgroep starters te vertegenwoordigen. Samen met Jos Wienen (burgemeester Katwijk), Bastiaan Bockhove (CDA Tweede Kamerlid), iemand van de woonbond en een ouderenorganisatie mochten we in gesprek over een nieuw verdeelsysteem en de klachten van het huidige systeem.

Ik heb geleerd dat er geen perfect woonruimteverdeelsysteem bestaat. Zolang er fikse schaarste blijft zullen er altijd mensen gedupeerd worden en problemen hebben met het vinden van een huis. Vooral starters en senioren hebben in toenemende mate moeite een woning te vinden. Alles wat bedacht is om doorstroming te bevorderen werkt niet of minimaal. Een verdeelsysteem is geen oplossing. Een systeem en regeltjes zorgen er alleen voor dat andere mensen in dat huis komen dan zonder die regeltjes. Meer betaalbare woningen bouwen, dat zou speerpunt nummer één moeten zijn! En vervolgens werken volgens een eenvoudig uit te leggen systeem (inschrijftijd) en iemand mag alleen inschrijven als die een huis zoekt. Nu hebben we op papier 70.000 zoekende wat er in werkelijkheid maar 10.000 zijn.. Nu kan iedereen altijd inschrijven, bouw je punten op, creëer je woonwaarde door de OZB waarde van je huis door 1375 (waar 1375?) te delen en op te tellen bij je inschrijfttijd. Ook is er een overgangsregeling. Snap u het nog? Ik niet!

Wat mij betreft gaan we dereguleren, helemaal geen woonwaarde en ingewikkelde sommen. Inschrijftijd (voor diegene die een huis zoeken) en voor een beperkt deel, bijvoorbeeld 30% vrijheid in gemeenten voor bijzondere doelgroepen (senioren en starters bijvoorbeeld). Door lokaal wat vrijheid te bieden zal je gemeenten ook uitdagen meer te investeren in die doelgroepen en daarvoor te gaan bouwen (precies waar de bottleneck zit). Door daarin extra te investeren kunnen gemeenten een lokaal probleem oplossen (politiek ook zeer wenselijk). Uiteraard profiteert de regionale markt mee via de doorstroming die op gang komt en de wachtlijsten zullen wat minder groot zijn. En voor wat betreft het scheef wonen: de maximale huur voor iedereen en een woontoeslag (korting) die inkomensafhankelijk is. Ook prima als vervanger voor de hypotheekrenteaftrek (uit het jaar kruik), de inkomensafhankelijke woontoeslag! Eerlijk en transparant!

Op de vraag of jongeren beter konden kopen dan huren heb ik geantwoord \’waar dan?\’. En daar zit precies het probleem. Bouw voor de vraag (starters en senioren), dat is de oplossing en marktwerking pur sang! Het klinkt gemakkelijk, en dat zou het ook moeten zijn!

Met vriendelijke groet,

Floris Schoonderwoerd

PvdS vormt coalitie met KV 45 en GVDN

Beste mensen,

Afgelopen donderdag was het leuk op basisschool de Kinderkring in Woubrugge. Daar loopt voor groep 7 en 8 een project over politiek. De klassen zijn verdeeld in partijen, en elke partij trekt ten strijde voor zijn eigen programma. Als wethouder jeugd en onderwijs mocht ik donderdag de plannen van de partijen van commentaar voorzien. PvdS (Partij voor de Sport, lijsttrekker \’Stan is uw man\’), KV 45 (Kindervermaak, 45 staat voor de leeftijd van de fractieleden bij elkaar opgeteld) en GVDN (Goed voor de Natuur) konden het prima met elkaar vinden. De standpunten lagen ver uiteen. Het had logisch geweest als de Politieke Sport Partij en de Partij Voor Meer Beweging met elkaar samen zouden gaan werken. Inhoudelijk leek dat zo, maar daar lagen persoonlijke barrières. Ik heb veel geleerd en vooral herkend. Het was net echte politiek. Het gaat niet om gelijk hebben, programmatische overeenkomsten en inhoud alleen. De handelswijze, omgang met elkaar en gunnen is van groot belang om het e.e.a. te realiseren. En is dat erg? Ik denk van niet. De Woubrugse kindercoalitie gaat nu met elkaar werken een sport- en spelactiviteiten en een lesprogramma over de plaatselijke natuur. Met die bonte agenda kon ook de oppositie prima uit de voeten. Eind goed, al goed!

Floris

Leiden, uw verantwoordelijkheid houdt niet op bij de Zijlbrug!

Beste mensen,

In maart waren er gemeenteraadsverkiezingen. De resultaten ben ik niet in alle opzichten blij mee. Via de krant verneem ik zo nu en dan wat van de onderhandelingen. Geregeld maak ik mij hierover zorgen. Leiden was de afgelopen jaren flink op weg op een goede manier haar regionale centrumfunctie te vervullen. Leiden is niet alleen de stad, het is ook de omgeving er omheen. Wij zijn voor veel zaken afhankelijk van onze centrumgemeente. Daar zijn de afgelopen jaren slagen in gemaakt. Op vele terreinen en dossiers werken we intensief samen. Binnen mijn wethoudersportefeuille in Kaag en Braassem maak ik dat van nabij mee. Binnen de sociale agenda doen we bijvoorbeeld gezamenlijk aanbestedingen en stemmen we WMO verstrekkingen (hulpmiddelen voor mensen met een beperking) op elkaar (en MET elkaar) af. Dit is kostentechnisch interessant en werkt plezierig. Nu lees ik in de krant dat, zonder dat de regio hierover meepraat, het dynamisch selectiemodel voor Hulp in Huishouding afgeschaft zal worden. Dit betreft een regionaal systeem. Dit is 1 voorbeeldje.

Verder lijkt het erop dat allerlei regionale infrastructurele projecten, die door Leiden gaan, maar niet alleen voor Leiden zijn éénzijdig op de helling worden gezet. Het is goed hier ook nogmaals bij te vermelden dat de regio ook meebetaald, belangen heeft en er dus ook iets over te zeggen zou moeten hebben. De bereikbaarheid van Leiden is de bereikbaarheid van heel de regio. Leiden lijkt de rug naar de regio te keren, dat zou echt een fikse stap terug in de tijd zijn.

Ik roep alle partijen in de Leidse raad op de regio niet te vergeten bij de onderhandelingen. De afgelopen jaren is de band tussen Leiden en regio sterk verbetert, velen politici in de regio maken zich, de krant lezende, grote zorgen over de komende tijd. Ik verzoek ieder raadslid uit Leiden rekening te houden met hun voor- en achtertuin. De belangen van Leiden houden niet op bij de Zijlbrug.

Groet, Floris