Archief voorjuni 2010

Over voetbal en mooi weer!

Hallo!

Aangezien ik momenteel laatste sta in de diverse voetbalpoules, wat overigens niet aan mijn analytische kwaliteiten ligt, maar voornamelijk aan de bal, het iets te harde veld, wisselende weersomstandigheden en buitelingen van scheidsrechters die mijn uitslag beïnvloed, voel ik mij genoodzaakt de aandacht van het voetballen iets te verleggen naar onze fantastische gemeente en ons gevoel van trots.

Je kan plezier beleven aan voetbal (kijken), maar er ligt -met deze mooie dagen- ook een duidelijke link vanuit het voetbal naar ons water en ons groen. De afgelopen dagen ben ik veel buiten geweest en heb genoten van o.a. het Waterrijk Cultuurfestijn. Met de fiets en/of de sloep kon je langs al onze dorpen en genieten van allerlei culturele muzikale uitingen. Voetbal, kunst, cultuur en onze eigen leefomgeving zijn nauwelijks te scheiden van het echte leven. Voor honderden mensen is dit alles een bron van inspiratie. Bovendien heeft dit alles ook een positieve effect voor de samenleving als geheel. Ze zijn een bron voor trots en zorgen voor identificatie en binding in onze eigen samenleving. Wij zijn Oranje! Wij zijn ons mooie gebied en wij zijn trots.

Meer mooi weer! Nederland die verder komt met het WK! Veel bruisende activiteiten in onze gemeente! En meedoen aan alles wat er plaatsvindt. Doen!

Floris

Bezuinigen moet! Maar moet het ten koste van de allerkwetsbaarste?

Beste mensen,

De komende jaren moet de broekriem aan. Daar is iedereen het over eens. De manier waarop, daar kan je over twisten. Vandaar lopen de landelijke onderhandelingen ook nog niet zo soepel. Afgelopen week werd ik weer geconfronteerd met een enorm verkeerd besluit vanuit Den haag. Volgens de juni circulaire (een brief van de regering waarin staat hoeveel geld we waarvoor krijgen) komt de uitkering WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning) in 2011 landelijk € 200 miljoen lager uit. Vanuit dit budget betalen we Hulp in de Huishouding, rolstoelen, scootmobielen, trapliften etc etc. Voorzieningen voor hulpbehoevende dus! Ondanks de vergrijzing, brede interpretaties van de compensatieplicht (de gemeente is verplicht iedereen in staat te stellen \’mee te doen\’ en zijn/haar beperking te compenseren met voorzieningen) door rechters, stijgende tarieven: de tijd van kostendaling is achter de rug. De komende jaren zullen de uitgaven alleen maar stijgen. Toch wil het rijk € 200 miljoen bij gemeenten weghalen, geld bestemd voor o.a. huishoudelijke hulp, vooruitlopend op de bezuinigingen die nog zullen volgen de komende jaren. Wij (Kaag en Braassem) leveren +/- € 175.000 p/jaar in.. Het rijk en de gemeenten maakten bij de invoering van de WMO afspraken over financiën en beleid. Deze korting (bezuiniging) is in strijd met die afspraken en bovendien ongefundeerd en kortzichtig. Het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport moet bezuinigen. Waarom? Het tekort op hun begroting wordt veroorzaakt door overschrijdingen bij de Zorgverzekeringswet, de AWBZ en de medisch specialisten. Gemeenten hebben daar niets mee te maken! Maar ze moeten er wel voor opdraaien. Argumenten waarom gemeenten Wmo-taken met € 200 minder zouden kunnen uitvoeren, ontbreken helaas. Maar we moeten het ermee doen. Bezuinigen op diegene die kwetsbaar zijn. Op diegene die lastig voor zichzelf kunnen opkomen en dus ook vaak minder mondig zijn. Ik ben er principieel zo ontzettend tegen. Een vangnet bieden voor kwetsbaren. Het kan iedereen overkomen. En precies daarin vrees ik de toekomst en hoop ik op een kabinet die gaat bezuinigen, maar wel op die plaatsen en bij die doelgroepen die het zich kunnen permitteren. Niet op de zwakste van onze samenleving.

Ik ben een positief ingesteld mens. Uitdaging erbij! Laten we het zo maar formuleren!

Floris

Twitter tijdens raadsvergaderingen!

Ha,

Gisteren werd ik gebeld door een journalist van het AD Groene Hart. Hij was bezig met een artikel over Twitter. In een gemeente is onlangs een verbod ingevoerd te Twitteren tijdens een vergadering. Hij had begrepen dat ik fanatiek Twitteraar ben en ook tijdens raadsvergaderingen van me laat horen. Hij vroeg me hoe ik tegenover het ‘aan banden leggen’ van Twitteren sta. Daar heb ik best een mening over!

Tijden veranderen! Media, interactie, digitalisering en snelheid gaan hand in hand. Betrokkenheid bij politiek neemt af. De afstand tussen inwoner en bestuur begint groter te worden. Het aantal mensen die komt kijken bij een raadsvergadering is op één hand te tellen. Via het verzenden van berichten krijg je interactie. Er volgen reacties op hetgeen in de raadszaal plaatsvindt. Het is leuk, interactief en je trekt mensen bij de politiek die anders niet geïnformeerd worden over het belangrijke werk wat in het gemeentehuis plaatsvindt. De reacties op de berichten zijn soms positief, soms negatief en dus altijd nuttig! Het dient een doel.

Als dit moderne middel er, voor een klein stukje, toe kan bijdrage dat de kloof tussen kiezer en gekozenen kleiner kan worden; doen! Verbieden? Tuurlijk niet. De raad zou zelfs moeten besluiten de griffier live verslag te laten doen tijdens de vergadering! We zitten niet meer in het jaar kruik. Moderne communicatie hoort erbij. Ga mee met de tijd! Twitter.com ==> Florissch

Tweet, Floris

Vaar je mee op 26 juni?

Beste mensen, Zaterdag 26 juni zal de Gemeente Kaag en Braassem een sloepentocht organiseren tijdens het Waterrijk Cultuurfestijn. Ook verschillende leden van de PvdA varen mee. Wil je ook? Laat het me weten en ik reserveer een plekje in de boot! Er ligt die dag om 10.00 uur een sloep voor ons klaar bij Watersportvereniging Braassemermeer aan de Noorderhemweg in Roelofarendsveen. Om 10.30 uur is er een openingsmanifestatie waarna we rond 11.00 uur naar verschillende dorpen varen waar overal; wat te beleven is.

Ga je mee? Schroom niet! Laat het me weten!

Floris

Daarom PvdA

Zeven goede redenen om op de PvdA te stemmen, speciaal voor jou, op een rijtje gezet. De PvdA wil op een eerlijke manier hervormen, niet roekeloos bezuinigen, eerlijk delen, de hypotheekrenteaftrek eerlijker maken, de zorg betaalbaar en toegankelijk houden, investeren in onderwijs en een land waarin iedereen meetelt. Een sterker Nederland De PvdA maakt Nederland sterker door op een verstandige manier te bezuinigen en door op een eerlijke manier te hervormen.

Niet roekeloos bezuinigen De PvdA gaat niet roekeloos bezuinigen. Daardoor houden meer mensen hun baan: de komende vier jaar zorgen wij voor meer banen dan de andere grote partijen.

Eerlijk delen De PvdA staat voor eerlijk delen. Wij verlagen de belastingen voor inkomens tot 55.000 euro. Zo gaat het tarief van 42% naar 39,8 procent. Zo houden we de koopkracht op peil. Banken en mensen met een belastbaar inkomen van meer dan 150.000 euro gaan meer belasting betalen. Dat vinden wij eerlijk.

Eerlijke hypotheekrenteaftrek De hypotheekrenteaftrek blijft in stand, maar we gaan de regeling wel eerlijker maken. Als je minder dan 55.000 euro verdient, dan verandert er de komende 12 jaar helemaal niets. Maar aan de situatie waarbij iemand die nu een villa heeft meer aftrek krijgt dan waar een gezin in de bijstand van moet rondkomen, daar gaan we wat aan veranderen. Want daar was de hypotheekrenteaftrek nooit voor bedoeld.

Betaalbare en toegankelijk zorg De PvdA wil de zorg betaalbaar houden en toegankelijk voor iedereen. Voor lage- en middeninkomens wordt de zorgpremie lager. Je hoeft bovendien niet zelf te betalen voor de huisarts. De huisarts moet voor iedereen toegankelijk blijven. Wij willen geen tweedeling in de zorg. Het moet gaan om je gezondheid, niet om de omvang van je portemonnee.

Investeringen in onderwijs De PvdA is voor gelijke kansen. Daar investeren we flink in onderwijs, zo’n 2 miljard euro. Deze investering heeft het grootste positieve effect op het onderwijs van alle politieke partijen. Dat komt doordat we in het hele onderwijs investeren, in de kwaliteit van leraren en in de tijd die leraren en leerlingen samen aan onderwijs kunnen besteden. Zo krijgt iedereen de kans om het beste uit zichzelf te halen.

Geen tweedeling De PvdA staat voor een land waarin iedereen meetelt. Wij willen geen tweedeling, geen onderscheid tussen winnaars en verliezers. Geen onderscheid tussen autochtonen en allochtonen. De PvdA wil een land waarin iedereen meedoet en waarin ieders talent tot uitdrukking kan komen. Dat is het land waarnaar de PvdA streeft. Iedereen in ons land moet meetellen.