Archief vooraugustus 2010

Korting Bijstandsbudget gemeenten onnodig en onfatsoenlijk

Beste mensen,

Vanuit mijn rol als wethouder Sociale Zaken ben ik dagelijks bestuurslid van de Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek (ISDR), een samenwerking op sociale zaken tussen Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag & Braassem. Wij hebben met grote zorg en boosheid kennisgenomen van het persbericht van het ministerie van SZW (Sociale Zaken & Werkgelegenheid) waarin wordt meegedeeld dat er 10% gekort wordt op het toegezegde budget voor de bijstand voor dit jaar. Het kabinet had hiervoor eerst 4,4 miljard middelen uitgetrokken; nu nog maar 4. Voor Kaag en Braassem gaat het om een korting van +/- € 80.000,=.

Het voornemen van het ministerie zal grote gevolgen hebben voor de gemeenten. De 5 grootste sociale diensten kunnen bijvoorbeeld rekenen op een financieel nadeel van enkele tientallen miljoenen. Het zal voor verreweg de meeste gemeenten ondoenlijk zijn om deze tekorten binnen de lopende begroting van 2010 op te vangen. Steeds meer gemeenten hebben moeite om rond te komen met het aan hen toegekende budget voor de uitkeringen, ook wij.

In het persbericht wekt het ministerie de suggestie dat gemeenten dit kunnen opvangen door zich “extra in te spannen om mensen met een uitkering aan het werk te helpen”. Deze suggestie is een gotspe. Een krappe arbeidsmarkt  en de aankondiging van minder middelen om mensen te kunnen te re-integreren, maken het steeds moeilijker om mensen naar werk te helpen. Daarnaast lijkt het erop dat de partijen die nu in Den Haag aan het onderhandelen zijn de re-integratiebudgetten fors willen verlagen of zelfs afschaffen. Daarnaast wil men waarschijnlijk de WW duur verkorten van 3 naar 1 jaar. Dit zal inhouden dat mensen die niet aan het werk komen 2 jaar eerder in de bijstand komen. Ter verduidelijking, de bijstand is voor rekening van de gemeenten.

De onderbouwing van de korting rammelt aan alle kanten. Het ministerie baseert zich op de nieuwste inzichten van het Centraal Planbureau dat er minder bijstandgerechtigden komen doordat er steeds meer tweeverdieners zijn. Wij zien echter wel degelijk een forse stijging van het aantal bijstandsgerechtigden. Naast het feit dat er steeds meer tweeverdieners zijn, zijn er ook steeds meer alleenstaanden die afhankelijk zijn van één inkomen. Het ministerie van SZW meldt ook in het persbericht waarin de voorgenomen korting naar buiten wordt gebracht zelf dat “het aantal bijstandsgerechtigden door de economische crisis is gestegen”. Verschillende gemeenten willen op korte termijn een onderhoud met de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over dit besluit. Ik sluit me aan bij het verzet!

Het is oneerlijk, ongefundeerd, onnodig, onfatsoenlijk. Alle onderbouwing rammelt. Beste minister, wees eerlijk: zeg dat het gaat om een ijskoude bezuiniging en dat de gemeenten het zelf maar op moeten lossen. Ik maak me er in ieder geval hard voor dat we deze korting niet zullen verhalen op die mensen die op bijstandniveau (€649,- netto per maand) rond moeten komen

Floris

Sail 2010 in Kaag en Braassem

Beste mensen,

Veel mensen gaan naar Drenthe op vakantie en krijgen daar een week lang bos. Mensen gaan naar de Veluwe en krijgen daar een week lang paarse heideplanten. En mensen gaan naar Texel en krijgen daar een week lang schapen. Leuk, maar wij hebben meer te bieden. U hoeft niet meer weg!

Op een steenworp van een monumentale binnenstad, het strand en de Bollenstreek ligt ons eigen Groene Hart en het Hollandse Plassengebied. Via een recreatief wisselpunten netwerk kan je met de fiets of de boot overal heen. Ook culinair valt er van alles te beleven. Op enkele vierkante kilometers heeft Kaag en Braassem alles te bieden om hierheen te komen, of voor onszelf: om niet weg te gaan!

Wij willen gastheer zijn van mooie evenementen waardoor meer mensen kennismaken met Kaag en Braassem. Ik denk hierbij bijvoorbeeld aan de Angenent Classic (de enige 200 km schaatsmarathon naast de Elfstedentocht), het Waterrijk Cultuurfestijn, Tik van de Molen en op maandag 16 augustus: de Zalmtocht.

U bent welkom om een uniek deel van de vloot van Sail 2010 te bekijken. Zalmschouwen, sleepboten, pramen, vletten, tjalken, aken, westlanders, zeeschouwen, opduwers, punters, botters, hoogaarzen, en Zeeuwse schouwen zullen afmeren aan de kades van de Veer- en Kerkstraat. De bedrijvigheid van afmerende schepen en haar bemanning is altijd een geweldig tafereel en u heeft, langs de kade, een prachtig zicht. Snuif de lucht op van teer, touw en olie en u waant zich zonder enige moeite in vervlogen tijden. Kaag en Braassem bruist! You’re welcome!

Floris