Archief voorseptember 2010

Vandalen gaan betalen!

Beste mensen,

Het was weer een geweldige kermisweek. Volop activiteiten. Iedereen was blij. Hoop gefeest en de creativiteit om er wat leuks van te maken was weer meer dan aanwezig. Vanuit de gemeente is het elk jaar weer spannend om een balans te vinden tussen enkele klagende inwoners, de wetgeving, de richtlijnen en de mate van overlast wat Lees meer... »

Wij hebben de crisis niet bedacht. Maar er wel mee te maken…

Beste mensen,

De gemeente heeft de kredietcrisis niet bedacht. Maar we hebben wel te maken met de gevolgen. De overheid heeft ervoor gekozen, ondanks de crisis, volop te blijven investeren en heeft daarmee de economie redelijk op gang gehouden. Voor veel mensen lijkt het alsof er weinig aan de hand is. Niets is minder waar. Er is heel veel aan de hand. Alles wat de afgelopen jaren teveel is uitgegeven zal terug moeten.

Het lijkt erop dat Kaag en Braassem jaarlijks 2 miljoen euro moet inleveren. De gemeente kan dit doen door  de OZB met 50% te verhogen. Maar dat is natuurlijk geen oplossing. We willen de belasting niet (veel) verhogen. We gaan daarom een kerntakendiscussie voeren! Wat is een gemeentelijke taak? En waarvoor gaan we onze inwoners zelf verantwoordelijk maken?

Binnen mijn portefeuille: Blijft de bibliotheek? Gaat er minder geld naar zwem- en binnensport? Gaan we eigen bijdragen invoeren/ophogen voor hulpmiddelen en/of peuterspeelzaalwerk? Nu investeren we fiks in het onderhoud van voetbalvelden, gaat straks de contributie omhoog? Maken we verenigingen met een eigen bar en biertje iets duurder? Hoeveel gesubsidieerde dorpshuizen mag een dorp hebben? Kortom: Iedereen zal zijn eigen vierkante meter gaan verdedigen. Dat mag iedereen doen en dat begrijpen we ook.  Echter,  wij als gemeente hebben de taakstelling en vragen bij voorbaat uw begrip.

We zullen wellicht gedwongen zijn keuzes te maken, die onze inwoners pijn gaan doen. En zonder u gaat het niet lukken. Wij zullen nog meer uit moeten gaan van de kracht van onze gemeenschap. Overal zijn actieve mensen, zit vastgoed en creativiteit. Alleen door dat aan te spreken, zal het huidige voorzieningenniveau in stand kunnen blijven. Niet alles wat goed is voor de gemeenschap, zal door de gemeente betaald blijven worden. Om de eenvoudige reden dat het geld er niet meer is. Kerntaak, of niet? De raad zal moeten antwoorden. Wij hebben de kredietcrisis niet bedacht. Maar hebben, met u, wel te maken met de gevolgen..

 Floris Schoonderwoerd

Grotere kans op een bekend gezicht in de huishouding!

Beste mensen,

Krijgt u via de gemeente Kaag en Braassem hulp bij het huishouden? Dan is de kans groot dat u volgend jaar uw huidige hulp kunt houden. Vanaf januari 2011 past de gemeente het huidige systeem voor het toewijzen van hulp aan. Dit om te zorgen dat mensen zo min mogelijk geconfronteerd worden met een andere hulp in hun huishouden.

Wisselende gezichten, verschillende mensen over de vloer en onrust, dat zijn opmerkingen die af en toe bij de gemeente binnenkomen. De gemeente is sinds 2007 verplicht hulp bij het huishouden aan te bieden voor mensen die hulpbehoevend zijn en verder thuis niemand hebben om dit te kunnen doen. Omdat de gemeente deze hulp inhuurt moeten wij dit werk verplicht aanbesteden. Elk bedrijf moet in staat worden gesteld om dit werk te kunnen gaan doen voor de gemeente. We selecteren een passende hulpaanbieder via het ‘Dynamisch Selectiemodel’. Op een soort internetsite plaatsen we elke hulpvraag waar een aantal eerder gescreende bedrijven op kunnen bieden. We beoordelen de bieding op een aantal factoren; wanneer kunnen ze beginnen; resultaten klanttevredenheidsonderzoeken; welk bedrijf wil de cliënt het liefst; welk bedrijf wil de cliënt absoluut niet; en de prijs. Sinds de invoering van dit systeem zijn de wachttijden sterk verbeterd en is de prijs die de gemeente ervoor betaald ook gedaald. Dit is nodig omdat wij van het Rijk steeds minder geld krijgen.

Toch is er kritiek. Het belangrijkste nadeel vinden mensen als hun hulp bevalt, toch elk jaar de kans lopen een andere aanbieder te krijgen. Bij veel mensen, zeker de kwetsbaardere groepen in Kaag en Braassem, veroorzaakt dat onrust en onzekerheid. Vanaf januari passen we twee belangrijke wijzigingen toe binnen het dynamisch selectiemodel. In principe houden alle mensen ouder dan 85 én diegene die meer beperkingen (zwaardere indicatie) hebben dezelfde hulp, tenzij ze dat niet willen. Voor de cliënten die niet onder deze regeling vallen hebben we meer beoordelingspunten toegevoegd aan de voorkeur van de cliënt en de uitkomsten van de klanttevredenheidsonderzoeken. Hierdoor is er een fors grotere kans dat ze hun huidige aanbieder kunnen behouden. Of ze écht dezelfde hulp houden, dat kunnen we helaas niet garanderen. De planning (bieding) van de bedrijven is daarvoor natuurlijk het belangrijkst. Maar, ik heb er veel vertrouwen in dat nog veel meer mensen hun huidige hulp zullen kunnen blijven houden.

Zulke besluiten zijn leuk om te nemen als wethouder!

Floris