Archief vooroktober 2010

Kom van je eigen vierkante meter en benut wat je hebt! Combinatiefunctionaris is brug tussen onderwijs, sport en cultuur!

Beste mensen,

Er bestaat op dit moment een unieke mogelijkheid om lokaal een ferme impuls te geven aan de samenwerking tussen Onderwijs, Sport en Cultuur. Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, NOC-NSF, De Vereniging van Nederlandse Gemeenten, de Vereniging voor Sport en Gemeenten, de Cultuurformatie hebben met de gemeenten afspraken gemaakt en een unieke regeling in het leven geroepen Lees meer... »

We zijn Lourdes niet!

Beste mensen,

Vanuit mijn rol als wethouder Sociale Zaken ben ik lid van het Dagelijks Bestuur van de SWA (Sociale Werkvoorziening Alphen aan den Rijn). Dit bedrijf is een gemeentelijk bedrijf wat Kaag en Braassem samen met Alphen aan den Rijn, Rijnwoude en Nieuwkoop heeft. Dit bedrijf voert de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) uit. Mensen met een beperking, chronische ziekte of om andere reden een onoverbrugbare afstand hebben tot de arbeidsmarkt Lees meer... »

Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt!

Beste mensen,

Jullie weten. Ik was onlangs op vakantie in Griekenland. Op vakantie lees je boeken, zo gaat dat! Zo had ik ook een boek meegenomen van Kluun, ‘Help, ik heb mijn vrouw zwanger gemaakt’: ISBN 978 90 5759 238 6. Echt een aanrader. Ik las het boek in één middag uit. Vlot geschreven, afwisselend, informatief, opbeurend. De mannelijke tegenhanger van Daphne Deckers. Ik wil jullie de inleiding niet onthouden:

“U hebt uw vrouw zwanger gemaakt, en als het meezit Lees meer... »