Archief voornovember 2010

Een ansichtkaart uit Kaag en Braassem!

Beste mensen, 

De afgelopen weken hebben in het teken gestaan van ‘Kaag en Braassem 2040’. De Wet op de Ruimtelijke Ordening verplicht gemeenten om een structuurvisie te maken. In deze visie geef je antwoord op de vraag hoe de gemeente zich de komende jaren ruimtelijk gaat ontwikkelen.

Het leek Kaag en Braassem een goed idee om deze visie niet alleen ruimtelijk in te steken, maar veel breder. De ruimtelijke veranderingen gaan gepaard met maatschappelijke veranderingen en uitdagingen. Vergrijzing. Brede School ontwikkelingen. Toenemende zorgvraag. Individualisering. Teruglopend vrijwilligersaanbod. Een bovengemiddeld hoog aantal vierkante meters maatschappelijke voorzieningen. Terug lopend overheidsbudget. Behoefte aan werkgelegenheid. Economische kansen. Grote vraagstukken… We maken dus een Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie (MRSV). 

Lees meer... »

Is thee zetten uw enige beweging?

Beste mensen,

Zojuist mocht ik te gast zijn bij de seniorengym in Leimuiden. We hebben daar kort geleden eenvoudig, maar succesvol, 40 senioren aan het sporten gekregen. Wat is het geval. Joke Douma, fysiotherapeut in Leimuiden, geeft al enige jaren gymles voor 70+ers in de Peppelhof. Het aantal deelnemers was fors terug gelopen. Voor de zomer waren er nog maar 6 deelnemers. Er werd dus aangeklopt voor subsidie om deze activiteit doorgang te kunnen laten vinden.

De eigen bijdrage van de 6 deelnemers was te gering om het te kunnen blijven doen Lees meer... »

Leuk als u meedenkt

Beste Kaag en Braassemers,

Hoe kijkt de buitenwereld naar onze gemeente? Hoe kijkt je zelf naar de gemeente? Hoe kijk je naar je dorp? Welke kernkwaliteiten zitten er in je dorp en waarin zouden afzonderlijke dorpen elkaar kunnen versterken. Hoe verhouden de kernen en voorzieningen zich tot elkaar. Zijn kernen sterk in bepaalde facetten? Kunnen we daar een dorp identiteit mee geven door dan juist vooral daarop in te gaan zetten? Moeten de mensen naar de voorzieningen komen in onze grote gemeente Lees meer... »

Iedereen kan ziek worden, zieke mensen laat je niet in de steek!

Beste mensen,

Je hebt in Nederland de dag van de secretaresse. Dierendag. Dag van de stage, dag van het erfgoed, dag van de linkshandige etc. Overal lijkt een dag voor! Als gemeente doen wij nergens aan mee, behalve vandaag; de Dag van de Mantelzorger.

Je bent mantelzorger als je meer dan 8 uur per week Lees meer... »