Archief voordecember 2010

Fijne jaarwisseling!

Beste mensen,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik iedereen te danken voor de samenwerking en de feedback het afgelopen jaar. Ik spreek de hoop uit ook in 2011 weer plezierig met elkaar van gedachte kunnen wisselen. Dilemma’s te kunnen delen en op elkaar te kunnen bouwen.

2011 zal een jaar worden waarin de overheidsuitgaven drastisch worden gereorganiseerd. Ook binnen mijn portefeuille zullen er offers gebracht moeten worden. Regelingen zullen soberder worden, de gemeente zal niet alles blijven doen en subsidies zullen naar beneden worden bijgesteld.

De tijd dat, voor alles wat goed is voor de gemeenschap, de rekening naar het gemeentehuis kon is (helaas) over. De tijd van eigen verantwoordelijkheid en de kosten neerleggen op de plaats waar ze gemaakt worden (ingegeven door de financiële crisis) breekt aan. Dit is geen dreigement, maar een weergave van de opgave waar we met elkaar voor staan. De gezamenlijke uitdaging om te bouwen aan een leefbaar Kaag en Braassem is groot. Het bedrijfsleven, het verenigingsleven en de inwoners van onze gemeente blaken van creativiteit en zelfvertrouwen. Dat zullen we nodig hebben!

Met respect voor elkaars positie, de gegeven randvoorwaarden, en in de dialoog, komen we er vast uit. Dat is mijn stellige overtuiging. Met dezelfde overgave als in 2010, zal ik me ook in 2011 ten volle inzetten voor de gemeente Kaag en Braassem. Verder zal ik al mijn energie richten om de gemeentelijke koek zo eerlijk mogelijk te verdelen. Daar waar wij als overheid het hardste nodig zijn, en onze gemeenschap het meest kwetsbaar is, daar zullen we op blijven inzetten. Daar kunt u mij op afrekenen!

Ik wil jullie alle goeds wensen voor 2011. Doe voorzichtig met eventueel vuurwerk en graag zie ik iedereen gezond en wel terug in het nieuwe jaar. Ik ga ervoor; met plezier, enthousiasme, overtuiging en energie! U ook?

Met veel vriendelijke en collegiale groeten, Floris Schoonderwoerd

Kaag en Braassem 2040, in stripvorm!

Beste mensen,

Weet u nog hoe uw dorp er 25 jaar geleden uitzag? Of heeft u daarvan weleens foto’s gezien? Juist! Volstrekt anders dan nu het geval is! Nu roepen dat alles moet blijven zoals het is is daarmee onzin. Alles verandert constant, en wij willen nu -met u- richting geven aan de veranderingen van de komende 25 jaar. Vandaar ontwikkelen wij nu een Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie. We spreken met bedrijven, overheden, belangenorganisaties, verenigingen, organisaties, en inwoners. Van de bijeenkomsten met de inwoners hebben we beeldverslagen en schetsen laten maken. Ik vind deze erg goed gelukt en vermakelijk om in te neuzen. In bijgevoegde link treffen jullie een bron van informatie vanuit deze dorpsgesprekken. Deze ludieke tekeningen geven mooi weer hoe onze inwoners over de gemeente denken en welke ideeën zij hebben. Nu, en voor de toekomst! Wij zijn dankbaar voor de schat aan informatie die de dorpsavonden hebben opgebracht. Het aller-duidelijkst is geworden dat we een unieke samenstelling hebben van volstrekt verschillende kernen. En dat mag ook zo blijven!!

http://www.kaagenbraassem.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=238&stukid=13739

De komende weken gaan we gebruiken om alle input te verzamelen en te verwerken.

Veel plezier met de tekeningen!

Floris

Van -9 maanden tot 23 jaar!

Beste mensen,

Het Centrum voor Jeugd en Gezin is feestelijk geopend! Met dit centrum voor Jeugd en Gezin heeft de gemeente Kaag en Braassem een centraal punt waar iedereen terecht kan met vragen over opvoeden en opgroeien. Het CJG is er voor iedereen. Van -9 maanden tot 23 jaar!

Ik mocht het centrum openen door het bord voor het gebouw te onthullen. Op dit bord is duidelijk te zien dat het centrum van Jeugd en Gezin en de kernpartners; maatschappelijk werk, jeugdgezondheidszorg en jeugdzorg gezamenlijk onder de noemer Centrum Jeugd en Gezin, gevestigd zijn in de Hof van Alkemade, Schoolbaan 2 in Roelofarendsveen. Verder is er een inlooppunt in Woubrugge.

Na het officiële gedeelte was er gelegenheid voor ouders, kinderen en professionals de informatiemarkt te bezoeken. Hier werd veel gebruik van gemaakt. Het was er gezellig druk. In alle ruimtes stonden stands met informatie over opvoeden en opgroeien. Deze informatiemarkt gaf ook professionals de mogelijkheid om te netwerken en daarvan werd volop gebruik gemaakt.

Voor de kinderen was er een apart programma. Zo was er een clown voor de kleintjes en konden de wat oudere kinderen een workshop striptekenen volgen. Ook konden kinderen van de basisschool hun tekening voor de tekenwedstrijd inleveren. Dat leverde een grote stapel tekeningen op. De jury heeft dus ruime keus om tien prijswinnaars uit te selecteren, die worden tentoongesteld in het gebouw. De prijswinnaars krijgen thuis bericht.

Vanaf nu gaan we niet meer naar het consultatiebureau, naar de schoolarts, de pufcursus, het opvoedburo of naar de logopediste. We gaan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Effectieve samenwerking in het belang van het kind en het gezin. Samenwerking die verder gaat als een gezamenlijke koffietafel.

Voor meer informatie over het CJG zie www.cjgkaagenbraassem.nl en www.hoezitdat.info.

Greetz, Floris