Fijne jaarwisseling!

Beste mensen,

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik iedereen te danken voor de samenwerking en de feedback het afgelopen jaar. Ik spreek de hoop uit ook in 2011 weer plezierig met elkaar van gedachte kunnen wisselen. Dilemma’s te kunnen delen en op elkaar te kunnen bouwen.

2011 zal een jaar worden waarin de overheidsuitgaven drastisch worden gereorganiseerd. Ook binnen mijn portefeuille zullen er offers gebracht moeten worden. Regelingen zullen soberder worden, de gemeente zal niet alles blijven doen en subsidies zullen naar beneden worden bijgesteld.

De tijd dat, voor alles wat goed is voor de gemeenschap, de rekening naar het gemeentehuis kon is (helaas) over. De tijd van eigen verantwoordelijkheid en de kosten neerleggen op de plaats waar ze gemaakt worden (ingegeven door de financiële crisis) breekt aan. Dit is geen dreigement, maar een weergave van de opgave waar we met elkaar voor staan. De gezamenlijke uitdaging om te bouwen aan een leefbaar Kaag en Braassem is groot. Het bedrijfsleven, het verenigingsleven en de inwoners van onze gemeente blaken van creativiteit en zelfvertrouwen. Dat zullen we nodig hebben!

Met respect voor elkaars positie, de gegeven randvoorwaarden, en in de dialoog, komen we er vast uit. Dat is mijn stellige overtuiging. Met dezelfde overgave als in 2010, zal ik me ook in 2011 ten volle inzetten voor de gemeente Kaag en Braassem. Verder zal ik al mijn energie richten om de gemeentelijke koek zo eerlijk mogelijk te verdelen. Daar waar wij als overheid het hardste nodig zijn, en onze gemeenschap het meest kwetsbaar is, daar zullen we op blijven inzetten. Daar kunt u mij op afrekenen!

Ik wil jullie alle goeds wensen voor 2011. Doe voorzichtig met eventueel vuurwerk en graag zie ik iedereen gezond en wel terug in het nieuwe jaar. Ik ga ervoor; met plezier, enthousiasme, overtuiging en energie! U ook?

Met veel vriendelijke en collegiale groeten,
Floris Schoonderwoerd

Deel dit bericht met anderen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email
  • Print

Reacties zijn gesloten