Archief voorjanuari 2011

Werken naar vermogen!

Beste mensen,

Sociale Zekerheid is een ongelooflijk ingewikkelde materie. Ik probeer uit te leggen waar we de komende maanden voor staan:

Er gaat de komende veel veranderen op het gebied van de Sociale Zekerheid en Werk & Inkomen voor mensen met een beperking. De regering heeft besloten 2 miljard euro te bezuinigen. Hiervan komt 600 miljoen voor rekening van het UWV (50% van het budget). Het UWV zit hierdoor met de handen in haar en vraagt zich openlijk af of alle Werkpleinen zoals ze nu in het land gevestigd zitten open zullen kunnen blijven. Ook ons Werkplein, in Alphen aan den Rijn, heeft een zeer onzekere toekomst. Dit is vervelend, zeker omdat vooral ons werkplein, die qua omvang bij de kleinere hoort, zeer goede resultaten scoort.

Verder zal er één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt komen. De Wet Werk en Bijstand (WWB; uitgevoerd door de ISDR), de Wet Sociale Werkvoorziening (uitgevoerd door de SWA), de Wet Arbeidsongeschiktheidsvoorziening voor Jonggehandicapten (WAJONG; uitgevoerd door het UWV) worden samengevoegd. Vooruitlopend op de uitvoering is hier al een taakstellende bezuiniging van 650 miljoen euro op ingeboekt. Het restant bedrag, om tot de 2 miljard te komen, zal uit het participatiebudget gehaald worden. Verder zal de dagbesteding (voor dementerende ouderen en autistische kinderen) voortaan niet meer vanuit de AWBZ (Rijk) maar vanuit de gemeentelijke WMO betaald moeten gaan worden.

Om kort te gaan; de gemeenten zullen zeer creatief moeten zijn om de financiële klap te verzachten en de rekening niet rechtstreeks door te leggen naar diegene die het meest kwetsbaar zijn. Daarvoor hebben wij namelijk een zorgplicht! Bezuinigingen op andere gemeentelijke uitgaven is dus noodzakelijk om deze zorgplicht in te kunnen (blijven) vullen.

Naast de enorme financiële korting biedt de ene regeling ook veel voordelen en volop kansen. Nu zijn er allerlei organisaties bezig met re-integratie, werk en inkomen. Worden cliënten, omdat ze bijvoorbeeld van de WAJONG, naar de WWB gaan en soms via de WSW werkzaamheden verrichten van het kastje naar de muur gestuurd en is er enorm veel administratie nodig om alle financieringsstromen correct te verantwoorden. Allemaal tijd (en geld) wat gespendeerd wordt en niet bij de cliënt terecht komt. Dit kan beter!

Met de regio bekijken we de mogelijkheden en brengen we alles in kaart. Ik ga hierbij uit van de volgende uitgangspunten: 1) Iedereen doet mee. 2) Werken naar vermogen. 3) Werk boven uitkering. 4) Arbeidsmarktgericht. 5) Vraaggerichte scholing tot startkwalificatie. 6) Focus op uitstroom en re-integratie. Ik geloof in die ene regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt, maar vind het zeer spijtig dat al vooraf een enorme financiële korting is doorgevoerd. Mark Rutte heeft in zijn tijd als staatssecretaris van Sociale Zaken, met veel succes, de WWB ingevoerd en bij de gemeente neergelegd. Dit zonder vooraf een enorme korting in te boeken. De gemeenten hebben toen laten zien het goedkoper en beter te kunnen dan het Rijk. Nu staat er een grote druk op en zijn we genoodzaakt schade aan te richten op de mooie infrastructuur van bijvoorbeeld de Sociale Werkvoorziening. Gelukkig zijn er steeds meer Tweede Kamerleden, ook bij de regeringsfracties, die in het bijzonder deze bezuinigingen willen nuanceren. Dat is dus spannend.

Eén ding weten we zeker, zowel UWV als de ISDR en SWA zullen in hun huidige vorm ophouden te bestaan. We gaan werken aan een regionaal programma werk. Vanuit dit programma zullen Kaag en Braassem, Nieuwkoop, Rijnwoude en Alphen aan den Rijn antwoord gaan geven op alle vragen waar we voor staan zodat we alle kwetsbare doelgroepen die we nu bedienen, kunnen blijven bedienen. Daar sta ik voor! Veel te doen!

Wordt vervolgd!

Floris

De pufcursus!

Beste mensen,

Gelukkig hebben de meeste kinderen, jongeren en gezinnen het goed. Toch kan iedereen wel eens vragen hebben over opvoeden en/of opgroeien. Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) informeert en ondersteunt ouders en kinderen. In het CJG werkt een aantal organisaties op het gebied van jeugd en gezin samen. Het CJG is niet alleen een loket, maar vooral een samenwerkingsverband tussen organisaties. Alle kennis en ervaring wordt in het CJG gebundeld.

Het CJG is er zeker niet alleen voor grote problemen. Ook voor alledaagse vragen rondom opvoeden en opgroeien, kun je terecht bij het CJG. Je kunt daarbij zelf kiezen of je je vraag stelt via de website, de telefoon of tijdens het inloopspreekuur. Omdat het CJG voor alle inwoners van Kaag en Braassem goed bereikbaar moet zijn, hebben wij gekozen voor één centrale locatie met een dagelijks inloopspreekuur in Roelofarendsveen. Met in Woubrugge een ondersteunende locatie, waar je op afspraak terecht kunt.

Vanaf nu gaan we niet meer naar het consultatiebureau, naar de schoolarts, de pufcursus, het opvoedbureau of naar de logopediste. We gaan naar het Centrum voor Jeugd en Gezin! Effectieve samenwerking in het belang van het kind en het gezin. Samenwerking die verder gaat als een gezamenlijke koffietafel. Voor meer informatie over het CJG bel met 088 – CJGADVIES (088 – 254 23 84) of kijk op www.cjgkaagenbraassem.nl en www.hoezitdat.info.

Floris Schoonderwoerd