Archief voorfebruari 2011

Harde werkers met gezin betalen de rekening!

Beste mensen,

De Provinciale Statenverkiezingen gaan ergens over. Niet alleen over de samenstelling van het provincie bestuur, maar ook over de Eerste Kamer. De leden van Provinciale Staten kiezen namelijk de Eerste Kamer. Wetten gaan vanuit de Tweede- naar de Eerste Kamer. Het Kabinet heeft de Eerste Kamer dus nodig om haar plannen te realiseren.

De PvdA wil een Nederland waarin we de lasten van de crisis eerlijk delen, zodat we  Nederland sterker uit de crisis kunnen laten komen. Zoals de plannen nu voorliggen betalen gewone gezinnen -onze onderwijzers, onze politieagenten en onze kleine zelfstandigen- de rekening van de crisis. Daarnaast zitten vooral ook de medewerkers van de Sociale Werkvoorziening in de mangel. Dit terwijl dit de meest gemotiveerde werknemers van Nederland zijn en part nog deel hebben aan de crisis.

Wat doet het Kabinet nog meer?

 • Bezuinigen op onderwijs van de meest kwetsbare kinderen
 • Verlagen villasubsidie voor huizen boven 1.000.000 euro
 • Bezuinigen op onze studenten en universiteiten
 • Bezuinigingen MBO voor 30+ (waar veel mensen voor de zorg worden opgeleid)
 • Leraren op nullijn: leraar met 2 kinderen gaat er 1316 euro op achteruit per jaar.
 • Nu kiest de overheid ervoor niet eerlijk te delen. De rekening van de crisis gaat eenzijdig naar gezinnen en zwakkeren. Huren stijgen, de kinderopvang wordt onbetaalbaar en de zorg wordt minder en duurder, terwijl de rijkeren en hun villasubsidie ontzien worden.

  Daarom voert iedereen campagne. In de eerste plaats voor een eerlijk geluid in de provincie, maar zeker ook voor een goede positie in de Eerste Kamer zodat er het e.e.a. rechtgezet kan worden wat na de Tweede Kamer verkiezingen is mis gegaan.

  Greetz, Floris

  Winkels die verdwijnen!

  Beste mensen,

  Bladert u nog wel eens terug in uw fotoalbum? En ziet u dan ook foto’s van het dorp? Of komt u die wel eens tegen in de krant? Dan realiseer je je vaak hoeveel er eigenlijk is veranderd. Dorpen staan, net als de tijd, niet stil. Er komen woningen bij net als winkels en bedrijven. Anderen verdwijnen juist weer. Struiken worden bomen, weggetjes worden wegen en slootjes krijgen bruggen. En dan hebben we het alleen nog maar over de buitenkant.

  Want de bewoners van de dorpen ontwikkelen zich ook. Uw wensen veranderen. Het dorp van 20 jaar geleden, past misschien niet meer bij wie u nu bent. De tijd stelt andere eisen. Maar daarmee gaan soms ook zaken verloren die we graag willen behouden, zoals het natuurschoon en onze tradities. Want vooral de tradities maken onze dorpen tot wat ze zijn. Verenigingen bestaan in deze gemeente al decennia lang. We zien veel trouwe inzet van vrijwilligers en eenmaal lid, blijf je vaak lid. Dat maakt het in de dorpen voor velen ook juist zo gezellig.

  Maar aan sommige veranderingen ontkomen we niet. Steeds meer commerciële en maatschappelijke voorzieningen op het platteland verdwijnen, omdat ze financieel niet rendabel zijn. Asfalt en bedrijventerreinen rukken op en dreigen het over te nemen van de natuur. Aan de ene kant nuttig, vanwege bereikbaarheid en werkgelegenheid, maar aan de andere kant soms te verwoestend. Dit soort dilemma’s vragen om creatieve oplossingen en soms pijnlijke keuzes.

  Hoe ziet de omgeving er over 20 jaar uit? Wat staat er dan op uw foto’s? En/of op die van uw kinderen? De afgelopen maanden hebben we u die vraag gesteld. We spraken met velen van u over uw wensen en verwachtingen. We kwamen erachter dat u vaak heel trots bent op uw dorp, de verenigingen, de tradities en de saamhorigheid. Daarnaast zag u kansen en mogelijkheden voor ontwikkelingen. Zo is er in de nabije toekomst een groeiende behoefte aan senioren- en starterswoningen en zijn ook de zorg en werkgelegenheid aandachtspunten.

  Ook buiten de dorpskernen zijn er keuzes te maken. We wonen in een prachtig gebied, waar velen regelmatig van genieten. Natuurlijk allereerst de bewoners van onze gemeenten. Maar ook mensen van daarbuiten brengen graag een bezoek aan onze gemeentegrond. En dat is natuurlijk goed voorstelbaar in ons prachtig waterrijk gebied. De wijze waarop we daarmee om kunnen gaan,  hebben we uitgebreid met u besproken. Meer toerisme kan meer werkgelegenheid opleveren, maar ook meer overlast.

  We vonden het belangrijk om u mee te laten praten. Tenslotte maken we met elkaar deel uit van de gemeenschap. Nadat we van u alle input hadden gekregen, zijn we aan de slag gegaan met het opstellen van dit Strategisch Document. Dit document moet de basis gaan vormen voor de Maatschappelijk Ruimtelijke Structuurvisie.  We hopen dat u zich kunt vinden in dit Strategisch Document en dat u over 20 jaar nog net zo trots bent op uw gemeente als nu. Wij zijn in ieder geval blij met alle input die we hebben ontvangen en best trots op het gemeenschappelijke resultaat. U kunt het strategisch document vinden op: http://www.kaagenbraassem.nl/index.php?simaction=content&mediumid=4&pagid=238&stukid=14705

  Veel leesplezier en tot ziens bij de vervolgstappen!

   Floris Schoonderwoerd

  In gelul kun je niet wonen!

  Beste mensen,

  Er gaat veel veranderen op het gebied van wonen. Op dit moment kun je huren of kopen. Veelal maken starters -en mensen met een iets smallere beurs- gebruik van een huurwoning, mensen die verder zijn in hun wooncarrière, of diegene die wat meer te besteden (of gespaard) hebben, kopen een huis.

  Vanuit de Europese Unie (overgenomen door onze regering) is er bedacht dat woningen die gebouwd zijn met staatssteun (sociale huurwoningen) alleen nog maar toegewezen mogen worden aan mensen met een verzamelinkomen van maximaal € 33.000,-. Zit je daar boven, dan kom je niet meer in aanmerking voor een huurwoning via een woningcorporatie. Er ontstaat een ontstellend groot gat tussen huurders en kopers. Er zal een woningaanbod nodig zijn dat op dit moment niet bestaat. Want, als je een woning wilt kopen van bijvoorbeeld € 200.000,-, heb je een jaarinkomen van circa € 50.000 nodig. Je jaarinkomen x 4 is zo ongeveer de vuistregel bij het verkrijgen van een hypotheek. Iedereen die wil doorstromen naar een koopwoning heeft een fiks gat te overbruggen. Zit je qua inkomen tussen de € 33.000 en de € 50.000 (en dat zijn er heel veel), dan kom je niet aan een woning als je de huidige woonvoorraad bekijkt. Wat betekent dit? Er ontstaat een nog groter gebrek aan koopwoningen tussen de € 140.000 en de € 200.000. Een aanbod wat op dit moment volstrekt niet bestaat.

  De PvdA strijdt al jaren voor deze doelgroep. Maar nu, vanwege de Europese nieuwe wetgeving is deze behoefte nog veel urgenter. Ik ben erg benieuwd hoe de markt op deze nieuwe vraag, met nieuwe woonvormen en financieringsconstructies, zal inspelen. Dat er iets moet gebeuren is duidelijk!

  Overigens is de Europese wetgeving niet afgestemd op het Nederlandse beleid. Hier heeft namelijk vooral een koopwoning veel steun van de staat. Hoe duurder uw woning, hoe meer subsidie. Hypotheekrenteaftrek heet dat. 80% van de hypotheekrenteaftrek gaat naar mensen met een woning van boven de € 500.000,-. Hebben zij dat nodig? Huurders en mensen met de smalle beurs zijn de dupe. Geheel passend bij de rechtse politiek van vandaag de dag. Banken en het grootkapitaal zijn de oorzaak van de kredietcrisis, maar de rekening legt de rechtse politiek neer bij de huurders, zwakkeren, gehandicapten en chronisch zieken. Bij de mensen die part nog deel hebben aan de crisis!

  Frustrerend, maar de werkelijkheid van vandaag. Met deze randvoorwaarden zal de PvdA blijven werken aan een samenleving waarin iedereen recht heeft op een fatsoenlijk bestaan en iedereen kan wonen. Wat betekent dat voor Kaag en Braassem? De talloze woningbouwprogramma’s bezien in relatie tot de woonbehoefte. Met andere woorden: betaalbaar bouwen! Nu nog urgenter dan ooit tevoren. Voor deze wens bent u bij ons aan het goede adres! Ook in de provincie!

   Floris