Archief voormaart 2011

Tik van de Molen!

Beste mensen,

Midden in het Groene Hart, in ons prachtige open landschap, gaat een mooi nieuw hedendaags cultureel festival het licht zien. Van 23 t/m 26 juni zal de eerste editie van Tik van de Molen plaatsvinden. Het festival zal minimaal 3 jaar achterheen worden georganiseerd en plaatsvinden met onze mooie molens als decor.

In het eerste jaar zullen er bij de Kaagmolen, de Lijkermolen, de Akkerslootmolen, de Vrouw Vennemolen, de Rode Molen, de Kalkmolen, de Vlietmolen en de Veendermolen voorstellingen van +/- 0,5 uur gaan plaatsvinden. De volgende jaren komen de andere molens aan de beurt.

Zang, dans, circus, jazz, opera en beeldende kunst met de achter- of de voorgrond de molen. Naast de gemeente Kaag en Braassem zien ook de Provincie Zuid Holland, het Prins Bernard Cultuurfonds, het SNS Reaal Fonds, het BNG Cultuurfonds en het lokale bedrijfsleven de meerwaarde van dit evenement en treden als sponsor op. Voor de bezoekers zullen er binnenkort passe-partout kaarten in de verkoop gaan. Maar ook voor losse afzonderlijke voorstellingen kunt u straks terecht op www.tikvandemolen.nl.

Kunst, natuur en cultureel erfgoed worden via wandel, vaar- en fietsroutes met elkaar verbonden. Zo gaan de bezoekers van voorstellingen naar voorstelling, en hebben een geweldige dag! Tik van de Molen heeft de potentie een impuls te geven aan ons gebied waar ondernemers al jaren op hebben gewacht.

De organisatie is zeer verrast over het enthousiasme van de molenaars en grondeigenaren om hun bezit open te stellen voor een breed publiek. Tik van de Molen gaat een unieke combinatie worden van traditie en modern, van cultuur en landschap, van recreatie en economie en een ontmoeting van artiesten, molenaars, boeren en bezoekers.

Ik ben erg enthousiast geworden van de presentatie die ik gisteren hebben mogen bijwonen van de initiatiefnemers. Ik verwacht dat u het de komende tijd ook zult worden en de publiciteit rondom het festival los zal gaan barsten.

Hoe meer mensen Kaag en Braassem via Tik van de Molen gaan bezoeken, hoe meer maatschappelijke erkenning voor de molens, ons landschap. En dat is nodig! Geniet en have fun!

En, oh-ja: Niet Kinderdijk, maar Kaag en Braassem heeft de meeste molens van Nederland!

Floris

Gekke Henk; en Ingrid!

Beste mensen,

Op NU.nl staat een goed artikel. Uit mijn hart gegrepen. Het gaat over -ook- mijn verbazing over gebroken beloftes in verkiezingen en onze samenleving die dat (gezien de peilingen) allemaal lijkt te pikken. Tweede Kamerlid Tofik Dibi van Groen Links is hierover ondervraagd. Hier het artikel.

Floris 

PVV onderging make-over naar elite’

DEN HAAG – Tofik Dibi van GroenLinks heeft zware kritiek op de Partij voor de Vrijheid. ”De PVV maakt zich schuldig aan alles waarom ze de elite heeft verfoeid”, zei hij tegen het ANP.

”Kamerleden hebben dubbelfuncties in Provinciale Staten en gemeenteraden. Debatten over hun speerpunten veiligheid, zorg en integratie gaan ze uit de weg”, aldus het GroenLinks-Kamerlid.

”De partij heeft een extreme make-over doorgemaakt: van een buitenstaander die dingen anders wil doen naar een partij die zijn idealen inlevert voor een plek in het centrum van de macht.”

Dibi vervolgt: ”Sietse Fritsma had vroeger het hoogste woord over de massa-immigratie, nu hoor je hem niet meer. Extra agenten kwamen er ook met de PVV niet. Tijdens een overleg over de jeugdzorg in Limburg, waar de partij de grootste werd, kwam ze niet eens opdagen.”

En aan het debat over religie zei Hero Brinkman afgelopen week zelfs geen behoefte te hebben, terwijl de discussie over de islam hun bestaansrecht is.”

Uitleg

Hij vindt dat de PVV maar eens moet uitleggen waarom er geen drieduizend agenten meer zijn gekomen en geen 12.000 mensen extra in de zorg.

”Je vraagt je dan toch af waarom ze de stekker er niet uittrekken? Ik denk dat ze nu pas zien hoe moeilijk zaken soms zijn te verwezenlijken, ze zijn tegen een enorme hoeveelheid realiteit opgelopen, na al dat gemakkelijke roepen vanaf de zijlijn. Maar laten ze dat dan eens verklaren.”

Pikken

Dibi vraagt zich af hoelang de anderhalf miljoen kiezers van de PVV dit pikken. ”Henk is gekke Henkie niet”, zegt hij, verwijzend naar de prototypes van de PVV-kiezer, Henk en Ingrid.

”Ik heb het er moeilijk mee dat PVV-kiezers worden afgeschilderd als een soort Tokkies. Maar om te denken dat je met zo’n show wegkomt, moet de PVV de eigen kiezers wel heel laag inschatten.”

© ANP / NU.nl

Ik hou wel van zure appels!

Beste mensen,

In opdracht van de gemeenteraad is het college van Burgemeester en Wethouders bezig om een kerntakendiscussie voor te bereiden. Wat blijven we doen als gemeente? Waar stoppen we mee? Wat gaan we anders doen? En wat gaan we minder doen? Vragen die sowieso belangrijk zijn jezelf af en toe te stellen. Maar nu van groter belang omdat we circa 2 miljoen euro per jaar moeten ombuigen (bezuinigen of belasting verhogen). Dat is een heel groot bedrag. Zeker als je ziet dat heel veel van wat de gemeente doet gewoon moet.

Veel van het vrije beleid (waar je op kan bezuinigen) zit in mijn portefeuille. De verwachting is dan ook dat daar grote veranderingen zullen gaan optreden. Het lijkt eenvoudig. Alles 10% minder, dan hebben we het bedrag bij elkaar. Maar veel kan niet 10% minder. We blijven paspoorten verstrekken, bouwvergunningen verlenen, rioleringen aanleggen, wegen opknappen, gras maaien, trapliften verstrekken, bomen snoeien, vuil ophalen etc etc. Logisch gevolg is dan, na kritisch gekeken te hebben of die taken wat efficiënter kunnen, dat we veel meer dan 10% moeten bezuinigen op hetgeen er overblijft.

In Kaag en Braassem hebben we de kredietcrisis niet bedacht, maar ervaren vanaf 2012 wel de financiële gevolgen. Daar zullen we antwoord op moeten gaan geven. Het is net als bij u thuis, er kan niet meer uitgegeven worden als dat er in komt.

De gemeenteraad heeft het college gevraagd om alles in kaart te brengen wat we uitgeven, niets uitgesloten. Dat zijn wij nu aan het doen. Wij zullen voor de zomer een beeld presenteren hoeveel we precies moeten bezuinigen, en daarbij een staalkaart presenteren met bezuinigingsmogelijkheden. Die mogelijkheden zullen het benodigde bedrag ruim overstijgen. Zo heeft de gemeenteraad straks alle ruimte om hun keuzes te maken en te bepalen wat zij vinden dat een kerntaak is/blijft van de gemeente. Hier neemt de gemeenteraad van mei tot september de tijd voor. Na september zullen we de begroting voor de komende jaren gaan maken. De inspraak gaat dus voor-, tijdens en na de zomer plaatsvinden. Ik raad iedereen aan van dat recht gebruik te maken. En kom daarbij niet alleen op voor uw eigen vereniging of organisatie, maar denk vooral ook mee.

We gaan alles ter discussie stellen, daar heeft de raad om gevraagd. Voorbeelden vanuit mijn portefeuille? De Bibliotheek, het onderhoud van de sportvelden, de zwembaden, het peuterspeelzaalwerk, leerling subsidies (muziek, sport en milieueducatie), subsidies aan de huttenbouw etc.. De gemeenteraad heeft afgelopen week in ieder geval een uitgangspunt aangenomen waarlangs zij de verschillende voorstellen zullen afmeten; ‘meer eigen verantwoordelijkheid en loslaten’. De gebruiker betaald. Hoe zou je dat kunnen vertalen in relatie tot bovenstaande voorbeelden? Verhogen contributie, eigen bijdragen en/of sponsor- en donateurinkomsten. Alles wat goed is voor de gemeenschap zal niet meer via belasting terug geploegd worden door subsidies en gemeentelijke bijdragen maar direct bij de gebruikers van de betreffende voorziening worden gehaald. Het zal niet in goede aarde vallen. Maar we zullen de tering naar de nering moeten zetten en keuzes maken.

Die discussie bereiden wij nu voor en plaatsen daarbij niets buiten haken. Onze inwoners zullen de komende jaren dus meer geld kwijt zijn als zij gebruik willen maken van het voorzieningenaanbod. Meer kosten voor het gebruik vanwege minder subsidie (die u overigens ook zelf heeft opgebracht).

Mijn inzet is om de voorzieningen bereikbaar te houden van mensen met een smalle beurs. Zij mogen niet de dupe zijn van deze crisis en herverdeling van geld. Via de bijzondere bijstand en zogenaamd ‘flankerend beleid’ zullen we ervoor zorgen dat er niemand buiten de boot valt.

Het klinkt somber, de operatie is ook zwaar genoeg. Maar eens kritisch kijken wat wij allemaal financieren en of dat wellicht anders zou kunnen is wel eens goed. Een zure appel om doorheen te bijten. Ik hou wel van zure appels. Van zure appels maak je appeltaart, en die smaakt best goed! We zullen zien dat de Kaag en Braassem taart, ook na de bezuinigingen, goed zal smaken, dat is mijn overtuiging en zet ik me voor in!

Met veel vriendelijke groeten,

Floris

De drie missers van 2010!

Klik op de titel voor het filmpje!