Archief voorapril 2011

Onwenselijk voor de arbeidsmarkt, maar nog erger voor de werknemer!

Beste mensen,

Ondanks onze welvaart staan veel mensen aan de kant. Ook mensen die aan het werk zijn maken zich zorgen. Door de economische crisis komen er nog altijd mensen zonder werk te zitten. Werkloosheid kan iedereen overkomen. Investeren in kracht van mensen is daarom van groot belang, zodat mensen na verlies van werk niet definitief aan de kant komen te staan. Ouderen worden vaak na hun 50ste afgeschreven. We mogen de kennis, ervaring en talenten van deze groep niet verspillen. Hetzelfde geldt voor etnische groepen, jongeren en gehandicapten die nu kansarm(er) zijn. Over enkele jaren, als de babyboomers massaal met de VUT gaan, hebben we iedereen keihard nodig. En daar moeten we nu op voorsorteren. Hou/maak iedereen actief!

Het Kabinet heeft over Werk en Inkomen een akkoord gesloten met de gemeenten. Een concept akkoord. Tijdens een congres in juni mogen alle gemeenten stemmen over dit onderhandelingsresultaat. Verschillende grote gemeenten hebben inmiddels al aangekondigd tegen te zullen stemmen. Als wethouder Sociale Zaken van Kaag en Braassem; bestuurslid van de SWA (Sociale Werkvoorzieningen regio Alphen aan den Rijn); en bestuurslid van de ISDR (Intergemeentelijke Sociale Dienst Rijnstreek) maak ik me grote zorgen. Kan je met deze afspraken, in het zogeheten bestuursakkoord, de Sociale Werkvoorziening overeind houden? Het bevat afspraken die hard uitpakken voor de meest kwetsbaren op de arbeidsmarkt. Het Centraal Planbureau heeft het kabinet inmiddels al gewaarschuwd: “wanneer de Sociale Werkvoorziening wordt afgesloten voor een groot deel van deze groep, zullen deze mensen niet op eigen kracht hun weg kunnen vinden op de arbeidsmarkt”. Helaas is daar niets mee gedaan.

Er wordt zowel fors bezuinigd op de WSW (Wet Sociale Werkvoorziening) als op het geven van kansen aan deze mensen. Jongeren met een arbeidshandicap komen thuis te zitten. Ik zou mensen willen laten meedoen op de arbeidsmarkt en wil niet dat ze worden afgeschreven. Het is nog onduidelijk hoe alle bezuinigingsmaatregelen bij elkaar opgeteld uitpakken voor deze groep. Ook het voorstel dat gehandicapte jongeren met een Wajong-uitkering straks geen inkomen en ondersteuning meer krijgen als ze thuis- of samenwonen, vindt ik onwenselijk. Je maakt mensen afhankelijk en zonder de broodnodige ondersteuning schrijven we deze groep definitief af. Onwenselijk voor onze toekomstige arbeidsmarkt, maar vreselijk voor de persoon zelf.

De financiële risico’s komen eenzijdig bij de gemeente te liggen, de opgave voor re-integratie (mensen activeren/begeleiden om weer aan het werk te gaan) wordt groter en het budget minder. Met de straks beschikbare middelen voor de Sociale Werkvoorziening kan de sector niet in stand gehouden worden, en dan hebben we het nog niet eens over de cumulatieve effecten van de bezuinigingen waardoor er steeds meer cliënten bediend moeten worden met minder geld.

In het bestuursakkoord is ook nog steeds niet helemaal duidelijk of/hoe de bestaande regelingen Wet Werk en Bijstand, Wet Investeren in Jongeren, WSW en Wajong opgaan in één nieuwe regeling. Ik wil ook liever minder dan meer regelingen, en wil graag de bestaande vervangen/afschaffen door één nieuwe. Voor alle gemeenten staat deze wens tot verdere decentralisatie (meer taken naar de gemeente toe) voorop. En ik vind ook dat daar waar sprake is van directe contacten met burgers, taken zoveel mogelijk door de gemeente moet worden uitgevoerd. Vanuit dit uitgangspunt ben ik ook voorstander van- en enthousiast over één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt en decentralisatie van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ). Maar daar hoort dan ook een toereikend gedecentraliseerd budget bij! En voldoende beleidsvrijheid en ontschotting. Het huidige bestuursakkoord is onvoldoende gestoeld op deze gedachte. De bezuiniging staat centraal. Dat is in een tijd dat we iedereen moeten activeren en klaar maken voor de enorme krapte op de arbeidsmarkt die binnen nu en een paar jaar zal ontstaan een verkeerd gekozen uitgangspunt. Het moet eenvoudig en kan goedkoper, maar dit pakt tegenovergesteld uit.

Zowel binnen mijn bestuurlijke functies als in werkgroepen bij de VNG en de politieke lijn zal ik hierover van mij laten horen.

Floris

Voedselbank zoekt nieuw onderkomen

Beste mensen,

Gaat het nou goed of slecht met Nederland? Dat hangt er van af waar je naar kijkt. Ons land heeft al meer dan 65 jaar op eigen bodem geen oorlog gekend, wij leven langer en gezonder dan onze grootouders, er is een behoorlijk systeem van vrij en toegankelijk onderwijs, als je ziek bent word je behandeld en er is een oudedagvoorziening. Veel mensen zijn daarom redelijk positief als het om hun eigen situatie gaat.

Dit persoonlijk enthousiasme staat in schril contrast met de groeiende zorg en onzekerheid als samenleving als geheel. We zien hoe de tweedeling toeneemt. De verschillen tussen arm en rijk worden groter. Er wordt bezuinigd op mensen op- en onder de armoedegrens, terwijl de winstbelasting wordt verlaagd.. Een steeds groter wordende groep mensen heeft moeite om de eindjes aan elkaar te knopen en versterkt door de financiële crisis neemt ook het klantenbestand van de voedselbank in onze gemeente toe.. Veelal volstrekt buiten de schuld van de betreffende cliënt om..

De voedselbank is een mooie vrijwilligersorganisatie die pakketten maakt voor inwoners van Kaag en Braassem & Nieuwkoop. In totaal bedient de voedselbank wekelijks ongeveer 130 klanten waarvan +/- 50 uit Nieuwkoop. Omdat er niet genoeg voedsel binnenkomt moeten ze ook inkopen. Om dat te kunnen betalen is het team vrijwilligers ook een kringloopwinkel begonnen. Mensen brengen daar hun afgedankte spullen en voor een leuk bedrag kan je daar je huisraad bij elkaar winkelen. Niets dan lof!

De voedselbank en de kringloopwinkel vonden hun huisvesting in de oude veiling van Roelofarendsveen. De eigenaar van het pand kan het nu commercieel gaan exploiteren. Dat is de reden dat het huurcontract met deze ideële organisatie, die een kwetsbare doelgroep zeer verdienstelijk helpt, na augustus op zal houden. Als gemeente kunnen wij geen (of een zeer beperkte) rol spelen in het huisvesten van particuliere stichtingen. Er zijn namelijk nog veel meer organisaties op zoek zijn naar een onderkomen. De meeste van deze organisaties dienen ook een goed doel. Wat we wel kunnen doen is meedenken. Daar heb ik gisteren de gemeenteraad ook toe opgeroepen.

Ik wil iedereen dan ook vragen om zich heen te kijken. Weet u een geschikte locatie? Kent u iemand die misschien een geschikte locatie heeft? Of weet u misschien iemand, die iemand zou kunnen kennen met een plek voor deze voorziening? Neem contact op met de voedselbank!

Niet voor u zelf, maar voor u kwetsbare medeburger. Samenleven doe je niet alleen!

Denkt u mee?

Floris Schoonderwoerd

Over Zwembad de Kleine Oase, Kaag en Braassem 2.0 en de bezuinigingen!

Beste mensen,

Twee keer per jaar hebben de gemeente Kaag en Braassem en de Stichting Vrienden van de Kleine Oase, die het zwembad in Leimuiden op een fantastische manier beheert en exploiteert, een vergadering. Destijds is dat zo afgesproken. De Raad van Toezicht heet die vergadering. We nemen het jaar door en keuren de begroting en jaarrekening goed. De richtlijnen van de huidige tijd geven aan dat je als subsidieverstrekkende partij (gemeente) niet in toezichthoudende rollen moet zitten. Die verantwoordelijkheden moet je scheiden. In de toekomst zullen we dit ook gaan regelen voor de Kleine Oase.

Omdat vanuit de fusie tussen Alkemade en Jacobswoude nog niet precies duidelijk was op welke manier we samenwerking tot stand konden krijgen tussen de verschillende sportaccommodaties en de kerntakendiscussie (bezuinigingen) nog geen duidelijkheid heeft gegeven over de lange termijn hebben we besloten de statuten (afspraken) nog even te laten zoals ze zijn. Voordeel daarvan is dat elkaar regelmatig ziet. En dat is leuk.

Het Zwembad in Leimuiden is een bijzonder fenomeen. Heel veel vrijwilligers vanuit het dorp. Beheert door vrijwilligers. Veel sponsors. En veel aandacht voor duurzaamheid. Zo hebben de vrijwilligers ook het afgelopen jaar weer veel gedaan. Er is een doek geplaatst die het bad afsluit wat zeer gunstig is voor het energiegebruik. Ook verdampen er minder kostbare chemicaliën. Het tegelwerk in het bad heeft een revisiebeurt ondergaan. Door een sponsor en vrijwillige inzet is er veel straatwerk opgeknapt. Veel respect voor de wijze waarop het dorp zich inzet voor het bad! De voorzitter heeft, op voordracht van zijn medebestuursleden, voor al zijn inzet voor het bad ook een lintje ontvangen van Hare Majesteit de Koningin, en terecht!

De stichting (en het dorp) maakt zich veel zorgen over de toekomst van het zwembad. De gemeenteraad gaat een kerntakendiscussie voeren. Elke subsidieontvanger komt daarin naar voren, zo ook de Kleine Oase die jaarlijks een bijdrage ontvangt van € 66.000,=. Met andere woorden, per bezoeker van het zwembad een subsidie van +/- € 4,-. We hebben hier uiteraard over gesproken.

De gemeenteraad heeft inmiddels uitgesproken meer (financiële) verantwoordelijkheid bij verenigingen en stichtingen zelf te willen neerleggen en de gebruiker (meer) te laten betalen voor de voorzieningen waar hij/zij gebruik van maakt. Ik ben dan ook erg benieuwd of ook de Kleine Oase gebruik maakt van hun gelukkige en geweldige positie die zij hebben in het dorp. We hebben honderden brieven en handtekeningen binnen gekregen op het gemeentehuis.

Steunbetuigingen van inwoners voor het behoud van het zwembad. Zouden al deze mensen, naast het feit dat ze vrijwilliger zijn, ook financieel (meer) verantwoordelijkheid willen dragen voor deze eigen geweldige voorziening? Alle brievenschrijvers donateur van het bad? Ik ben heel erg nieuwsgierig. Niet de gemeente, maar vooral de gebruiker is verantwoordelijk voor het behoud van zijn voorzieningen. Dat is de essentie van de kerntakendiscussie.

Overheid nieuwe stijl. Kaag en Braassem 2.0 Waar ik Zwembad de Kleine Oase schreef kunt u ook sportvereniging, peuterspeelzaal, seniorenactiviteit, toneelvoorstelling of jongerencentrum lezen.

Floris Schoonderwoerd