Archief voorjuni 2011

Het Farm heeft de jeugd, en dus de toekomst!

Beste mensen,

Onze inwoners maken de samenleving. In Kaag en Braassem doen elke dag duizenden mensen onbetaald, maar voor de gemeenschap o zo belangrijk werk. Allemaal mensen die iets voor elkaar willen betekenen. Onze dorpen zijn herkenbaar aan creativiteit en betrokkenheid. Op 10, 11 en 12 juni heeft bijvoorbeeld Jongerencentrum Farm (www.hetfarm.nl) weer een succesvol festivalweekend neergezet. Farm is, net als Meddle (Oud Ade) en Splotsz (Roelofarendsveen) het lichtende voorbeeld van jongeren die betrokken zijn en iets van hun omgeving willen maken.

Ze kunnen hun creativiteit de vrije loop laten gaan door een jongerencentrum bedrijfsmatig te draaien, feesten te organiseren en jaarlijks een geweldig groot professioneel festivalweekend op te zetten. Een fantastische leerschool. De waarde van dit werk is niet in geld uit te drukken. Als gemeente juichen wij dat toe.

Moet dat toejuichen met subsidie? Ik denk niet perse, niet alleen. Het is (te) gemakkelijk om dankbaarheid via het beschikbaar stellen van subsidie te laten weten. Maar we zouden meer doen door het (vaker) uiten van waardering en begrip. En, ruim baan voor hun activiteiten. Daar helpen we mee. Uiteraard moet alles binnen de kaders van de steeds strenger wordende wet. Dat is vervelend, maar wel nodig. En moeten we rekening houdend met alle eisen op het gebied van veiligheid. We moeten rekening houden met de steeds beperktere beschikbaarheid van politie. Daar moeten we het gesprek over aan, en vervolgens komen we daar samen uit. Creëer je met elkaar die ruimte en kom je tot afspraken; dan krijg je daar veel moois voor terug. Niet alleen een mooi feest, maar ook verantwoordelijkheid en betrokkenheid van de organiserende jeugd richting de buurt.

Het unieke aan het Farm is dat ze ook actief samen met de buurt jaarrond zorg dragen voor veiligheid ver buiten hun eigen terrein, actief samenwerken met de buurtpreventie en…haar rol nemen als beheerder van het openbaar gebied. Voor het festival gebruiken ze het buitenterrein wat ze delen met andere verenigingen en wat in gebruik is als openbare speelvoorziening. Na het festival hebben de vrijwilligers van het Farm het straatwerk van deze speeltuin onder handen genomen. Het ligt er weer geweldig bij. Verantwoordelijkheid voor de omgeving in optima forma. Zo zie je maar, de jeugd heeft de toekomst. En dat, dat kunnen we ze best toevertrouwen!

Floris

Hoogspanningsmasten door onze polder? No way!

 

Beste mensen,

Met veel plezier kijk ik terug op eind 2008. Samen met de Dorpsraad Nieuwe Wetering hebben alle politieke partijen uit de gemeente actie gevoerd tegen de komst van hoogspanningsmasten door Nieuwe Wetering en Rijpwetering. De PvdA heeft toen zelfs nog een enquête gehouden onder de inwoners van Nieuwe Wetering, Rijpwetering en Oud Ade waar gehoor aan werd gegeven. Er was massaal verzet. Dit was vlak voordat het Rijk een tracékeuze heeft gemaakt v.w.b. de 380 KV kabel. Deze kabel is om een groot deel van de Randstad ook in de toekomst van stroom te kunnen blijven voorzien. Hier zijn wij niet tegen, maar wel tegen de hoge masten in ons Nationaal landschap het Groene Hart.

Over het volledige tracé waren maar enkele kilometers ondergronds aan te leggen. In de besluitvorming is toen heel bewust, vooral dankzij de actieve lobby van de Dorpsraad, de inwoners en de plaatselijke politieke partijen, een keuze gemaakt om een deel van die ondergrondse kilometers in Kaag en Braassem aan te leggen. Specifiek bij Nieuwe Wetering en Rijpwetering, specifiek in het Nationaal Landschap het Groene Hart.

Iedereen was toen blij met dat besluit. Ook Minster Verhagen enkele weken geleden nog.. Tot vorige week.. Eén dag voor de behandeling in de commissie is er plots een ander voorstel gekomen en heeft de gemeente Haarlemmermeer kilometers ondergronds aangewezen gekregen ten koste van de eerdere afspraken, ten koste van Kaag en Braassem.

Kaag en Braassem is niet gekend in deze move en is in negatieve zin volslagen verrast nadat we kennisnamen van dit voornemen..

In de bespreking in Den Haag vorige week heeft PvdA Tweede Kamerlid Diederik Samson de oorspronkelijke tracékeuze verdedigd in het debat hierover. Hij was echter wel de enige. De meerderheid van de Kamer wil nu een aantal km ondergronds weghalen bij Kaag en Braassem maar wellicht nog wel een klein stukje onder kabelen. De minister gaat nu weer paar maanden onderzoek doen of het kan. Volgens mij is het een waanzinnig idee: je krijgt dan een volledig rupsende lijn door het landschap.

Meer dan voldoende reden om de komende paar maanden weer van ons te laten horen.. Jammer dat het nodig is. Er was namelijk een goed en overwogen besluit genomen. Maar het dreigt nu, volslagen uit het niets, weer helemaal fout te lopen..

Helpen jullie mee?

Floris

Ieder voor zich?

Beste mensen,

Hoe het met u gaat? U bent het afgelopen jaar gemiddeld 8% optimistischer geworden. En u heeft méér vertrouwen in de politiek! Echt waar, het is onderzocht door het Sociaal Cultureel Planbureau. En van die eerste warme zonnige dagen zult u nóg optimistischer zijn geworden. Wat een stralend zonnetje al niet kan losmaken. Visioenen van hotels, campings of een knisperende barbecue in je bloeiende tuin. Heerlijk!

Dat optimisme is overgeslagen op de topmanagers van banken. Door belastinggeld overeind gehouden gunnen ze zichzelf al weer megabonussen. Bedragen die van het totale bezuinigingsbedrag van Kaag en Braassem een lachertje maken. De crisisgevolgen openbaren zich nog maar net, maar bij de veroorzakers is het graaien al in ere hersteld.

Naast ‘Optimisme’ is ook ‘Zelfredzaamheid’ helemaal 2011. Logisch, want de Haagse overheid bezuinigt op steun en zekerheden. Zelfredzaamheid, vrijwilligerswerk en mantelzorg zullen die bezuinigingen moeten opvangen. Met zelfredzaamheid is niets mis. Zolang armoede en eenzaamheid niet de geaccepteerde gevolgen worden. Dát is waar een beschaafde samenleving alert op moet zijn!

Of je het nu solidariteit of rentmeesterschap noemt; welvaart en beschaving hangen van elkaar af.

Ons optimisme zakt flink weg als we zien dat 11% van de Nederlandse kinderen onder de armoede grens leeft. U leest het goed, 11%! Daar is niets beschaafds aan! Iedereen kan op de vingers natellen wat een kansarme jeugd tot gevolg kan hebben. Of ouderen die in eenzaamheid alleen een medicijnrondje of maaltijdbezorging als sociaal contact hebben. Of jongeren die onmogelijk kunnen studeren zonder rijke ouders. Bijwerkingen waarin ik afbraak van beschaving én welvaart zie.

De noodzaak van hervormen is overduidelijk. Ook in Kaag en Braassem zullen we in de zomer moeten laten zien in welke ambities we het mes zetten. Er zal ongetwijfeld een beroep gedaan worden op zelfredzaamheid van mensen en organisaties. In Kaag en Braassem voert betrokkenheid de boventoon. Dat blijkt uit de vele organisaties, verenigingen, kerken en mensen die zich hartverwarmend inzetten voor de medemens. De Kaag en Braassemse “Niet ik, maar wij” mentaliteit. Daar ben ik ontzaggelijk trots op. Dat wil ik koesteren.

Dus, zelfredzaamheid? Jazeker. Ieder voor zich? Nee! Langs die meetlat zal ik de voorstellen van de kerntakendiscussie (bezuinigingen) leggen. Ik hoop dat de gemeenteraad hetzelfde doet. Het huishoudboekje gaat op orde. Dat gaat zeer doen. Maar niet ten koste van alles, en zeker niet ten koste van iedereen. We bezuinigen vanuit een visie, en doen dit eerlijk! Denkt u mee? Kom langs op één van de openbare avonden.

Greetz,

Floris Schoonderwoerd