Archief voormaart 2012

ISDR houdt op te bestaan!

Beste mensen,

Met ingang van 1 april 2012 stopt de Intergemeentelijke Sociale Dienst De Rijnstreek (ISDR). Tot 1 april voerde de ISDR taken op het gebied van Werk en Inkomen uit voor de aangesloten gemeenten Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude.

Werk en Inkomen

De taken op het gebied van Werk en Inkomen worden vanaf 1 april voor de drie gemeenten uitgevoerd door de gemeente Alphen aan den Rijn. Veel van die taken zijn landelijk. De landelijke regelgeving moet uniform door alle gemeenten worden uitgevoerd. Het gaat om taken op het gebied van werk, inkomen, inburgering, kinderopvang, bijzondere bijstand, schuldhulpverlening en het minimabeleid. De dienstverlening aan de inwoners blijft verder ongewijzigd. Inwoners met vragen over bovenstaande onderwerpen kunnen vanaf 1 april contact opnemen met de gemeente Alphen aan den Rijn. Dit kan iedere werkdag tussen 09.00 en 17.00 uur, via telefoonnummer: 140172 of via gemeente@alphenaandenrijn.nl

Medewerkers ISDR

De medewerkers van de ISDR hebben een nieuwe baan gevonden bij de betrokken gemeenten. De plaatsing verliep via het principe ‘mens volgt werk’. Er is geen sprake van gedwongen ontslagen.

Cliënten ISDR

De cliënten van de ISDR zijn van de veranderingen op de hoogte gebracht met een brief en een flyer.

Op kwetsbare kinderen mag je niet bezuinigen!

Beste mensen,

Vandaag slaat het onderwijs op de trom. De nieuwe kabinetsplannen (de bezuiniging van 330 miljoen) voor ‘Passend onderwijs’ gaan direct ten koste van de begeleiding van kinderen die extra zorg nodig hebben. Bezuinigingen zijn onvermijdelijk, maar deze keuze raakt juist de meest kwetsbare kinderen. Terwijl op hetzelfde moment het kabinet besluit om een belastingkado weg te geven voor villabezitters, door de geleidelijke verhoging van het eigenwoningforfait voor villa’s boven de 1 miljoen euro af te blazen. Het moet en kan eerlijker!

Leraren krijgen nog grotere en drukkere klassen met veel zorgleerlingen. Er komt minder geld voor begeleiding in de klas. Doorverwijzen naar het speciaal onderwijs mag straks ook niet meer. En het speciaal onderwijs, waar nog veel te verbeteren valt, wordt extra gekort. Dit leidt dus tot grotere klassen, terwijl iedereen de menselijke maat in het onderwijs terug wil. En klassenvergroting en minder begeleiding betekent onvermijdelijk nog meer thuiszitters.

De lessen van de parlementaire commissie die onderzoek deed naar onderwijsvernieuwingen sinds begin jaren negentig, worden genegeerd. Er wordt namelijk opnieuw fors bezuinigd tijdens een grote verandering in het onderwijs.

De landelijke PvdA wil de aanhoudende groei van het doorverwijzen van probleemkinderen stoppen. De oplossing hiervoor is om gewone scholen te ondersteunen met meer handen in de klas. Dat kan door een andere keuze te maken. Overal in het onderwijs valt te beluisteren: laat die prestatiebeloning maar zitten maar geef ons extra ondersteuning in de klas. Nu het tegenovergestelde gebeurt, blijft er van het draagvlak onder leraren niets over!

Floris