Archief voornovember 2012

Vrijwilliger van het jaar!

Beste mensen,

Vrijwilligers werken voor niets. Dat wil zeggen: ze verdienen geen geld met wat ze doen – maar ze verdienen des te meer waardering.

U luistert vast wel eens naar de lokale radiozender. Of misschien neemt u zo nu en dan de buurtbus. Wellicht zit u of één van uw familieleden bij een voetbal,- tennis- of een andere sportvereniging in deze gemeente. Of gaat u af en toe graag een potje kaartje met een aantal ouderen om u heen.

Alle vrijwilligers in onze gemeente hebben er bewust voor gekozen belangeloos een deel van hun tijd in een goed doel te steken. Het gaat vaak om dingen die anders niet gerealiseerd kunnen worden, zoals de Huttenbouw, de Kringloopwinkel en activiteiten op jeugdsociëteiten of feestdagen als Koninginnedag. Ook de overblijfmomenten op scholen en vele kerkdiensten worden mogelijk gemaakt door vrijwilligers.

In deze gemeente worden ongelooflijk veel dingen georganiseerd door vrijwilligers, daar staan we vaak te weinig bij stil. Als mens, maar ook als wethouder, zie ik telkens weer hoe belangrijk vrijwilligers voor onze gemeente zijn. Een goede reden dus om dit jaar voor de tweede opeenvolgende keer de verkiezing ‘Vrijwilliger van het Jaar’ te organiseren!

Ik roep iedereen op even de tijd te nemen om na te denken over een vrijwilliger in zijn of haar omgeving. Waarschijnlijk verdienen deze mensen het allemaal om eens in het zonnetje gezet te worden, meld ze dus aan!

Dit jaar kent de verkiezing drie categorieën. Zo kunt u iemand opgeven voor de categorie ‘Jonge Vrijwilliger van het Jaar’ (t/m 30 jr.), ‘Meest Fitte Oudere van het Jaar’ (het gaat niet om de ‘gezondste’ oudere inwoner, maar om iemand die als soort ambassadeur kan optreden voor ouderen). Of misschien wilt u graag een complete organisatie nomineren in de categorie ‘Vrijwilligersorganisatie van het Jaar’.

Geef uw favoriete vrijwilliger op voor 1 december, via www.kaagenbraassem.nl > Wonen en Leven > Verenigingen, stichtingen en vrijwilligers > Vrijwilligersverkiezing. Als u geen internet hebt, kunt u ook langskomen op het gemeentehuis om iemand aan te melden.

De winnaars in de drie categorieën worden op feestelijke wijze bekendgemaakt op de nieuwjaarsreceptie op 3 januari in het gemeentehuis in Roelofarendsveen.

Floris

Grafisch ontwerp en website bureau

Thuis zitten is voor mensen zonder baan geen keuze!

Beste mensen,

Werken loont! Niet alleen voor de werkende zelf, maar voor de maatschappij als geheel. Minder uitkeringen, minder schulden. Het hebben van een baan is van groot belang. Werk is het beste middel om zelfstandig te zijn en mee te doen aan de samenleving. Om te kunnen werken zijn banen nodig. Daarvoor zijn ondernemers belangrijk.

Wij willen ondernemers helpen met het zoeken van geschikt en gemotiveerd personeel. Wij willen helpen selecteren, indien nodig op te leiden c.q. bij te scholen. Wij hebben 35 mensen geselecteerd die klaar staan om aan de slag te gaan.

In het boekje ‘Wij willen aan het werk’ treft u 35 profielen van gemotiveerde, enthousiaste mannen en vrouwen uit onze regio. In leeftijd variërend van 21 tot en met 57. Zij hebben stuk voor stuk met veel inzet en plezier meegewerkt aan dit boekje in de hoop dat er een baan uit komt. Ik hoop dat er werkgevers zullen zijn die deze kanjers een kans willen geven. Ook treft u in het boekje een aantal mensen die onlangs, met hulp van de gemeente, aan de slag zijn gegaan. Ook zij vertellen hun verhaal.

Veel mensen in ons uitkeringenbestand zitten niet ‘lekker thuis’. Ze zitten niet ‘lekker te profiteren van een uitkering’. Ze willen aan het werk. Nog liever vandaag dan morgen. In dit boekje zien werkgevers ook een aantal manieren waarop de gemeente kan helpen om deze mensen in dienst te nemen.

Het eerste exemplaar van het boekje ‘Wij willen aan het werk’ heb ik vanmiddag uit mogen reiken aan Ismail Jafaar. Ismail heeft, nadat hij gevlucht is vanuit Afghanistan, 2,5 jaar in een asielzoekerscentrum in Dronten gewoond. Toen hij samen met zijn broertje een huisje kon gaan bewonen in Rijpwetering is hij direct aan de slag gegaan. Fanatiek naar het werkplein en op zoek naar een baan. Hij is de Nederlandse taal inmiddels behoorlijk machtig en heeft met hulp van de gemeente na enkele sollicitaties een werk- leerbaan weten te bemachtigen bij de firma Van Wijngaarden. Hij is daar verwarmingsmonteur. Reist elke dag met de bus naar zijn werkplekken toe en heeft het erg naar zijn zin.

Daarnaast is hij lid geworden van voetbalvereniging ROAC (zijn bijnaam op de grasmat is Jay). Ismail is blij dat hij op de voetbal, bij zijn opleiding, en op zijn werk een plaats heeft gekregen. Dat warme bad, daarvoor is hij iedereen terecht dankbaar. Maar ik weet zeker dat het vooral zijn eigen instelling is die hem dit heeft gebracht.

Deze positieve, gemotiveerde instelling, die bezitten veel mensen. Veel mensen die thuis zitten, maar graag wat willen betekenen. Iedereen wil meedoen en erbij horen. In dit boekje krijgen deze mensen een gezicht. Thuis zitten is voor het gros van de mensen zonder baan geen keuze. Laat ze niet langs de kant staan!

Floris

Nivelleren zou niet bijdragen aan terugdringen staatsschuld. Onzin, uiteraard!

Beste mensen,

De afgelopen dagen zijn wij allemaal gek gemaakt door de media. De middeninkomens (werkende Nederlanders) zouden er honderden euro’s op achteruit gaan. Onzin, uiteraard! Stoppen met werken zou lonen. Onzin, uiteraard! En dan de mooiste: de inkomensafhankelijke zorgpremie zou de staatschuld niet terugdringen. Onzin, uiteraard!

In Nederland hebben we in 2 jaar tijd 46 miljard euro (46.000.000.000) uit de economie getrokken. Rutte 1 bezuinigde 18 miljard, de Kunduz-coalitie 12 miljard en Rutte 2, 16 miljard. Bezuinigingen kan je nooit direct invoeren. Die voer je op als taakstelling in je meerjarenbegroting. Veel van de eerder aangekondigde bezuinigingen zullen zich in 2013 en 2014 manifesteren. Veel politieke partijen hebben campagne gevoerd om ‘wie het meest’ kon bezuinigen. Alles moest minder, ‘orde op zaken’, de tering moest naar de nering. En daar ben ik het an-sich, onder voorwaarden, mee eens.

Vervolgens heeft de Nederlandse bevolking (al 3 verkiezingen) die boodschap overgenomen en de bezuinigingsagenda als opdracht gegeven. Maar wie denkt echt dat het mogelijk is 46 miljard te bezuinigen zonder pijn? En wie denkt er echt dat je 46 miljard kunt bezuinigen op bijstandsmoeders, gehandicapten en chronisch zieken alleen? Iedereen wil blijkbaar bezuinigen, maar dan wel bij een ander. U mag wakker worden. Die tijd is voorbij!

De invulling komt nu naderbij. PvdA en VVD hebben een evenwichtig, maar loodzwaar, pakket afgesproken. En inderdaad, als u alleen kijkt naar 1 maatregel, dan zou het kunnen dan u achteruit boert. En flink ook.. En 1 specifieke maatregel draagt misschien niet bij aan het inlopen van het tekort, de 120 anderen die daarbij horen wel!

Wat is er afgesproken? Afgesproken is dat er in deze periode 16 miljard extra moest weggestreept om binnen de Europese richtlijnen te komen. Afgesproken is ook dat diegene die het heel krap hebben er ietsjes op vooruit zouden moeten gaan. En dat diegene die het erg goed hebben er maximaal 4% op achteruit mogen gaan. Heet dat nivelleren? Misschien.. Is die inkomensafhankelijke premie nivelleren? Ja, op zichzelf gezien misschien wel. En draagt die handeling bij aan het terugdringen van de staatschuld? Nee, die maatregel alleen niet.

Maar wat gebeurt er in de rest van het regeerakkoord? Die staat bol van de denivellering. Huren gaan fors omhoog (die plus gaat niet naar corporaties, maar naar de staat), belasting gaat van 42 naar 38% (profiteren vooral hoge inkomens van), zorg- en huurtoeslag worden afgeschaft, eigen risico’s gaan omhoog, belasting op boodschappen gaat omhoog, en de mogelijkheden rondom bijzondere bijstand zijn ingeperkt. Allemaal maatregelen die vooral ten koste gaan van mensen die het al erg moeilijk hebben. Zouden PvdA en VVD het hierbij laten, dan komt de rekening bij kwetsbaar Nederland te liggen. Jagen we miljoenen mensen de armoede in, met alle gevolgen (voor de hele maatschappij) van dien. En, die groepen kunnen rekening ook helemaal niet opbrengen. Onmogelijk dus om het daarbij te laten.

Daarom is ervoor gekozen om alle bezuinigingen (de massale denivellering) te compenseren via de toeslag op de ziektekostenpremie. Daarmee komt de balans weer terug en is de rekening ietsjes eerlijker verdeeld. Een half procentje positiever voor de onderkant van de samenleving. Werkt je beide, dan ga je er ook iets op vooruit. Verdien je meer dan € 140.000 p/jaar, ja, dan ga je ietsjes meer betalen. Dat uitgangspunt hanteren zowel PvdA en VVD (die gaan erover en zitten aan de knoppen) als kader, maar ook het onafhankelijke CPB. En mocht straks bij de uitwerking blijken dat het volstrekt anders uitpakt, dan zullen de achterbannen (die voor een groot deel bestaan uit hard werkende mensen) dat niet accepteren. Dat zal dus niet gebeuren.

Samengevat: brengt de inkomensafhankelijke zorgpremie de staatschuld terug? Niet als deze op zichzelf staat. Als het de enige maatregel zou zijn, dan heet het nivelleren. Deze maatregel is nodig om het hele pakket van hervormingen en bezuinigingen mogelijk te maken. Het draagt dus ongelooflijk bij aan de door iedereen gewenste bezuinigingen van 46 miljard euro en het terugdringen van het begrotingstekort. Het kan zelfs niet zonder, uiteraard!

Floris

De onzin over de zorgpremies

Beste mensen,

Zestien miljard bezuinigen, om Nederland sterker en socialer uit de crisis te krijgen, doet pijn. We vragen een bijdrage naar draagkracht. Daarom maken we de zorgpremies afhankelijk van het inkomen. De rijkste 7 procent van alle Nederlanders gaan 225 euro per maand meer betalen, de mensen met een inkomen tot meer dan modaal gaan wat minder betalen. Dat is eerlijk delen. Dat is sterk én sociaal. En, daar is vriend en vijand het eigenlijk ook wel over eens. Echter, de media zet een beeld neer, maakt allerlei sommen en veroorzaakt paniek.

Uiteraard moet iedereen kritisch kijken naar het akkoord. Maar ik zou uit willen gaan van de feiten. Het akkoord is gesloten op basis van de koopkrachtplaatjes van het CPB (onafhankelijk). En, iedereen mag erop vertrouwen dat dat ook de basis is van PvdA en VVD. Mocht blijken dat inderdaad de middeninkomens er honderden euro’s op achteruit gaan, dan was dat niet de basis van het akkoord en zullen er aanpassingen komen.

Er zijn wat extra sommen gemaakt, na alle onrust, door het CPB. Ik leg ze u graag voor. Ik ben blij te lezen dat alle onrust niet waar blijkt en dit de uitkomsten zijn. Verder vertrouw ik erop dat daar waar grote afwijkingen in negatieve zin, ten opzichte van het akkoord zijn, er aanpassingen zullen volgen. Dat zullen zowel VVD als PvdA eisen. Want natuurlijk zal de grote werkende middenklasse niet alleen de rekening van de crisis gaan betalen. Dat zullen we met elkaar moeten doen. En als je iets meer kan bijdragen, dan zal die bijdrage ook worden gevraagd. Maar met grenzen, als vanzelf!

Zie hieronder de extra sommetjes van het onafhankelijke CPB. Wellicht herkent u uw situatie hierin.

Floris

Inkomensafhankelijke zorgpremie

De huidige nominale zorgpremie – de jaarlijkse rekening van de zorgverzekeraar – gaat fors omlaag van rond de €1300 per jaar naar €255 in 2014 (en €400 in 2017). Hier komt een nieuwe premie bovenop van ongeveer 11% op basis van uw persoonlijke inkomen (en dus niet van uw gezin) boven de €20.000 tot een maximum van €70.000 per jaar. Dat betekent dat er premie betaald wordt over maximaal €50.000.

Deels compensatie via lagere inkomstenbelasting

Hier tegenover staat dat tarieven van de inkomstenbelasting vanaf 2014 in de tweede en derde schijf omlaag gaan van 42 naar 38%. Hierdoor zijn mensen over hun inkomen tussen ca. €20.000 en €57.000 ongeveer 4% minder belasting kwijt. Het voordeel hiervan loopt op tot meer dan 1.500 euro per jaar.

Algeheel koopkrachtbeeld

De inkomensafhankelijke zorgpremie moet uiteraard niet geïsoleerd maar in het algemene koopkrachtbeeld bekeken worden. Daaruit blijkt dat de hoogste inkomens (+100.000) er de komende vijf jaar (cumulatief) ruim 4% op achteruit gaan. Lage en middeninkomens gaan er licht op vooruit.

Kostenstijging afhankelijk van gezinssamenstelling

Het maakt uit of je alleenstaand bent, alleenverdiener of tweeverdiener. Een alleenstaande gaat er tot iets na modaal op vooruit. Een alleenverdiener gaat er op vooruit tot een inkomen van ruim 50.000 euro. Tweeverdieners gaan er op vooruit tot een inkomen van 70.000 euro.

Het klopt dus niet dat een gezin met een inkomen van 70.000 euro altijd 11% premie over dat inkomen betaalt. Neem een gezin waar de man 40.000 verdient en de vrouw 30.000. Zij betalen niet 11 procent over 70.000 maar over 30.000 (20.000 &10.000 – wegens beider vrijstelling van de eerste 20.000 inkomen). En zij profiteren wel twee maal van de lagere nominale premie (ruim 2000 euro) en de lagere belastingtarieven.

Rekenvoorbeelden in bedragen 2017

Rekenvoorbeeld 1

Bouwvakker verdient 33.000 euro per jaar. Zijn vrouw werkt parttime en zorgt voor kinderen. Zij verdient nog eens 18.000 euro per jaar. In de oude situatie was het als volgt:

– Man betaalt zo’n 1529 euro zorgpremie.

– Vrouw betaalt zo’n 1529 euro zorgpremie.

– De twee krijgen geen zorgtoeslag.

– Het gemiddelde gebruik van het eigen risico is 426 euro voor beiden.

– Totaal: 3484 euro

Daarvoor in de plaats komt er nu een inkomensafhankelijke zorgpremie vanaf minimumloon, de nominale premie wordt fors verlaagd, de zorgtoeslag wordt afgeschaft en de belasting in de tweede en derde schijf wordt fors verlaagd. De gevolgen voor dit gezin zijn als volgt:

– Man en vrouw gaan elk 400 euro nominale premie betalen.

– Man betaalt een inkomensafhankelijke premie van zo’n 1622 euro.

– Vrouw betaalt geen inkomensafhankelijke premie, want ze verdient minder dan de franchisegrens.

– Man betaalt 546 euro minder belasting. Vrouw heeft geen voordeel van lagere belasting.

– Het gemiddeld gebruik van het eigen risico is 408 euro. De vrouw krijgt immers een lager eigen risico, voor de man verandert het niet.

– Totaal: 2105 euro

Dit modale gezin profiteert dus van de nieuwe systematiek en gaat er ruim 1300 euro per jaar op vooruit. Dat is ruim 100 euro per maand er op voor uit.

Rekenvoorbeeld 2

Alleenstaande leraar verdient anderhalf modaal, zo’n 50.000 euro per jaar. In de huidige systematiek is het als volgt:

– 1529 euro zorgpremie.

– Geen zorgtoeslag.

– Het gemiddeld gebruik van het eigen risico is 213 euro.

– Totaal: 1742 euro

In de nieuwe systematiek verandert dit en zal het er ongeveer als volgt uit zien:

– Nominale premie à 400 euro.

– Inkomensafhankelijke zorgpremie van zo’n 3548 euro.

– Lagere belasting van 1316 euro.

– Gemiddeld gebruik eigen risico is 276 euro.

– Totaal: 2908 euro

Deze persoon gaat er per maand door invoering van een inkomensafhankelijke premie zo’n 100 euro per maand op achteruit.

Rekenvoorbeeld 3

Gezin, man en vrouw zijn beiden leraar en hebben elk een modaal salaris van 33.000 euro:

– Beiden betalen 1529 euro zorgpremie.

– Het gemiddeld gebruik van het eigen risico is 426 euro voor de twee samen.

– Totaal: 3484 euro

Door de invoering van de nieuwe inkomensafhankelijke premie gaat het er als volgt uit zien voor dit gezin:

– Beiden betalen nominale premie van 400 euro.

– Man betaalt inkomensafhankelijke premie van 1622 euro.

– Vrouw betaalt ook een inkomensafhankelijke premie van 1622 euro.

– Man betaalt lagere belasting van zo’n 1271 euro.

– Het gemiddeld gebruik van het eigen risico is 408 euro.

– Totaal: 3181 euro

Dit zeer modale gezin gaat er dus 303 euro per maand op vooruit door de invoering van de nieuwe premie.