Archief voorjanuari 2013

Wie doet wat eigenlijk, en waarom in Kaag en Braassem?

Beste mensen,

Wat doet de gemeente en waarom? In welke dorpen komen er voorzieningen bij en in welke niet? Kan iedereen in zijn eigen dorp oud worden of moeten er keuzes gemaakt worden? Is vergrijzing in Kaag en Braassem een probleem of juist een kans? En waar moeten we in de toekomst werken?

Allemaal vragen waar we het graag en vaak over hebben in de kantine of op een verjaardag. Allemaal onderwerpen waar de gemeente een vinger in de pap heeft. Allemaal onderwerpen waar u dus over mee kan praten en beslissen.

Maar hoe werkt dat dan? Floris Schoonderwoerd, in het dagelijks leven wethouder Samenlevingszaken in Kaag en Braassem, wil u graag in 3 bijeenkomsten laten kennismaken met de gemeente. De workshop is bedoeld voor iedereen die belangstelling heeft in zijn of haar eigen woon- en leefomgeving. Wij allemaal dus! En uiteraard ook toegankelijk als u geen lid bent van een politieke partij. Bent u betrokken bij uw dorp of gewoon nieuwsgierig naar hoe alles werkt? Geef je op!

“Ik noem het weliswaar een cursus, maar het is niet zo dat deelnemers huiswerk meekrijgen of proefwerken moeten doen. We gaan op een ontspannen manier op de gemeente in. Interessant, leerzaam en vooral ook gezellig.

U kunt mee bepalen waarover we het gaan hebben en wat we gaan doen. Voor de eerste sessie zal ik een programma voorbereiden. De 2 sessies erna vullen we met elkaar in. Willen we een rondleiding bij de Sociale Werkvoorziening? Of met een boot ons gebied in en ons onderweg laten voorlichten? Of is het leuk om een rondleiding bij de Tweede kamer te krijgen? Dan regel ik dat.”

De eerste bijeenkomst is op woensdag 20 februari en de tweede bijeenkomst op woensdag 6 maart. We starten om 19.45 uur.  De 3e datum bespreken we aan de hand van het programma wat we met elkaar kiezen. Kunt u niet, maar spreekt het u wel aan, neem contact op. Dan bedenken we een alternatief. Deelname is gratis. Opgeven kan via fmschoonderwoerd@gmail.com. Na aanmelding ontvangt u meer informatie.

Floris

Start integrale dienstverlening werk en inkomen

Januari 2013 wordt voor de gemeenten Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag & Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude een start gemaakt met de integrale dienstverlening aan de inwoners.

Serviceplein

Vanaf januari kunnen inwoners van Alphen aan den Rijn, Boskoop, Kaag en Braassem, Nieuwkoop en Rijnwoude terecht bij het Serviceplein in het gemeentehuis van Alphen aan den Rijn voor vragen over werk, inkomen, welzijn, zorg en leerlingzaken, zoals leerplicht en leerlingenvervoer. De gemeenten Nieuwkoop, Rijnwoude en Kaag en Braassem voeren de Wmo uit binnen de eigen gemeente en niet op het Serviceplein in Alphen aan den Rijn. De medewerkers op het Serviceplein beschikken over voldoende informatie om inwoners met vragen uit deze gemeenten op de terreinen welzijn en zorg goed te woord te staan en te verwijzen naar de juiste locaties in deze gemeenten.

De gezamenlijke ambitie van de gemeenten met de komst van het Serviceplein is het bieden van excellente dienstverlening; laagdrempelig en integraal op één herkenbare locatie. Het jaar 2013 wordt gebruikt om hieraan te bouwen, ook in samenwerking met externe partners.

Ook naar buiten toe wordt zichtbaar dat we starten met een nieuwe organisatie en werkwijze, waar in 2013 verder aan wordt ‘gebouwd’. Bij deze nieuwe organisatie en werkwijze, passen ook nieuwe namen voor het Serviceplein, de Regionale Uitvoeringsorganisatie en het Werkgeversservicepunt. ‘Het Serviceplein’, de plek voor geïntegreerde, laagdrempelige dienstverlening voor het sociale domein, waar de gemeente mensen verder helpt; ‘De Startbaan’, voor werk in de regio, als de nieuwe naam voor de Regionale Uitvoeringsorganisatie; en ‘De Compagnon’, het aanspreekpunt voor werkgevers, als de nieuwe naam voor het Werkgeversservicepunt.

De Startbaan (Regionale Uitvoeringsorganisatie)

Ook gaan de Rijnstreekgemeenten januari 2013 van start met de Regionale Uitvoeringsorganisatie (RUO) op het terrein van Werk. Inwoners die een uitkering aanvragen op het Serviceplein kunnen bij de ‘regionale uitvoeringsorganisatie in wording’ terecht voor alles wat met toeleiding naar werk te maken heeft. De bedoeling is dat op een tijdelijke werkervaringplek wordt gekeken naar de arbeidsmogelijkheden van iemand, vooral ook in relatie tot de situatie op de arbeidsmarkt. Het gaat hierbij om zowel beschermde werkplekken als re-integratietaken voor mensen in de bijstand. Mensen zonder of met beperkt potentieel voor betaalde arbeid worden geactiveerd richting vrijwilligerswerk of sociale activering.

De Compagnon (Werkgeversservicepunt)

Om mensen aan een baan te helpen is het belangrijk, dat de gemeenten goede contacten onderhouden met de werkgevers in de Rijnstreek. Het werkgeversservicepunt is daarom een belangrijk onderdeel van de regionale uitvoeringsorganisatie. Ook dit werkgeversservicepunt Rijnstreek gaat in januari 2013 van start. Het richt zich op een goed relatiebeheer met de lokale en regionale werkgevers met het oog op het bevorderen van een goede aansluiting tussen de vraag naar en aanbod van arbeid voor inwoners die een uitkering ontvangen. Het Werkgeverservicepunt werkt samen met het UWV en zal aansluiten op de regionale werkgeversdienstverlening die in Holland Rijnland wordt voorbereid.

Waar bevinden deze instanties zich?

Het Serviceplein is per 2 januari te vinden in de hal van het stadhuis van Alphen aan den Rijn. De regionale uitvoeringsorganisatie en het werkgeversservicepunt worden gevestigd in het SWA-gebouw SWAenendrift.

VIER VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR GEKOZEN

Kaag en Braassem. Tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente zijn de winnaars van de jaarlijks terugkerende verkiezing van de ‘Vrijwilliger van het Jaar’ bekend gemaakt. Dit jaar is gekozen voor vrijwilligers in 3 categorieën: Jonge vrijwilliger van het jaar, Organisatie van het jaar en Meest fitte oudere van het jaar.

Leon van Klink: Jonge vrijwilliger van het jaar

Jurylid Leny Duyvelaar, zelf actief vrijwilliger: “Leon is niet alleen verkozen omdat hij voorzitter is van jongerencentrum Het Farm, maar ook omdat hij actief is in het jeugdsociëteitenoverleg. Hij is door meerdere mensen voorgedragen en heeft namens de jongeren van Kaag en Braassem meegedraaid in de opzet van de Maatschappelijke Agenda (MAG).”

Stichting Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg: Organisatie van het jaar

Jurylid Fried Elstgeest van de Wmo-raad: “Dit vonden wij een bijzondere genomineerde. Deze organisatie ontlast de directe familie van een terminaal zieke. Dit doet zij door in het huis van de zieke een handje te helpen, waardoor de familie even wat rust krijgt. En ook erg belangrijk: deze organisatie maakt het mogelijk dat mensen in hun eigen omgeving kunnen sterven. Een zware vorm van vrijwilligerswerk.”

Cobie Vlasveld-Verlaan en Jan Wubben: Meest fitte oudere van het jaar

“Deze categorie heeft 2 winnaars”, zegt het derde jurylid, wethouder Floris Schoonderwoerd. “De activiteiten van de winnaars zijn namelijk niet te vergelijken. Allereerst hebben we Cobie Vlasveld. Zij is gekozen omdat ze fysiek nog heel fit is. Zo beklom ze op haar 75ste nog de Kilimanjaro, liep ze eerder al naar Santiago, is ze fervent Strandzesdaagseloper. En of ze nog niet genoeg gelopen had, deed ze ook nog even een marathon er achteraan. En dat allemaal terwijl ze hartklachten heeft en haar ogen ook niet meer al te best zijn. Een uiterst knappe prestatie.”

Schoonderwoerd vervolgt: “Van een geheel andere orde is de fitheid van Jan Wubbe. Hij is al 80, maar doet nog heel actief mee aan het maatschappelijke en sociale leven. Hij brengt maaltijden rond voor Tafeltje Dekje, is actief lid bij de Diamantvink, is lid van het gehandicaptenplatform en is daarbij ook nog een klusjesman op de vereniging.”

Drie categorieën

Dit jaar zijn er drie categorieën gemaakt. Omdat we meer jongeren willen inspireren tot vrijwilligerswerk, zetten we speciaal een jongere in het zonnetje die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor onze gemeente. Ook in de tweede categorie, de meest fitte oudere, gaat het om een voorbeeldfunctie. We zochten voor deze categorie een oudere inwoner (vanaf ongeveer 70 jaar) die aangetoond heeft dat ouderdom sporten of bewegen niet in de weg staat. De derde categorie is de organisatie van het jaar. Een vrijwilliger alleen kan veel bereiken, maar als groep kun je meer. Dat is de reden waarom de inzet van de gehele vereniging/stichting genomineerd kon worden.