Archief voorfebruari 2013

De kwaal centraal? Nee, de oplossing!

Beste mensen,

De gemeente voert de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uit. De Wmo regelt dat mensen met een beperking voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Het kan gaan om ouderen, gehandicapten of mensen met psychische problemen. De Wmo zorgt ervoor dat iedereen kan meedoen aan de maatschappij en zo veel mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen. Iedere gemeente legt (andere) eigen accenten.

In Kaag en Braassem hebben we de Wmo gekanteld. Wat dat inhoudt? Eenvoudiger kan haast niet: voorheen stond de kwaal centraal en nu de oplossing. En waarom kiezen we in Kaag en Braassem voor de kanteling? Ook eenvoudig: omdat wij de mens belangrijker vinden dan de kwaal. Voorheen kregen mensen met een beperking of ondersteuningsvraag een indicatie, makkelijker gezegd, een aanwijzing. Op basis van de aanwijzing werd het voorzieningenboek gepakt en kwam de cliënt in aanmerking voor een reeks oplossingen. Bijvoorbeeld een taxivergoeding, huishoudelijke hulp, een traplift of een scootmobiel. De kwaal is hier leidend.

Tegenwoordig is de persoon leidend. Nu voeren we een uitgebreid gesprek. Gaan we op zoek naar de vraag achter de vraag en verkennen we het aanbod van voorzieningen die er in het dorp zijn. We hanteren daarbij een aantal vaste vragen. Wat kunt u nog zelf; wel of niet de trap op naar de bovenverdieping? Wat kan uw omgeving voor u betekenen; kunt u met een buurtgenoot meerijden? Welke openbare voorzieningen zijn er; zit er een sportclub in uw dorp? Pas als laatst komen de zogenoemde individuele verstrekkingen aan bod.

Dit uitgebreide gesprek en het gezamenlijk zoeken naar de oplossing, levert beide partijen veel op. Het tevredenheidsonderzoek van de Wmo toont dan ook een stijgende lijn. We hebben een ruime voldoende weten te scoren. De uitgaven zijn verminderd en het allerbelangrijkste: de kwaliteit van leven van een groot deel van onze cliënten is toegenomen. Niet de kwaal staat centraal, maar de oplossing. Samen werkt beter!  

Floris

Drugsgebruik onder jonge jongeren in Kaag en Braassem!

Beste mensen,

Doordat het in illegale circuit zit ontbreken exacte gegevens met betrekking tot drugsgebruik onder jong volwassenen. Toch gaan de seinen op rood. Wij krijgen steeds meer signalen dat jonge jeugd niet meer aan het experimenteren is met partydrugs, maar het normaal begint te worden tijdens een avondje uit. Ook concurreert de prijs van een pilletje tegenwoordig met een drankje.

Met name onder jonge jeugd is het een thema. Onder de oppervlakte. Veelal buiten het zicht van ouders. Het ‘mijn kind doet dat niet’ syndroom is hardnekkig in onze gemeente. Het gesprek moet op gang komen. Uw kind gebruikt wellicht/waarschijnlijk ook.

In korte tijd kregen wij signalen vanuit Bureau Halt, Brijder (verslavingszorg), de wijkagenten, het jeugd en jongerenwerk, verschillende ongeruste ouders en het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG). Het onderwijs, de horeca en de jeugdsociëteiten onderkennen deze verschuiving. Het drugsgebruik onder jonge jeugd is fors in opkomst. Ook in Kaag en Braassem. We willen daar gezamenlijk iets aan doen.

Op maandag 25 februari ondertekenen diverse partijen een intentieverklaring. Hierin staat dat wij samen ten strijde trekken tegen overmatig drank- en druggebruik bij jonge jeugd. De ondertekening is om 13.00 uur in het Bonaventura college, Schoolbaan 1 in Roelofarendsveen.

Maatschappelijke Agenda

In de Maatschappelijke Agenda voor onze gemeente is binnen het thema gezondheid en bewegen, de alcohol- en drugspreventie een belangrijke opdracht. Wij geloven dat door samenwerking veel meer effect bereikt kan worden en dat de volgende rekensom geldt: 1 + 1 = 3. Het CJG heeft het initiatief genomen en een aantal partijen bij elkaar gebracht die een rol kunnen hebben in alcohol- en drugspreventie.

 Startbijeenkomst

Iedereen pakt zijn verantwoordelijkheid vanuit haar eigen rol. De ondertekening van de intentieverklaring is het startsein van deze samenwerking. In deze bijeenkomst maken we als organisaties duidelijk waar wij voor staan. De intentieverklaring die we ondertekenen wordt direct vertaald in een aantal concrete activiteiten die de komende weken en maanden gaan uitvoeren. Hierover kunt u binnenkort ook meer lezen in het Witte Weekblad.

 Deelnemers

De volgende organisaties hebben inmiddels laten weten de intentieverklaring te ondertekenen: Politie, Jeugd- en Jongerenwerk, Brijder Jeugd, Horeca Kaag en Braassem, Halt, Centrum voor Jeugd en Gezin, Bonaventura College Roelofarendsveen, SplotsZ, Het Farm, Meddle en gemeente Kaag en Braassem. En er kunnen nog altijd partijen aansluiten.

Samen werkt beter!

Floris

Uitverkocht! Nog een voorstelling?

Beste mensen,

De verwachtingen rondom de informatiesessies over Kaag en Braassem zijn hoog gespannen. Ik had gehoopt op een aanmelding of 10, maar ben bij het dubbele aantal gestopt met inschrijvingen. Ik heb nog nooit een cursus gegeven, dus hoop dat de deelnemers het mij niet te moeilijk maken. (-:

In de uitnodiging schreef ik “Wat doet de gemeente en waarom? In welke dorpen komen er voorzieningen bij en in welke niet? Kan iedereen in zijn eigen dorp oud worden of moeten er keuzes gemaakt worden? Is vergrijzing in Kaag en Braassem een probleem of juist een kans? En waar moeten we in de toekomst werken?”

Den Haag geeft gemeenten extra taken; fikse verlaging van het gemeentefonds (uitkering Rijk aan gemeenten); extra uitgaven zorg en sociale zekerheid door vergrijzing en werkloosheid; veranderende eisen van de consument; individualisering en krimp zorgen voor een volledig nieuwe rol van de gemeente. Daar gaan we het tijdens onze 1e sessie over hebben. In gewone mensen taal!

Wat gaan we NIET doen? De casus van de kapotte lantaarnpaal in de straat. De hanggroep voor jouw deur. De specifieke subsidie aan de vereniging waar jij in het bestuur zit. En, de vraag waarom dat ene grasveld slecht onderhouden is en of de drempel in die andere straat niet weg kan. Daarvoor is het klacht- en meldpunt van de gemeente. En, voor deze gesprekken staat de weg naar de wethouder open. We zullen gemeentebrede thema’s aan houden. Alles wat we bespreken moet voor iedereen interessant zijn. En wat mij betreft de rol van de nieuwe raad: Sturen en controleren op hoofdlijnen en gewenste effecten/resultaten in maximaal 4 avonden per maand..

Spreekt het jou ook aan? Had je hier bij willen zijn? Stuur me een mailtje. Bij voldoende geïnteresseerde (ik heb al een wachtlijst) draai ik het programma met plezier nog een keer af. Ik vind het mijn taak om iedereen die dat wenst te informeren en een platform te bieden. En ik vind het geweldig dat dit initiatief zoveel mensen aanspreekt en willen snuffelen aan Kaag en Braassem. Voel je vrij en welkom! Mail me op: fmschoonderwoerd@gmail.com

Tot snel!

Floris