Archief voormaart 2013

Niet kapot bezuinigen, maar krachten inzetten!

De Witte Weekblad column volgende week. Kan je niet wachten, of heb je een ‘nee sticker’, lees de column (alvast) hier!

Beste mensen,

De Haagse truc om te bezuinigen: wel de verantwoordelijkheid overdragen, niet het geld. Met dank aan Den Haag moeten wij als gemeente de aankomende jaren miljoenen gaan bezuinigen. Dat komt door de drie decentralisaties (3D’s) op het gebied van werk zorg en jeugd. De komende tijd draagt Den Haag die drie taken over aan gemeenten. Deze decentralisaties gaan gepaard met een enorme bezuiniging, waar wij voor mogen opdraaien.

Veel gemeenten zijn een zoektocht gestart naar geld om deze nieuwe verantwoordelijkheid te kunnen betalen. Wild strepen, bezuinigen, versoberen en voorzieningen sluiten zijn de meest gehoorde ‘oplossingen’. In Kaag en Braassem hebben wij een andere route gekozen. Er zit enorm veel kracht in onze dorpen, bij onze bedrijven, voorzieningen en verenigingen. Die kracht willen wij eerst aanspreken en benutten waarna we de keuzes maken.

Wat moet er de komende jaren gebeuren? Wat gaat er goed? Waar is aandacht nodig? Welke taken en verantwoordelijkheid hebben we? Welke doelgroepen moeten wij bedienen? Onze zoektocht heeft de ons de maatschappelijke agenda (MAG) opgeleverd. De MAG vervangt al het beleid en elke subsidie.

De komende tijd vragen wij alle verenigingen op welke manier zij een bijdrage kunnen en willen leveren aan de MAG. We gaan dus niet koud, visieloos bezuinigen. We gaan op zoek naar de kracht van onze gemeenschap en op zoek naar partners. Verenigingen kunnen hun rol pakken.

De drie decentralisaties zijn dus zeker ook een kans. De conclusies zullen straks eenvoudig te trekken zijn. Misschien niet leuk, maar wel nodig. Draag je niet bij, dan zullen de leden van de club een grotere financiële verantwoordelijkheid moeten nemen. De gemeente trekt zich terug. Draag je wel bij, wat veelal zo zal zijn, dan blijven we partners.

Samen werkt beter!

Floris

Rolstoelpool!

Beste mensen,

De Gemeente Kaag en Braassem telt sinds kort vijf rolstoelpools; centrale punten waar rolstoelen voor kort gebruik opgehaald kunnen worden en gratis geleend. Gisteren, dinsdag 19 maart, bezocht ik, afgevaardigden van stichting Platform Gehandicapten en de Wmo adviesraad een nieuwe locatie van de rolstoelpools: Het Spant in Leimuiden. Wij bespraken ervaringen van rolstoelgebruik en de rolstoelpools met de beheerder van Het Spant, Ton van Tol en medewerksters Wmo van de gemeente. Zodat de samenwerking en het gezamenlijk ruchtbaarheid geven aan de rolstoelpools versterkt kan worden.

Niet de kwaal maar de oplossing staat centraal

Vanuit de gemeente wordt de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) uitgevoerd. Daar valt ondersteuning van mensen met een beperking onder. Tegenwoordig is de Wmo gekanteld in Kaag en Braassem. Dat betekent dat niet meer de kwaal centraal staat maar de oplossing. Voorheen werd op basis van de beperking van iemand een voorzieningenboek gepakt en kwam de cliënt in aanmerking voor een reeks oplossingen. Dat past niet meer bij deze tijd. Nu gaan we een uitgebreid gesprek aan wanneer iemand zich meldt bij de gemeente voor ondersteuning en stellen we vragen als: Wat kunt u zelf nog? Wat kunt uw omgeving? Welke voorzieningen zijn er al in uw buurt? En welke voorziening heeft u nodig om zelfredzaam te zijn. De persoon is dus leidend, de oplossing, in plaats van de kwaal.

De opzet van de rolstoelpools past hier helemaal bij. Mensen die slecht ter been zijn en die zich in het dagelijks leven goed redden, kunnen toch bij een grotere uitstap behoefte hebben aan een rolstoel. Een rolstoel standaard in hun bezit is overbodige luxe. De rolstoelpools bieden hierbij uitkomst, waarbij mobiliteit en dus kwaliteit van leven garant staat, tegen lagere kosten. Op 5 plaatsen in de gemeente kunt u een rolstoel lenen. Meer informatie op de site van de gemeente. 

Floris