Archief voormei 2013

Hoge opkomst en enthousiasme over cursus vraagt om vervolg

Iedereen kan zich aanmelden voor extra sessie op dinsdag 11 juni

“Wat doet de gemeente en waarom? In welke dorpen komen er voorzieningen bij en in welke niet? Kan iedereen in zijn eigen dorp oud worden of moeten er keuzes gemaakt worden? Is vergrijzing in Kaag en Braassem een probleem of juist een kans? En waar moeten we in de toekomst werken?”

Vanuit deze invalshoek heeft Floris Schoonderwoerd, in het dagelijks leven wethouder van samenlevingszaken in de gemeente Kaag en Braassem, de afgelopen weken (met 30 deelnemers) een succesvol cursusprogramma georganiseerd.

“Er blijkt veel betrokkenheid. We vinden allemaal iets van onze dorpen. We willen er meer over weten en zijn nieuwsgierig naar de gevolgen van vergrijzing, digitalisering, krimp, bezuinigingen en het steeds toenemende beroep op de eigen kracht van de inwoners in de dorpen. Welke effecten heeft dat op onze dorpen? Deze agenda bleek interessant. Een schot in de roos.

Bij al deze thema’s speelt het gemeentebestuur een belangrijke rol. Toch blijken het bestuur van de gemeente en de politieke partijen maar minimaal in staat om die betrokkenheid, die er volop is, om te zetten in interesse in de gemeenteraad. Dat geeft te denken. Dit ligt uiteraard niet aan die 25.000 betrokken inwoners die Kaag en Braassem rijk is. Dit ligt waarschijnlijk aan de methode die een handvol bestuurders gebruiken. De materie is namelijk interessant en belangrijk genoeg. Is in de tijd van internet de invulling van de lokale democratie er één uit de tijd van de ganzenveer?

Deze cursusavonden hebben mij in ieder geval geïnspireerd om verder te gaan met het zoeken van nieuwe vormen van ontmoeting. In gesprek. Informatie geven, verantwoording afleggen, en informatie halen. Op locatie. Op een methode die aanspreekt. In gewonemensentaal! Gastsprekers, mensen die veel van dat onderwerp weten. Dit concept staat garant voor interessante avonden. Waaruit kan je dat opmaken? Niemand is gaande de reeks van 3 afgehaakt. En staande de laatste avond werd er om een vierde gevraagd.”

Omdat er nog interesse is heeft Floris Schoonderwoerd besloten nog een extra gecomprimeerde avond in te plannen over “Wie doet wat en waarom in Kaag en Braassem’. Aan de hand van een schets van de maatschappelijke ontwikkelingen en kaartmateriaal gaan we het hebben over wonen, voorzieningen, zorg, economie en recreatie.

Op dinsdagavond 11 juni zal deze sessie plaatsvinden. Kunt u niet, maar spreekt het u wel aan, neem contact op. Dan bedenken we een alternatief. Deelname is gratis. Opgeven kan via fmschoonderwoerd@gmail.com. Na aanmelding ontvangt u meer informatie over de locatie.

Extra informatieavond voor verenigingen!

Beste mensen,

In plaats van stapels beleidsplannen en subsidieverordeningen hebben we een korte en bondige maatschappelijke agenda (MAG) gemaakt voor het hele taakveld samenleving, waar we allemaal deel vanuit maken. Vanaf komende zomer werkt de gemeente met de MAG. We hebben die agenda ingedeeld in zes thema’s waar we verbetering willen zien.

De MAG gaat voor een positief effect voor iedereen, goed of minder goed van gezondheid, die opgroeit, leert, beweegt en deel uitmaakt van de maatschappij. Soms hebben we een zetje nodig. Een zetje vanuit onszelf, vanuit de omgeving, of vanuit een instelling waarop via de gemeente een beroep op gedaan kan worden. Met de MAG sturen we hierop en gaan we op zoek naar nieuwe werkwijzen en samenwerkingen.

Om te kunnen sturen met een nieuwe agenda hebben we eerst geanalyseerd. Uit die analyse bleek dat we het goed hebben in Kaag en Braassem en daar ben ik blij om. Ook blijkt uit de analyse dat we ons moeten focussen op een aantal onderdelen waar echt nog grote opgaven liggen. Het ‘goed gaan’ betekent dus niet dat we stil kunnen zitten. We moeten met zijn allen een beweging maken om het zelf, maar voor ook voor de generaties na ons goed te hebben. Niet vasthouden wat er is, maar de realiteit herkennen en erkennen en daarnaar handelen.

Vanuit de gemeente wil ik de MAG samen vullen, met inwoners, verenigingen en zorgverlenende instanties. Veel kennis en kracht zit in onze dorpen, en die wil ik benutten.

Op dit moment denken verenigingen na over hun bijdragen aan de MAG. Werk je mee aan de collectieve opgaven? Dan blijf je in aanmerking komen voor collectieve middelen. En die mogelijkheden zijn er volop. Op donderdag 16 mei is er nog een extra informatieavond voor verenigingen over de MAG. Beweeg mee. Niet alleen fysiek, maar vooral ook mentaal in de gedachtegang van de maatschappelijke agenda.

 Floris