Laatste tweets
  1. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: Ongelooflijk eervol, de eerste handeling mogen doen om te komen tot Hospice Amandi @KaagenBraassem. Een plek waar m… https://t.co/QgkYOxOuTG

  2. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: @NOS Verdrietig nieuws. En wat een matig artikel @NOS Denk dat er nog wel wat andere items zijn die gemeld kunnen… https://t.co/hJWEzDNwxI

  3. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: Bodemdaling! Klimaatadaptatie! Biodiversiteit! In het middelpunt van het politieke debat. Voor de één het belangrij… https://t.co/jrCcCK9g2H

Archief voorseptember 2013

Trots! Voorgedragen voor ‘Cliënt in Beeld-Prijs 2013’!

Beste mensen,

Wat geweldig leuk om te horen. Onze Kaag en Braassem WMO adviesraad heeft mij voorgedragen voor de ‘Cliënt in Beeld-Prijs 2013’.

De Landelijke Cliëntenraad (LCR) organiseert jaarlijks een landelijk congres over Cliëntenparticipatie. Tijdens dit congres reikt de LCR de Cliënt in Beeld-prijs uit aan iemand die een bijzondere bijdrage heeft geleverd aan het bevorderen, verder vormgeven of verbeteren van cliëntenparticipatie. Het thema van de Cliënt in Beeld-prijs 2013 is ‘Samenhang en Samenspel’.

Dit jaar zocht de LCR (leden van) cliëntenraden die met elkaar, vanuit verschillende beleidsterreinen, de belangen van cliënten behartigen. Of vanuit verschillende raden binnen de sociale zekerheid. De (leden van) cliëntenraden signaleren samen een probleem, zoeken onderling contact en besluiten gezamenlijk actie te ondernemen.

Heb mogen lezen dat de WMO adviesraad waardering heeft voor het feit dat ik hen helemaal aan de voorkant van allerlei beleidsprocessen betrek. Realiseer me dat zij hierdoor veel meer positie krijgen dan veel andere clientenraden in het land. En hecht veel waarde aan advisering vanuit de doelgroep. Wie kunnen er beter helpen met beleid maken als de mensen die in de sector werkzaam zijn, of zorg ontvangen?

Helaas bleef het bij een nominatie omdat de prijs bedoeld is voor leden van cliëntenraden. Maar ik ben op deze voordracht, en de bijzondere vermelding van de jury, minimaal even trots! Hier treft u de voordracht:

Juryrapport Cliënt in Beeld-prijs 2013:

“Wethouder Kaag en Braassem, project Maatschappelijke Agenda

In de gemeente Kaag en Braassem is geen sprake van een WMO-beleidsplan maar van één Maatschappelijke Agenda (MAG). Deze agenda is ingedeeld in zes thema’s waarop verbetering wordt beoogd:

– Gezondheid en bewegen

– Groei en ontwikkeling

– Werken en leren

– Maatschappelijke betrokkenheid

– Maatschappelijke ondersteuning

– Wonen en leefomgeving

Op advies van de wethouder is de MAG ontwikkeld. De WMO-adviesraad is vanaf het begin bij de totstandkoming van de MAG betrokken geweest. Dit maakt een integrale kijk op het beleid mogelijk. De taken van de WMO-adviesraad zijn ook uitgebreid tot deze zes thema’s.

Samenwerking/aanpak/actie: Voor de realisatie van de taken op de MAG werkt een aantal organisaties nauw samen. Onder andere GGD, Centrum voor Jeugd en Gezin, Jeugd- en Jongerenwerk en Kwadraad. Vanaf 2013 gaan zij samenwerken met andere professionele- en vrijwilligers organisaties.

De wethouder, Floris Schoonderwoerd, is voorgedragen. Hij heeft de WMO-adviesraad vroegtijdig en intensief betrokken bij de totstandkoming van de MAG.

Oordeel: De Cliënt in Beeld-prijs is bedoeld voor (leden van) cliëntenraden. Daarom komt de voorgedragen wethouder niet in aanmerking voor de prijs.

Speciale vermelding: De jury vindt de voordracht van een wethouder door een cliëntenraad bijzonder, dit komt niet vaak voor. Daarnaast is de voordracht een goed voorbeeld van een vernieuwende aanpak binnen de cliëntenparticipatie. De MAG zorgt voor integraliteit. Het tijdig betrekken van cliëntenraden is van groot belang voor een goede belangenbehartiging van cliënten.”

En zo is het. Tip aan alle bestuurders in Nederland. Gebruik de kracht, de kennis en de betrokkenheid die je in je adviesraad heb zitten. Het maakt je beleid beter, gedragen, meer op maat. En, het is zó leuk om het met hen over de inhoud te hebben. Daar ontbreekt het namelijk in de politieke besluitvorming nog al eens aan!

Greetz, Floris