Archief vooroktober 2014

Bestuurslid vereniging? Kom naar de vrijwilligersconferentie!

Beste mensen,

Bent u bestuurslid van een vereniging in Kaag en Braassem? Graag nodigen wij u dan uit voor de vrijwilligersconferentie op dinsdag 4 november 2014. 

In 2013 zijn we in Kaag en Braassem gestart met de Maatschappelijke Agenda (MAG). Dat betekent, voor u en voor ons, een behoorlijke omslag in denken en doen. Voortaan werken we samen om de maatschappelijke thema’s in onze gemeente aan te pakken. De vrijwilligersorganisaties zijn daarbij hard nodig. Daarom hebben we vrijwilligersorganisaties gevraagd  mee te werken aan de Maatschappelijke Agenda, waarvoor zij een MAG bijdrage ontvangen.

Begin 2015 komen er een aantal grote veranderingen op ons af. De landelijke overheid heeft een aantal taken overgeheveld naar gemeenten. Onze gemeente is vanaf 2015 verantwoordelijk voor het regelen van verschillende soorten (jeugd)hulp en voor het bieden van ondersteuning aan mensen die niet zelfstandig kunnen deelnemen aan onze samenleving. Kaag en Braassem is daarom vorig jaar begonnen met de voorbereiding op deze veranderingen. Een aantal professionele organisaties is gevraagd om pilots te bedenken om bovenstaande taken aan te pakken. Onder leiding van de Driemaster zijn alternatieven voor dagbesteding voor mensen met een beperking uitgevoerd. Ook zijn er mensen die langdurig in de bijstand zaten, begeleid naar vrijwilligerswerk.

Er komen dus veel veranderingen aan! Reden genoeg om met elkaar te praten over uw bijdrage aan de Maatschappelijke Agenda in 2015 en 2016.

U bent van harte uitgenodigd voor de vrijwilligersconferentie op dinsdag 4 november 2014 om 17.30 uur  in de Sprengkerk, Kerkstraat 50  in Oude Wetering. Wij starten om 17.30 informeel met een moment om elkaar te ontmoeten. Wij zorgen voor een lichte maaltijd*.

Het programma start om 18.00 uur. Wij praten u dan bij over de toekomstige veranderingen en stel ik u voor aan een nieuwe samenwerkingspartner. Daarna gaat u in groepen uiteen om met elkaar van gedachten te wisselen over uw bijdrage in 2015.

Tijdens de vrijwilligersconferentie kunt u ook uw favoriete vrijwilliger(s) en/of vrijwilligersorganisatie(s) nomineren in de daarvoor bestemde nominatiebus. Bijgaand treft u meer informatie over de vrijwilligersverkiezing 2014.

Wij ontmoeten u graag op dinsdag 4 november aanstaande.

*In verband met de catering verzoeken wij u ons per ommegaande te laten weten via info@dedriemaster.nu of u aanwezig bent en of u gebruik wilt maken van de maaltijd.

VOORLOPIG PROGRAMMA

17.30 – 18.00 uur        informele ontmoeting en gebruik maaltijd

18.00 – 18.15 uur        opening door de wethouder, Floris Schoonderwoerd

18.15 – 18.40 uur        toelichting 3 D en presentatie nieuwe samenwerkingspartner

18.45 – 19.45 uur        eerste ronde workshop

19.45 – 20.00 uur        pauze

20.00 – 20.45 uur        tweede ronde workshop

20.45 – 21.00 uur        terugkoppeling en vervolgafspraken

De workshops staan vanaf 10 oktober op de website van de Driemaster  (www.dedriemaster.nu) vermeld. U kunt uw voorkeur dan aangeven.

 Namens de gemeente Kaag en Braassem en de Driemaster,

Floris Schoonderwoerd

Vrijwilligers van onschatbare waarde. Nomineer!

Beste mensen,

Vrijwilligerswerk is onontbeerlijk voor de samenhang in onze maatschappij. Waardevolle organisaties zoals sportverenigingen, muziekverenigingen, maar ook grote organisaties als het Rode Kruis, Amnesty, Scouting, Greenpeace en het Leger des Heils kunnen zonder vrijwilligers niet bestaan.

Ook in de langdurige zorg zijn veel vrijwilligers actief. Zij bieden praktische, maar ook sociaal-emotionele steun en nemen soms tijdelijk de zorg over of ondersteunen mantelzorgers bij zorgtaken. Vrijwilligers zijn ook in de zorg van onschatbare waarde.

In onze gemeente draagt menigeen bij aan het welzijn van een buur, een familielid (denk aan mantelzorg) een vereniging, een generatie, een heel dorp, de hele gemeente, noem maar op! De betrokkenheid is hier hoog om wat voor elkaar te betekenen. Om de vrijwilligers die zich tomeloos inzetten voor een ander te eren, organiseren gemeente Kaag en Braassem en de Driemaster weer de vrijwilligersverkiezing. Dit jaar zijn vrijwilligers te nomineren in de categorieën:

*Jonge vrijwilliger – tot 27 jaar;

*Vrijwilliger van 27 jaar en ouder;

*Vrijwilligersorganisatie die het beste over eigen grenzen heenkijkt en samenwerking opzoekt, zodat meerdere doelen uit de MAG gediend worden. Bijvoorbeeld een muziekvereniging die ouderen op de dansvloer krijgt om beweging te stimuleren.

Nomineer een vrijwilliger(s)! Wij stellen het zeer op prijs als u de vrijwilliger(s) of vrijwilligersorganisatie waar u trots op bent aan ons bekend maakt. U kunt zoveel vrijwilligers voordragen als u wilt. Dat is mogelijk tot 17 november. Voor de drie categorieën zijn online nominatieformulieren in te vullen op: www.kaagenbraassem.nl/vrijwilligersverkiezing . Wilt u liever een formulier op papier invullen? Deze kunt u per mail opvragen via info@kaagenbraassem.nl of telefonisch via (071) 332 72 72 en inleveren tijdens de bijeenkomst of per post retourneren.

Een jury beslist wie de winnaars worden. De prijsuitreiking is tijdens de nieuwjaarsreceptie van de gemeente. De datum daarvan wordt later bekend gemaakt, op de website van de gemeente en in de gemeentepagina van Hier! Nieuws uit de polder.

Floris

GEMEENTE EN THUISZORG INNOVEREN MET OOG OP TOEKOMST

De gemeente Kaag en Braassem wordt in 2015 met 40% gekort op het budget voor de Huishoudelijke Hulp. Dit kan invloed hebben op de kwaliteit van de diensten van thuiszorgorganisaties door eventuele ontslagen. Wethouder Floris Schoonderwoerd en Lita Berkhout, voorzitter van raad van bestuur van ActiVite, ondertekenden vrijdag 10 oktober een aanvraag waarin zij een beroep doen op extra budget dat door het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport beschikbaar is gesteld om de gevolgen van deze bezuiniging te beperken.

Innovatief plan Om voor dit extra budget in aanmerking te komen moet de gemeente samen met een thuiszorgorganisatie de aanvraag indienen. Vervolgens stellen de gecontracteerde aanbieders Huishoudelijke Hulp met de gemeente een innovatief plan op.

De Huishoudelijke Hulp in Kaag en Braassem wordt in 2015 niet anders dan tot nu toe georganiseerd. “We willen daarom de Huishoudelijke Hulp Toelage op een andere, op de toekomst gerichte manier investeren,” zegt wethouder Floris Schoonderwoerd. “Het plan moet aansluiten op onze uitgangspunten in de MAG 3D.” Dat wil zeggen dat het voorstel niet alleen innovatief moet zijn maar ook wordt afgestemd op vraag en aanbod en het te bereiken resultaat. Eigenlijk een andere manier van organiseren van (een deel van) de Huishoudelijke Hulp die ook nog na 2016 (als de toelage stopt) uitvoerbaar is.

Dit plan moet voor 1 december 2014 worden ingeleverd bij het ministerie. Wordt het plan goedgekeurd dan kan de gemeente maximaal 89.999 euro krijgen. In totaal stelt het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport 75 miljoen extra beschikbaar voor de Huishoudelijke Hulp.

Huis aan huis informatiekrant 3 decentralisaties onderweg!

Beste mensen,

Met ingang van 1 januari 2015 wordt de gemeente verantwoordelijk voor nieuwe taken op het gebied van jeugd, Wmo en werk. Ook wel bekend als de drie decentralisaties. Nu zijn er nog veel verschillende organisaties die, soms los van elkaar, mensen helpen. Die organisaties werken weer in opdracht van anderen die over het geld beschikken: het Rijk, de provincie en het zorgkantoor.

Vanaf 2015 kunt u terecht bij uw eigen gemeente. Dicht bij huis dus. En dat is precies ook de belangrijkste reden om deze taken te decentraliseren. Maar het geld dat beschikbaar is, wordt minder. Daarom zal de gemeente slim moeten samenwerken om haar inwoners de ondersteuning te bieden die ze nodig hebben. Hoe we dat in Kaag en Braassem gaan doen, daarover valt eind oktober een informatiekrant op uw deurmat. Lees deze krant goed, en bewaar deze.

Kaag en Braassem is een sterke gemeenschap. Er is een bloeiend verenigingsleven, actief buurtwerk en een grote groep betrokken vrijwilligers. In de afgelopen jaren is een rijkdom aan gemeentelijke voorzieningen opgebouwd. Het zwembad, sportcomplexen, de bibliotheek, het dorpshuis en ga zo maar door. Veelal gesubsidieerd uit gemeenschapsgeld. Iedereen plukt daar de vruchten van. Maar gek genoeg moesten inwoners die individuele ondersteuning nodig hebben, altijd aankloppen bij het Rijk. Jarenlang zijn we zo aan een soort tweedeling gewend geraakt. En dat gaan we voortaan anders doen.

Met de nieuwe taken erbij kunnen we veel slimmer samenwerken. Dáár ligt ons perspectief; om met minder geld toch de noodzakelijke ondersteuning te organiseren. Breder gebruik maken van onze accommodaties. Verenigingen en vrijwilligers inzetten waar dat kan en professionals daar waar het moet. Heeft iemand per se individueel begeleiding nodig, of kan dat misschien ook in een groep? Het vraagt een andere manier van denken en het biedt ook unieke kansen. Zou het niet mooi zijn om als dementerende oudere straks voor dagbesteding om de hoek terecht te kunnen in bijvoorbeeld het dorpshuis waar je zelf jarenlang vrijwilligerswerk hebt gedaan? Zo krijgen alle inwoners hun plek in onze gemeenschap.

Houd uw brievenbus goed in de gaten en lees die krant!

Floris