Laatste tweets
  1. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: Ongelooflijk eervol, de eerste handeling mogen doen om te komen tot Hospice Amandi @KaagenBraassem. Een plek waar m… https://t.co/QgkYOxOuTG

  2. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: @NOS Verdrietig nieuws. En wat een matig artikel @NOS Denk dat er nog wel wat andere items zijn die gemeld kunnen… https://t.co/hJWEzDNwxI

  3. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: Bodemdaling! Klimaatadaptatie! Biodiversiteit! In het middelpunt van het politieke debat. Voor de één het belangrij… https://t.co/jrCcCK9g2H

Archief voorjuni 2015

“We proberen het zo uitnodigend mogelijk te maken”

Regionaal zakenmagazine Rijnstreek BUSINESS publiceerde het onderstaande interview in haar Kaag en Braassem special.

Floris Schoonderwoerd is namens de lokale partij PRO Kaag en Braassem wethouder samenlevingszaken en uit hoofde van deze functie onder andere verantwoordelijk voor de economie in de fusiegemeente. “De verantwoordelijkheden van gemeenten nemen toe, daarom zoeken we partners, want we moeten het met elkaar doen.”

Floris Schoonderwoerd stapte voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2014 uit de lokale PvdA en richtte met enkele anderen een nieuwe partij op: PRO Kaag en Braassem. Een opvallende stap. Waarom was dat? Schoonderwoerd: “De afstand tussen de burgers en de traditionele politieke partijen is te groot. Dat zie je bijvoorbeeld aan de ledenaantallen van de partijen die steeds verder afnemen. Aan de andere kant zie je dat als je de partijpolitieke sticker ervan afhaalt, mensen best bereid zijn tot participatie. Er zijn in onze gemeente genoeg mensen met goede banen, kennis en verstand van zaken. Die willen best meepraten over de onderwerpen die hier spelen en het geld dat we hier te verdelen hebben.”

 Modder gooien

“Onze partij ziet het als haar taak om mensen enthousiast te maken en ze bij de politiek te betrekken, zonder politieke spelletjes en modder gooien,” vervolgt de wethouder. “Dat spreekt aan. We werden vorig jaar bij de verkiezingen de grootste partij, terwijl we niets beloofden. De gemeente heeft geen geld en kan niet veel doen. Bij ons dus geen nieuwe wegen, subsidies of een zwembad.”

Die lijn werd na de verkiezingen doorgetrokken in het college van burgemeester en wethouders. “De verantwoordelijkheden bij gemeenten nemen toe, onder andere op het gebied van de zorg, terwijl de budgetten minder worden. Als politiek moeten we dus keuzes maken. Wij hebben ervoor gekozen om al het geld dat al gereserveerd was, te besteden aan basisvoorzieningen.  Voor andere zaken zoeken we partners met verstand van zaken die we bij de politiek betrekken.”

Eigen dingetje doen

Een voorbeeld van het betrekken en enthousiasmeren van deskundige partners is de promotie van het toerisme in Kaag en Braassem, dat door de gemeente in handen is gegeven van Kaag en Braassem Promotie, waarin ondernemers uit de toeristische sector zich hebben verenigd. Het marketingbudget van de gemeente is hier naartoe overgeheveld. De ondernemers komen met initiatieven, bijvoorbeeld gemeenschappelijke arrangementen voor fietsen en kanovaren.

“Wij komen niet zelf met initiatieven als bed & breakfasts, campings en jachthavens,” legt de wethouder uit. “Clubs buiten de gemeente kunnen dat veel beter. We organiseren dit van ons af. Wel proberen we het zo uinodigend mogelijk te maken voor ondernemers, bijvoorbeeld door bestemmingsplannen te wijzigen of te verbeteren. Zo hopen we dat er iets moois ontstaat. Want op toeristisch gebied hebben we goud in handen. We liggen dichtbij oud-Hollandse steden en dicht bij het strand, de duinen, de plassen en de Bollenstreek. In een relatief klein gebied hebben we een gevarieerd aanbod. Wat we missen zijn goede faciliteiten voor overnachtingen. Bovendien moeten de gemeenten in de regio veel meer met elkaar samenwerken en een gezamenlijke visie op toerisme ontwikkelen. Nu doet iedereen nog te veel zijn eigen dingetje.”

Melk en brood

Ook de detailhandel laat wethouder Schoonderwoerd graag aan de markt over. “Wij verkopen geen melk en brood. De ondernemers moeten dat doen. Sommigen spreken de gemeente erop aan dat winkels uit de dorpskernen verdwijnen, maar wij kunnen er niets aan doen dat mensen hun boodschappen op internet bestellen. Beter is het om je te concentreren op de boodschappencentra in de grotere dorpskernen zoals Roelofarendsveen en Leimuiden. Laten we die versterken.”  

Bij al deze zaken wil het college zoveel mogelijk de ondernemers betrekken. Concreet gebeurt dit momenteel door het opstellen van een gemeenschappelijke economische agenda, samen met de twee ondernemersverenigingen, waarmee een gezamenlijke visie op het economisch beleid wordt ontwikkeld. Tegelijkertijd wordt een inventarisatie gemaakt van de huidige economische situatie. Zo ontstaat een objectief beeld en krijgen de partijen goed zicht op de knelpunten en positieve punten.

“Onze invloed op de economische ontwikkelingen is gering,” zegt Schoonderwoerd aan het einde van het gesprek. “De gemeente kan alleen planologisch helpen. Ook helpen we door het versnellen van procedures en door ondernemers die vastlopen, een duwtje in de goede richting te geven. We zijn nog maar net begonnen met de economische agenda. Na de zomer verwachten we een heldere visie te hebben.”

Kaag en Braassem in het kort

De gemeente Kaag en Braassem telt ruim 25.000 inwoners, woonachtig op een oppervlakte van 72 km2. De gemeente is op 1 januari 2009 ontstaan na de samenvoeging van Alkemade en Jacobswoude en bestaat uit elf dorpen: Roelofarendsveen, Oude Wetering, Nieuwe Wetering, Rijpwetering, Oud Ade, Kaag, Woubrugge, Hoogmade, Leimuiden, Bilderdam en Rijnsaterwoude. Bekendste bedrijf is Royal Van Lent Shipyard op Kaageiland, dat luxe jachten bouwt. Verder is er veel land- en tuinbouw. Ook de watersportrecreatie is een belangrijke bron van inkomsten dankzij de ligging aan de Kagerplassen en het Braassemermeer.  

Bedrijventerreinen uitbreiden en verbeteren

 Het bedrijfsleven in Kaag en Braassem is geconcentreerd op drie bedrijventerreinen: De Lasso (20 hectare), Veenderveld (15 hectare) en Drechthoek (4 hectare).  In totaal zijn hier 130 bedrijven gevestigd, waar circa 1600 mensen werken. Belangrijke kwesties zijn de uitbreiding van Drechthoek in Leimuiden, met in eerste instantie 4 hectare en daarna nog eens 10 hectare, en de verdubbeling van de N207 tussen Alphen aan den Rijn en de Bollenstreek. Het besluit om de weg te verdubbelen is echter door de Raad van State vernietigd. Verder wordt De Lasso gerevitaliseerd, terwijl in Veenderveld de samenwerking wordt gezocht op het gebied van veiligheid en parkmanagement.

Samen werken aan veiligheid op Lasso!

De Lasso werkt aan veiliger bedrijventerrein

De veiligheid van bedrijventerrein De Lasso wordt aangepakt. Ondernemers, politie, brandweer en de gemeente gaan gezamenlijk aan de slag om de situatie te verbeteren. Doel is om het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen Bedrijventerrein te behalen. Woensdag 3 juni ondertekenden de partijen een intentieverklaring waarin zij afspreken overlast, criminaliteit en onderhoud en beheer op het bedrijventerrein aan te pakken.

Veilig gevoel

“Enkele jaren geleden durfde ik hier geen rondje te fietsen met mijn kind . Dat een revitaliseringsplan nodig was, werd toen wel duidelijk. De revitalisatie heeft inmiddels al geweldige resultaten opgeleverd. Dankzij de intensieve samenwerking tussen ondernemers, politie, brandweer en gemeente zijn het gevoel van veiligheid en de uitstraling van de Lasso enorm verbeterd. Deze lijn willen we graag voort zetten,” stelt wethouder Floris Schoonderwoerd die namens de gemeente de intentieverklaring ondertekende. Een veilig bedrijventerrein zorgt voor een aantrekkelijkere omgeving voor bedrijven, werknemers en bezoekers.  Dit draagt bij aan de economische positie van de gemeente. Maatregelen die getroffen kunnen worden op het gebied van veiligheid zijn bijvoorbeeld het verbeteren van de verlichting, het bijhouden van de bosschages en zorgen voor een betere ontsluiting. Eind 2015/begin 2016 hopen de partijen het Keurmerk Veilig Ondernemen te ontvangen.