Archief voordecember 2015

TUSSENSTAND PUBLIEKSPRIJS VRIJWILLIGERSORGANISATIE VAN HET JAAR

We hebben nu 440 stemmen binnen. De top 3 bestaat uit IJsclub Hoogmade, Natuurbelevingstuin De Bult in Nieuwe Wetering en Organisatie Bartlehiembokaal uit Oud Ade. Dit is een willekeurige volgorde!

Stemmen op vrijwilligersorganisatie van het jaar

Tijdens de verkiezing ‘Vrijwilliger van het jaar 2015’ wordt ook dit jaar weer een publieksprijs uitgereikt. Daarvoor hebben we uw stem nodig! Met zoveel vrijwillige inzet in onze gemeente, hebben we verschillende nominaties ontvangen. De jury heeft dus ruime keuze om een eervolle winnaar eruit te plukken. En u heeft die keuze ook.

Dit zijn de genomineerde vrijwilligersorganisaties waarop u uw stem kunt uitbrengen:

IJsclub, Hoogmade

Sportvereniging M.M.O., Hoogmade

Natuurbelevingstuin de Bult, Nieuwe Wetering

Organisatie “Bartlehiembokaal”, Oud Ade

Tolken Vluchtelingenbegeleiding Driemaster, Oude Wetering

Stichting Droomdag, Roelofarendsveen

Stichting Fietsmaatjes, Roelofarendsveen

Geef gehandicapten een kans, Roelofarendsveen

Het Schoolhuis, Rijnsaterwoude

STIWO, Leimuiden en Rijnsaterwoude

De Wouwse Boules, Rijnsaterwoude

Tot 28 december kunt u via de website van de gemeente Kaag en Braassem uw stem doorgeven. U bent van harte welkom bij de uitreiking van de vrijwilligersprijzen tijdens de nieuwjaarsreceptie in het gemeentehuis op 6 januari 2016.

Column in Kerstspecial De Heerlijkheid Hoogmade over leefbaarheid

Beste mensen,

Zijn we Nederlanders? Ja! Zijn we Zuid-Hollanders? Strikt genomen wel, maar voelen we dat ook zo? In Brabant is dat gevoel. “Wij zijn Brabanders!”. Kaag en Braassem dan? Een mooie verzameling van elf unieke dorpen. Bestaat de Kaag en Braassemer? Ik denk het niet. Wel Veenders, Rippers, Leimuidenaren of Hoogmadenaren/Hoogmaaiers.

Anders gezegd: We wonen in Nederland, dus zijn supporters van het Nederlandas Elftal. Toch? We wonen in Hoogmade, dus zijn voor MMO. Toch? Volgen we deze redenering, dan wonen we in Zuid-Holland, en is het niet toegestaan om supporter te zijn van een club uit Amsterdam. Feyenoord of desnoods ADO Den Haag, meer smaken hebben we niet. Toch? Zo werkt het niet hè? Toch ontlenen we onze identiteit en trots aan waar we wonen.

Mobiel en bereikbaar

Kaag en Braassemers? Wat mij betreft niet. Later we Ripper, Veender of Hoogmaaier blijven. We moeten ons daar echter wel bij realiseren dat we ons als consument de afgelopen jaren anders zijn gaan gedragen. Dat wij mobieler zijn geworden en de wereld kleiner en bereikbaarder. We delen met de regio in toenemende mate voorzieningen in onze zoektocht naar mooier, beter, luxer, goedkoper. Voorzieningen die aan deze criteria voldoen hebben een groter verzorgingsgebied nodig. Waar generaties voor mij nog met bewoners uit de buurdorpen op de vuist gingen en alles in eigen dorp deden (werken, sporten, boodschappen en recreëren), ontstaat er nu samenwerking, shopgedrag en vooral een versterking van het regionale voorzieningenniveau.

Rustieke dorpen in de Randstad

De Zuid-Hollandse dorpen worden sterker verweven met de (rand)stedelijke agglomeratie. Onze inwoners maken ook steeds meer gebruik van de voorzieningen in de stad. En anderzijds ontdekken steeds meer stedelingen hoe prachtig het Oud-Hollands landschap is. Unieke polderlandschappen met weide en water. Onze dorpen liggen in het hart van de Randstad. We werken in de Randstad, we recreëren in de Randstad, zijn aangewezen op zorgvoorzieningen in de Randstad, genieten onderwijs in de Randstad. En daar midden tussenin, in de periferie van Schiphol, ervaren wij elke dag hoe rustiek onze dorpen zijn, waarbinnen het bruist van activiteiten en samenhang. In sociaal-culturele zin én -door onze ligging en eigen bedrijvigheid- ook in economische zin. Leefbare dorpen dus.

Leefbaar

Het leefbaar houden van dorpen is geen proces van stilzitten. Soms is het nodig actief aan de slag te gaan om kwaliteiten te behouden die passen bij deze moderne tijd. Een tijd waarin we trots zijn op het eigen dorp, maar het bereik van ons als consument een groter gebied beslaat. Met andere woorden: wij verlaten in toenemende mate ons dorp in onze zoektocht naar beter, luxer, goedkoper, etc. Met dat gegeven moeten we aan de slag.

Kracht van Hoogmade

De verenigingen die de inwoners van het dorp al generaties lang vitaal hebben gehouden, vormen het hart en de sociale samenhang van het dorp. Deze samenhang zal nieuwe vormen kennen als gevolg van de nieuwe ontwikkelingen zoals Internet en verbreding van de horizon waar het gaat om voorzieningen en tijdsbesteding in vrije tijd. Huidige en komende generaties inwoners van Hoogmade zullen de verenigingen nieuwe vormen geven, maar wat blijft is de identiteit van het dorp. Mensen vinden elkaar, zijn met elkaar verbonden in de verschillende levensfasen. Daar ligt de kracht van Hoogmade nu en naar de toekomst.

Kernen in hun Kracht

Ik ben er ongelooflijk trots op dat we, samen met de dorpsraad als belangrijke partner, met de inwoners van het dorp aan allerlei concrete projecten hebben gewerkt. In het traject ‘Kernen in hun Kracht’ hebben dorpsbewoners, verenigingen en de gemeente verbindingen gelegd tussen de bebouwde omgeving, de sociale cohesie en het welzijn in het dorp. En er wordt gewerkt aan het in stand houden van de leefbaarheid van de kern. Binnenkort, tijdens een vergadering van de dorpsraad, halen we het net op en kunnen we de opbrengst van het project bekijken. Daarna gaan we deze initiatieven uitvoeren om zo samen bij te dragen aan de leefbaarheid van de kern.

Kansen op de woningmarkt

Woningbouw is een veel besproken onderwerp. Met vereende krachten, met ieder zijn eigen rol, wordt er gewerkt aan de projecten Brede School/schoolwoningen en Hoogmadese Wetering. Deze projecten zijn ook onderdeel van de regionale woningbouwprogrammering en zijn passend te maken in provinciale structuurplannen (de kaders waarbinnen de gemeente kan werken). We gaan de komende jaren bouwen, in behoorlijke aantallen. Dorpsraad en gemeente blijven zich -ook voor na de realisatie van de woningen bij de school enHoogmadese Wetering- gezamenlijk inspannen om voldoende woningen beschikbaar te houden. Wij volgen daartoe ook de ontwikkelingen op de snel veranderende woningmarkt. In een gezamenlijke werkgroep, die binnenkort van start gaat, gaan we met elkaar aan de slag. Met vol besef van de gevolgen van de veranderende wereld, maar vooral ook de kansen die dát gaat bieden, juist op de wat langere termijn, zie ik volop kansen.

Kansen door verandering

Als onderdeel van de verzameling van dorpen Kaag en Braassem, als onderdeel van het metropolitane Zuid-Holland, in het goed georganiseerde Nederland, in een rijk en stabiel Europa. De wereld is klein en bereikbaar geworden. En in die wereld vinden wij in de eerste plaats onze aantrekkelijke woonkern Hoogmade, voor zowel gezinnen als jonge senioren. Hoogmade biedt rust, ruimte en groen in combinatie met stedelijke voorzieningen op fietsafstand. Heb geen angst voor nieuwe en moderne tijden met de veranderingen die daarbij horen. Mentaal verstedelijkte dorpen hebben te maken met een toenemende druk op het lokale sociaal kapitaal. Juist dat is één van de kwaliteiten die zowel door gevestigde als nieuwkomers op het platteland zo sterk wordt gewaardeerd. Niet perse het behoud van het oude, maar werken aan het nieuwe. Bondgenoten van de oplossing, ipv lotgenoten van het probleem. Kansen zat, en die gaan we pakken, als het aan mij ligt!

Fijne feestdagen en een muzikaal en betrokken Nieuwjaar.

Floris Schoonderwoerd

Wethouder Kaag en Braassem

Ontoelaatbare ondermijning democratie in Geldermalsen

Bah… Beelden uit Geldermalsen.. Bruut verstoorde raadsvergadering over de eventuele komst van een AZC.. Wat verdedigen die vuurwerkgooiers (met opgezwollen blauwe aderen in hun nek) en hekkensmijters eigenlijk?

Ontoelaatbare ondermijning van democratie. Met geweld de democratie lamleggen? Dan snap je dus NIETS van het Nederland waarvoor je zegt op te komen.

Raadsleden die in veiligheid gebracht moeten worden op het politiebureau. Wie vormt hier nou een bedreiging van onze samenleving?

Zoals Dolf Jansen zojuist twitterde: “Als je het democratisch proces door dreiging en geweld onmogelijk maakt, ben je gevaarlijker dan welke vluchteling ook”. En zo is het. Bah!

Floris