Laatste tweets
  1. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: Ongelooflijk eervol, de eerste handeling mogen doen om te komen tot Hospice Amandi @KaagenBraassem. Een plek waar m… https://t.co/QgkYOxOuTG

  2. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: @NOS Verdrietig nieuws. En wat een matig artikel @NOS Denk dat er nog wel wat andere items zijn die gemeld kunnen… https://t.co/hJWEzDNwxI

  3. FlorisSchoonderwoerd
    FlorisSchoonderwoerd: Bodemdaling! Klimaatadaptatie! Biodiversiteit! In het middelpunt van het politieke debat. Voor de één het belangrij… https://t.co/jrCcCK9g2H

Archief voorjanuari 2016

Nieuwjaarswens

Beste mensen,

Gezellig samen aan tafel, de hele familie was weer even compleet. Samenzijn daar draaide het tijdens de feestdagen voor het gros van de Nederlanders om. Maar zoals u elk jaar rond deze tijd ook hoort, is dat niet iedereen de mogelijkheid had om bij zijn of haar familie te zijn. Zonder al te veel in clichés te willen vervallen wil ik dit toch benoemen, zeker nu. Juist nu er zoveel mensen op de vlucht zijn.

We doen als Nederlandse gemeenten ons best om deze mensen een verblijf te bieden, een flinke opgave nu alle asielzoekerscentra vol zitten. Daarom zijn wij, net als andere gemeenten, bezig om statushouders versneld te gaan huisvesten. Dit zijn vluchtelingen die al een (tijdelijke) verblijfsvergunning hebben, zij verblijven in afwachting van een woning nog in asielzoekerscentra.

Met dorpsraden, kerkbesturen, woningcorporaties een Task Force etc. is de gemeente aan het verkennen op welke manier we dit het beste kunnen aanpakken. Elke gemeente moet verplicht statushouders huisvesten. Om de asielzoekerscentra te ontlasten is de gemeente gevraagd om deze taakstelling versneld uit te gaan voeren. In 2016 bedraagt onze taakstelling (verplichting) minimaal 71 personen. Het is zeker niet uitgesloten dat deze taakstelling nog verder wordt verhoogd.

Op welke manier kunnen we deze mensen zo snel mogelijk van huisvesting voorzien? En wat voor een gevolgen heeft dat voor onze eigen inwoners? Vragen die spelen in het overleg met de eerder genoemde partijen. We denken een goede richting te zijn ingeslagen, maar het gaat slechts nog om een voornemen. Op www.kaagenbraassem.nl/vluchtelingen houden we u van deze ontwikkelingen op de hoogte en op de gemeentepagina in deze uitgave vindt u ook meer informatie over de huidige stand van zaken.

Het belangrijkste is, dat we ons best doen om voor iedereen een oplossing te vinden die op termijn het beste past. We zijn tenslotte allemaal maar mensen. Daarom nodigen wij u binnenkort uit om te laten weten wat u belangrijk vindt bij het huisvesten van deze statushouders. Wat zijn uw zorgen, aandachtspunten of wensen? Of wellicht ziet u kansen en wilt u mensen helpen begeleiden of helpen bij de taalprogramma’s? Zeker over dit onderwerp, waar zorgen en medemenselijkheid samenkomen, is uw mening van groot belang. En het past toch zeker in de gedachte van alle fijne en goede wensen die wij elkaar hebben gegeven de afgelopen weken. Kijken naar en zorgen voor onze medemens, waar hij of zij ook vandaan komt.

Voor nu een heel gelukkig en verdraagzaam 2016!

Floris