Archief vooroktober 2017

Goed geïnformeerd oud worden!

Vorige week mocht ik een document in ontvangst nemen waarvoor ik veel waardering heb. Niet alleen door al het werk dat erin zit, maar ook omdat we een goed beeld krijgen van de onderzochte groep. Een groep die steeds groter wordt in onze samenleving en een steeds prominentere plek inneemt. U denkt wellicht “waar heeft die man het over?”‘. Dat ga ik u zeggen: Ik heb het over het rapport van de welzijnsbezoeken 2013 – 2017, tot stand gebracht door de Stichting Welzijn Ouderen De Spil, samen met de STIWO’s Hoogmade-Woubrugge en Leimuiden-Rijnsaterwoude.

Deze welzijnsbezoeken worden gebracht aan ouderen (75+) in onze gemeente. Door mensen die zich daar vrijwillig voor opgeven. En ja, daar valt het woord vrijwilliger weer. Zonder vrijwilligers kan dit werk niet gedaan worden. Sterker, zonder vrijwilligers kan deze hele gemeente niet draaien. Dat kan ik maar niet vaak genoeg bestempelen en ook niet vaak genoeg mijn dank uitspreken aan al deze mensen die belangeloos zorgen dat Kaag en Braassem een gemeente is waar het fijn wonen, werken en leven is.

Maar terug naar het rapport. De belangrijkste doelstelling is om ervoor te zorgen dat de ouderen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen blijven wonen en functioneren. Dit onderzoek wordt al sinds 2006 gehouden. De laagdrempeligheid van de bezoeken is succesvol gebleken. Zo heeft 60% van de aangeschreven ouderen meegewerkt en 8% ouderen die niet zijn aangeschreven hebben ook meegewerkt. Tijdens de bezoeken wordt gesproken over wonen, gezondheid, mobiliteit, tijdbesteding, financiën en dergelijke.

Maar de ouderen van nu zijn natuurlijk heel anders dan die van 2006. Zo zien we een toename in het aantal ouderen dat in appartementen woont in plaats van in eengezinswoningen. Dit komt door het toegenomen woningaanbod en hierdoor staan minder senioren ingeschreven als woningzoekende. Daar heeft het vraaggericht bouwen van de laatste jaren toch wel zijn vruchten afgeworpen. En nog zo eentje die belangrijk is om te weten voor een gemeente: er is een toename in het aantal mensen dat een rollator gebruikt. En steeds meer van hen ondervinden belemmeringen in de openbare ruimte bijvoorbeeld door drempels, stoepranden en losliggende tegels. Dat is handige informatie voor de inrichters van de openbare ruimte, een actielijst opgesteld door de doelgroep zelf.

Er zijn natuurlijk meer aandachtspunten. Zo is er een voorstel voor een bewustwordingscampagne over langer zelfstandig thuis wonen; verantwoord alcoholgebruik samen met medicatie; gezonde leefstijl en sporten; overbelasting mantelzorgers en zo meer. Ook lees ik dat 20% van de 78-plussers nog vrijwilligerswerk doet en actief deelneemt aan de samenleving. Geweldig om te lezen. We worden gemiddeld allemaal steeds ouder en proberen te zorgen dat iedereen mee kan doen. Misschien kan het percentage mensen dat actief meedoet nog wel verder omhoog? We bereiken dit door een breed pakket aan ondersteuningsmaatregelen, te zorgen voor een toegankelijke leefomgeving, een breed aanbod van activiteiten in onze gemeente en vooral het geven van informatie en advies. De welzijnshuisbezoeken dragen hier fors aan bij. Het inventariseren van wensen en knelpunten en het doorverwijzen naar regelingen, activiteiten en ondersteuningsaanbod heeft zijn meerwaarde bewezen.

Toen ik, jaren geleden, politiek actief werd heb ik een initiatiefvoorstel geschreven voor de gemeenteraad met als titel ‘het gaat er niet om hoe oud je wordt, maar hoe je oud wordt’. Als je dit rapport leest is dat nog steeds van toepassing. We werken er elke dag aan om een prettige, veilige, leefbare en toegankelijke gemeente te zijn. Ook voor als je ouder bent. Een pluim voor alle Welzijnshuisbezoek vrijwilligers die zich hier de afgelopen jaren voor hebben ingezet. U bent zowel de ogen en oren van de gemeente als het informatiepunt voor de ouderen aan de keukentafel bij de mensen thuis.