GEMEENTELIJKE EREPENNING VOOR FRIED ELSTGEEST

Wat een eervolle klus, de gemeentelijke erepenning mogen uitreiken aan Fried Elstgeest. Vanaf de start van Kaag en Braassem, tot vandaag, was Fried voorzitter van de adviesraad sociaal domein (voorheen WMO adviesraad).

Al die jaren hebben we intensief (ontstellend veel veranderingen op het sociaal domein) samengewerkt . Clienten participatie heeft in Kaag en Braassem, onder leiding van Fried, écht vorm en inhoud gekregen. Waar 9 van de 10 adviesraden in Nederland strak op hun formele adviesrecht zitten kozen wij ervoor om ‘invloed aan de voorkant te organiseren in plaats van inspraak aan de achterkant’. Inmiddels is dit adagium door de gemeenteraad overgenomen.

In vrijwel alle gemeenten maken beleidsmedewerkers hun stukken en sturen dit kort voor de vaststelling naar de adviesraad. Zij krijgen vervolgens zes weken de tijd daarop er reageren. Dan dringt de tijd en kan er eigenlijk niets meer gedaan met het advies. In Kaag en Braassem zoeken we elkaar op, nog voordat er maar één letter op papier staat. Echt gebruik maken van de proffesionals, betrokken inwoners en ervaringsdeskundigheid die in de adviesraad zit. En vervolgens vrijwel alle input 1 op 1 overnemen. Loslaten in het vertrouwen dat deze professionals, ervaringsdeskundigen en betrokken inwoners heel goed weten wat er nodig is.

In het staartje (bij het formele advies) is er dan niet heel veel werk meer. Maar de input, en de belangrijkste aandachtspunten, zitten dan al 1 op 1 verwerkt in het beleid. Invloed in plaats van inspraak.

Die samenwerking is enorm goed bevallen en zorgde voor grote veranderingen in het sociaal domein, met draagvlak, prima klanttevredenheid en nabijheid voor de kwetsbare inwoners. De zorg voor hen stond (en staat) bij Fried altijd centraal.

Op basis van de ‘verordening gemeentelijke onderscheidingen’ konden we Fried in aanmerking laten komen voor de erepenning. “Deze wordt toegekend als blijk van waardering er erkentelijkheid, zowel aan een ingezetene als niet-ingezetene, die zich voor de plaatselijke gemeenschap zeer verdienstelijk heeft gemaakt, dan wel een uitzonderlijke prestatie heeft verricht”. Fried slaagde met vlag en wimpels. Geweldig leuk dat ik hem deze penning mocht overhandigen.

Als voorzitter van het sociaal noodfonds blijft Fried gelukkig actief in het sociaal domein.

Deel dit bericht met anderen:
  • Facebook
  • Google Bookmarks
  • LinkedIn
  • Hyves
  • email
  • Print

Reacties zijn gesloten