Archief voormaart 2018

STATUSHOUDERS OP WEG NAAR WERK

Roelofarendsveen, 19 maart 2018 – Om statushouders op weg te helpen naar een werkplek in de tuinbouw, ondertekenden vanmorgen 4 partijen een overeenkomst om samen te werken. Het gaat om welzijnsorganisatie De Driemaster, werkbedrijf Rijnvicus, agrarisch uitzendbureau AB Flexkracht en de gemeente.

‘Op weg naar werk’

Het project heet ‘Op weg naar Werk’ en is een publiek/private samenwerking. Deze is gericht op begeleiding van een groep van 10 jonge Eritreeërs naar een stageplaats of een leerwerkplek in de agrarische sector. Doel hierachter is deze groep mensen een betere kans op integratie te geven. Hen laten meedoen aan de samenleving. De deelnemers volgen dit traject naast de verplichte inburgeringscursus. De manier waarop dit gebeurt is snuffelstages en leerwerkplekken bij diverse agrarische bedrijven. De eerste stap die de partijen nu gaan zetten is ondernemers interesseren om mee te werken aan dit project.

Hoe werkt het?

Bij dit project heeft iedere organisatie zijn eigen taak. Rijnvicus selecteert getalenteerde en gemotiveerde kandidaten. Samen met De Driemaster worden deze jonge Eritreeërs voorbereid. Onder meer door een rondleiding bij diverse tuinbouwbedrijven. Rijnvicus zorgt vervolgens voor begeleiding op de werkplek. De Driemaster zorgt voor de maatschappelijke begeleiding en beantwoordt vragen die bij de kandidaten leven. Uitzendbureau AB Flexkracht adviseert en begeleidt de agrarische ondernemers.

Missie geslaagd

Het project is geslaagd als de statushouders binnen negen maanden óf een betaalde baan in de agrarische sector hebben zodat zij geen uitkering meer nodig hebben óf starten in een opleiding met Beroepsbegeleidende Leerweg, een combinatie van werken en leren.

Op de foto van links naar rechts: Floris Schoonderwoerd – wethouder Kaag en Braassem, Marion Bakkes – De Driemaster, Hans Tonjann – AB Flexkracht, Jan de Vries – Rijnvicus.

OVEREENKOMST OM HUISUITZETTINGEN TE VOORKOMEN

Roelofarendsveen, 5 maart 2018 – Op 5 maart ondertekenden woningcorporaties Woondiensten Aarwoude en MeerWonen, de GGD Hollands Midden en de gemeente Kaag en Braassem een overeenkomst om huisuitzetting te voorkomen. Huisuitzettingen komen niet veel voor in Kaag en Braassem. Elke huisuitzetting is er wat de partijen betreft één te veel. Zo denken zij dat inwoners beter geholpen kunnen worden als (financiële) problemen bij huurders in een vroeg stadium aangepakt kunnen worden. Snelle signalering bied de mogelijkheid om problemen op te lossen voordat ze uit de hand lopen.

Huurachterstand Als mensen een huurachterstand hebben, zijn er meestal ook andere schulden. Partijen hebben de afspraak gemaakt dat de corporaties voortaan binnen 2 maanden een huurachterstand melden bij de zorgpartijen. De zorgpartners kunnen dan samen met de betreffende bewoner(s) naar oplossingen zoeken. Die oplossing kan begeleiding naar de schuldhulpverlening zijn, het zoeken naar een goedkopere woning, of zorgen dat mensen zijn eigen netwerk kunnen uitbreiden en versterken. En als er meer zorg en ondersteuning nodig is, dan helpen de partijen de inwoners om de weg te vinden naar de juiste hulp.

Grote winst Als deze maatregelen moeten er voor zorgen dat (financiële) problemen beheersbaar blijven, opgelost worden en minder vaak leiden tot huisuitzetting. Je huis kwijtraken is namelijk niet alleen zeer ingrijpend voor mensen, maar veroorzaakt vaak ook weer nieuwe problemen. Daarom is elke huisuitzetting die voorkomen wordt een grote winst.

NATIONALE COMPLIMENTENDAG!

Beste mensen,

Graag wil ik mijn compliment, op deze Nationale Complimentendag, geven aan de vijf lijsttrekkers in de gemeente Kaag en Braassem. Zeer betrokken en bewogen inwoners die vrijwel al hun vrije tijd inzetten om zich (bijna) belangeloos in te zetten voor de eigen woon- en leefomgeving. Dit doen vanuit gemeende betrokkenheid en ideeën over wat anders kan en beter moet.

We leven in een zeer goed ontwikkelde omgeving. Staan als Nederland in de top van alle lijstjes: onderwijs, vrede, veiligheid, economische voorspoed, gezondsheidszorg, sociale zekerheid etc. We zijn, blijkt uit onderzoek, met zijn allen tevreden over de democratie, maar ontevreden over politici.

Deze mensen zijn bereid om het eigenaarschap van de democratie (die ons al dat goeds heeft gebracht en elke dag brengt!) te pakken en besluiten te nemen in het algemeen belang. Soms moet je dan mensen, die hun individuele belang verdedigen, teleurstellen. Dat is hartstikke moeilijk en niet leuk om soms te moeten doen.. Ook moet je als politiek ‘schaarste’ van een goede verdeling voorzien. Met steeds minder geld, steeds meer doen. Te weinig woningen voor een groeiende groep woningzoekenden. Claims voor woningbouw, recreatie, duurzaamheid op datzelfde open landschap waar we zo zuinig op zijn. Veel wensen en ambities in een klein gebied. Prioriteiten stellen tussen onderwerpen die eigenlijk allemaal belangrijk zijn.

Geen enkel eigen belang, maar trots op- en betrokken bij de eigen woon- en leefomgeving. Bereid om namens ons allemaal de handschoen op te pakken. Tegelijk krijgen deze mensen ontstellende hoeveelheden kritiek te verwerken. Mensen zijn bereid hun mede-eigenaren van de democratie (lijsttrekkers) voor alles en nog wat verantwoordelijk te houden en in te peperen wat ze allemaal niet- of niet goed gedaan hebben. Mensen die daarbij grote woorden niet schuwen. Mensen die dag erna weer op de bank kruipen en met borrelnoten bij de televisie de avond vullen. Niks mis mee. Maar op diezelfde avonden zijn die raadsleden, en de lijsttrekkers in het bijzonder, weer in de weer om de gemeenschap te dienen. Actief in andere dorpen, met andere onderwerpen, uitwerken, voorbereiden etc. De gehoorde kritiek te filteren en de leerpunten eruit te halen.

Ik heb het ook een paar verkiezingen achterheen mogen doen en weet hoe druk en ondankbaar het kan zijn. “Waarom doe ik dit eigenlijk, elke dag en avond van de week”, heb ik me weleens afgevraagd. Maar tegelijk heel mooi en eervol, dat vooral. Wat is er namelijk mooier dan mede verantwoordelijkheid te mogen dragen voor onze dorpen, die bruisen van de actieve en betrokken mensen vol initiatief en verantwoordelijkheidsgevoel?

Mijn grootst mogelijke compliment gaat vandaag naar jullie:

Ruud van der Star van PRO Kaag en Braassem Petra van der Wereld van Samen voor Kaag en Braassem Karin van der Kaaden van het CDA Nick van Egmond van D’66 & Yvonne Peters-Adrian van de VVD

Als inwoner van Kaag en Braassem: te gek dat jullie bereid zijn jullie nek uit te steken, met alles wat daar blijkbaar tegenwoordig bij hoort, uit gemeende betrokkenheid bij de dorpen in Kaag en Braassem.

Jullie zijn geen klant van de democratie, maar eigenaar. Zoals iedereen, eigenlijk! Maak meedoen mogelijk.

With compliments, Floris Schoonderwoerd